ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ    2013 


  Καλλιεργήθηκε   σιτάρι    Ζειά   (προμηθευτής :  βιοκαλλιεργητής    Αραμπατζής    Απόστολος  ,  Λάρισα ,   τηλ.  6978294307 )

  σε  αρκετά  καλό  χώμα    με   καλό  πότισμα  ( απο  βροχές  και  απο  καλλιεργητή ) .

 Χρησιμοποιήθηκαν  2   κιλά  σπόρου  ανά  στρέμμα  ( 20   εκατοστά  απόσταση  απο  φυτό  σε  φυτό ) .
Είναι  πολύ  αραιά  αν   λάβουμε  υπ'  όψιν  οτι   οι  συμβατικοί  καλλιεργητές    χρησιμοποιούν  25  κιλά  ανα  στρέμμα .
Δηλαδή  ξοδεύουν  12,5  φορές  περισσότερο σπόρο  για  να  βγάλουν  3,3  φορές  περισσότερο    προϊόν .

Aπόδοση  σίτου  στην  Ελλάδα  :  485,1   κιλά  ανά  στρέμμα    .  Βλέπε    http://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG    

  Τα  δύο  κιλά  σπόρου  αφορούν  σπόρο   μαζί  με  τα  λέπυρα  .  Αν  αποφλοιωθεί   η  Ζέα   καταστρέφεται  το   φυτικό  έμβρυο ( φύτρα ) .

  Τα  στοιχεία που   συλλέχθηκαν  δείχνουν  αναμενόμενο   βάρος  καρπού  (  σε  μορφή  στάχυος )  226   κιλά  ανά  στρέμμα .

Βρέθηκε  οτι  ισχύει  η  σχέση    Στάχυ  επί  0,653 =  Φαγώσιμο 

  Επομένως  το  φαγώσιμο  υλικό  είναι  147,7   κιλά  ανά  στρέμμα
 

  Η  καλαμιά  της  Ζέας  αναμένεται  να  είναι    326  κιλά  ανά  στρέμμα  ( μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  είτε  ως  καύσιμο  είτε   ώς  λίπασμα ) .

 Αν  υποθέσουμε  οτι  κάθε   καλλιεργητής  έχει  5  στρέμματα  ,  τότε  θα  μαζέψει  1630   κιλά  καλαμιάς .  Σε   θερμαντική  δύναμη  αντιστοιχούν  με   815  κιλά  πετρέλαιο  .  Σήμερα  εισάγουμε  απο  την  Αραβία  360 - 380   κιλά   πετρέλαιο  (για  θέρμανση  )  ανά  άτομο  ετησίως   και   καίμε  τις  καλαμιές  στα  χωράφια  !
---------------------------------------------

Πόσο   οργανικό  υλικό  μένει  μέσα  στο   χώμα  (  ρίζα + λίγη  καλαμιά   )  αφού   συλλέξουμε   όλα  τα  υπέργεια  ; 
Βρέθηκε  οτι  ισχύει  η  σχέση  

Καλαμιά   επί   0,231454  =  ρίζα  που   έμεινε  στο  χώμα .

Η  ρίζα  θα  γίνει   οργανικό  λίπασμα   για  την  επόμενη  χρονιά
root
----------------------------------------

Καλλιεργήθηκε   ακόμη  σιτάρι   ,  ποικιλίας  spelt   ,  με  τεχνική  "δίδυμο"  . Δηλαδή   στην  ίδια  τρύπα  στο  χώμα   μπήκε   ένα  σπέρμα   κουκιού   και  2-3   σπέρματα  σιταριού . Έτσι   το  σιτάρι  έχει  αζωτούχο  λίπανση  (  απο  το  φυτό  του  κουκιού )  και  συγχρόνως   το  πλάγιασμα  γίνεται  πιό  απίθανο  διότι   το  φυτό  του  κουκιού  υποστηρίζει  τον  κορμό  του  σίτου .
Το  ένα  "δίδυμο"   απείχε  απο  το  άλλο  περίπου   76  εκατοστά .
Το   χώμα  ήταν  μέτριας  ( προς   κακή )  ποιότητας   και  δέχτηκε   ικανοποιητική  ποσότητα   νερού  (  απο  βροχές   και  καλλιεργητή ) .

Τα  στοιχεία   που  συλλέχθηκαν  έδειξαν  οτι  είναι  πιθανές   και  αναμενόμενες   οι   παρακάτω  σοδειές  ανά  στρέμμα :

   #   56,4    κιλά  στάχυα    spelt 

      
Βρέθηκε  οτι  ισχύει  η  σχέση    Στάχυα  επί  0,7142857  =  φαγώσιμο  .
Επομένως  τα   56,4   κιλά  στάχυα  θα  δώσουν  40,28   κιλά  φαγώσιμο  προϊόν .
   Επίσης   διαπιστώθηκε  οτι   ο  αποχωρισμός  του  φαγώσιμου  απο  τα  λέπυρα    είναι  πολύ  πιό  εύκολος   στο   spelt   απ '  ότι    στην  Ζέα .

   #    177   κιλά  σπέρματα   κουκιών 

   #   111   κιλά  καλαμιάς   spelt  

   #   240   κιλά   καλαμιάς   κουκιού .


   Η  αναλογία   καλαμιά  κουκιών / σπέρματα   κουκιών  βρέθηκε  γύρω  στο    2  .   Στις  πειραματικές  καλλιέργειες    του  2006   είχε  βρεθεί   γύρω  στο   1  .  Φέτος  ο  δυνατός  άνεμος   έσπασε   αρκετά    κλαδιά    κουκιών   και  μείωσε  την  παραγωγή .

------------------------------------------
Η  σπορά   κουκιών  και  spelt   έγινε   τον  Οκτώβριο  2012    ,  ενώ  της  Ζέας   απο   Δεκέμβριο  2012  μέχρι  Φεβρουάριο   2013 .

Η  συγκομιδή  έγινε   απο   20  έως   28   Ιουνίου   2013 .

-----------------------------------------
Spelt    :   Δεν   έχει  άγανο  (  μουστάκια )
   spelt


Ζέα :  Έχει   άγανο
zea

ΠΟΣΟ   ΣΠΟΡΟ  ΘΑ  ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ  :

Στην  εικόνα  της  Ζέας   βλέπουμε   στο  στάχυ   περί  τους  26  "κόμβους" . Κάθε  κόμβος  περιέχει   πάνω  απο   ένα    σπέρμα  .  Δεν  πρέπει   όμως   να   βγάλουμε  τα  σπέρματα  απο  τον  κόμβο  για  να  τα  σπείρουμε   διότι  πληγώνουμε   το  φυτικό  έμβρυο .  Επομένως   σε  κάθε  τρύπα  στο  χώμα  θα  ρίξουμε  έναν  κόμβο . Μπορεί  να  φυτρώσουν  2   ξεχωριστά  φυτά  αλλά   θα  φαίνονται  σαν  ένα .
Οι  μετρήσεις   έδειξαν  οτι   κάθε  κόμβος  ζυγίζει  0,1388889    γραμμάρια . 
Επομένως   εάν  θέλουμε  να  σπείρουμε  1000   φυτά   Ζέας   θα  χρειαστούμε    138,9    γραμμάρια    κόμβων .

Στο   spelt  κάθε   κόμβος  ζυγίζει    0,1046512    γραμμάρια .

Στα   κουκιά   κάθε    ρωμαλέο  σπέρμα   ζυγίζει   2,4666   γραμμάρια

Αν  λοιπόν  το  κάθε    φυτό  θέλουμε  να   απέχει    απόσταση  R   απο  το    άλλο   ,  τότε  για  ένα  στρέμμα    θα  χρειαστούμε  αριθμό  σπόρων    1000/(R) εις  το   τετράγωνο [  χίλια   δια   (R  εις   το  τετράγωνο ) ] .
Παράδειγμα  :  έστω  οτι  θέλουμε    το  κάθε   φυτό  να  απέχει    0,7   μέτρα    απο  το   διπλανό  του .
Έχουμε    :    0,7   εις  το   τετράγωνο  =  0,49  τετραγωνικά  μέτρα .
                     1000   δια  του   0,49    =  2041    σπόρους 

Γνωρίζοντας   το  βάρος  κάθε  σπόρου  ( ή  κόμβου )  μπορούμε   να   υπολογίσουμε   πόσο  σπόρο   θα  κρατήσουμε  για  την  επόμενη  χρονιά .
----------------------------------------------------------------------
    laloslal5@gmail.com     


   Ήρθατε  απο  την  σελίδα    http://lofos.info/laloslal/meletes.html 

  Αρχική  σελίδα :    http://lofos.info/laloslal/biocall.html