ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Για  περισσότερους  αριθμούς  για  άλλα  θέματα  δείτε   :    http://lofos.info/laloslal/index.html

       laloslal5@gmail.com  

Τελευταία   προσθήκη    1-3-2016

ΒΗΜΑ   28-2-2016
 90 - 120   κιλοβατώρες  ανα  τόνο  η  κατανάλωση   ηλεκτρικής  ενέργειας   για  την  παραγωγή  του  τσιμέντου  απο  το  λατομείο  έως  την  συσκευασία  του .  Μόνο  η  άλεση  των  κλίνκερ   δαπανά   30 - 60  κιλοβατώρες . 
 Εάν  σωστά  αναφέρει  οτι  πρόκειται  για  ηλεκτρική  ενέργεια  ,  τότε  δεν  μας  λέει    πόση  είναι  η  θερμική  ενέργεια   που   δαπανάται  για  το  ψήσιμο   και  την  μεταφορά  των  υλικών  απο  το  λατομείο .


************************************
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ  ΣΤΑ  ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  "ΤΙΤΑΝ"
Μπετόν ( συνταγή για  140  λίτρα )   :   50  κιλά  τσιμέντο , 75  λίτρα  άμμος ,  95  λίτρα  χαλίκι  ,  30  λίτρα  νερό 
Τσιμεντοκονίαμα  (συνταγή  για  110  λίτρα )  :   50 κιλά   τσιμέντο   , 95  λίτρα  άμμος ,  30  λίτρα  νερό  
Τσιμεντοκονία  ανθεκτική  ( συνταγή  για  80  λίτρα ) :  50  κιλά  τσιμέντο , 60  λίτρα  άμμος  , 25  λίτρα  νερό
( η  άμμος  το  τσιμέντο   και το  χαλίκι  ζυγίζουν   κατά  προσέγγιση   2  χιλιόγραμμα  ανά  λίτρο  )
..........................................................
ΤΑ  ΝΕΑ  25-26/11/2006
Τσιμέντα  ΤΙΤΑΝ  :Τα τέσσερα   εργοστάσιά   του    στην  Ελλάδα  παράγουν  ετησίως   6.000.000  τόνους  τσιμέντο . Το  μερίδιο    στην  ελληνική  αγορά   40 - 45 % .
...........................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  6-7-2008
Αττική :  προστίθενται   ετησίως  5,5  -  6,4   εκατομμύρια  τετραγωνικά  μέτρα   κατοικιών  .
Θεσσαλονίκη  :  προστίθενται  ετησίως   3,3  -  4 εκατομμύρια   τετραγ.  μέτρα  κατοικιών

..............................................................
Πόσο  τσιμέντο  χρειάζεται  για  ένα  κυβικό  μέτρο  μπετόν ;
Σύμφωνα  με  την  Wikipedia   χρειάζονται  352,29  κιλά  .
..............................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  4-11-2007
1997 - 2006  :  κτίσθηκαν  1.170.000   νέες  κατοικίες
..............................................................
 http://www.titan.gr/en/group/profile.htm
Η  βιομηχανία  ΤΙΤΑΝ  παράγει  6  εκατομμύρια  τόνους  ετησίως  στα  εντός  Ελλάδος   εργοστάσιά  της . Όλη  η  Ελλάδα  καταναλώνει  15  εκατομμύρια  τόνους  ετησίως   . (Στοιχεία  του  2007 )
........................................................................
http://www.titan.gr/gr           
2005  :  Παρήχθησαν  στην  Ελλάδα  15,4  εκατομμύρια  τόνοι  τσιμέντο
             Καταναλώθηκαν   εντός  Ελλάδος  10,1  εκατομμύρια  τόνοι  τσιμέντο
 .......................................................................
ΒΗΜΑ   12-5-2002
1902  :  Η  βιομηχανία   ΤΙΤΑΝ   παρήγαγε  2500  τόνους  τσιμέντο
1950  :       "                      "              "          500.000  τόνους  τσιμέντο
......................................................................
http://www.flyash.gr                
Στοιχεία  απο  την  καθηγήτρια  του  ΑΠΘ  Ι. Παπαγιάννη :
#   1,5  δίς  τόνοι  ετησίως  η παγκόσμια  παραγωγή  τσιμέντου
#   Στην  Ελλάδα  παρήχθησαν  το  2003      12  εκατομμύρια  τόνοι  ιπτάμενης  τέφρας  (  απο  τις  καμινάδες  της  ΔΕΗ ) .  Η  ελληνική  τσιμεντοβιομηχανία  κατανάλωσε  ένα  εκατομμύριο  τόνους   ιπτάμενης  τέφρας .
......................................................................
ΒΗΜΑ  22-1-1995
#  Απο  το  1950  έως  τέλος  του  1992  :  1,9  δίς  κυβικά  μέτρα  οικοδομών    .  Το  70 %  είναι  κατοικίες  (  4.200.000 κατοικίες ) .
#   Πρόβλεψη  για  τη  δεκαετία  του  '90  :   45-50  εκατομμύρια  κυβικά  μέτρα  ΕΤΗΣΙΩΣ .
#    Μέσος  όρος   1960-1990   :  55.000.000   κυβικά  μέτρα  ΕΤΗΣΙΩΣ .
#    1950  :  3  άτομα  ανά  δωμάτιο
       1995 :   δύο  δωμάτια  ανά  άτομο
#    70 %  των  Ελλήνων  έχει  δικό  του  σπίτι .
#     170  επαγγέλματα  ζούν  απο  την  οικοδομική  δραστηριότητα .
#     Καταναλώσαμε  για  οικοδομές   8,5   πακέτα  "Ντελόρ  2  "  σε  40  χρόνια  .
........................................................................
ΒΗΜΑ  19-3-1995
Κατανάλωση  τσιμέντου  στην  Ελλάδα    1994  :    6.651.740  τόνοι
                                                              1993   :    13.884   τόνοι   ( προφανώς  αυτό  είναι  λάθος )
...........................................................................
ΒΗΜΑ  30-4-1995
Το  1994  ο  όγκος  νέων  οικοδομών  (στην  Ελλάδα  )  ήταν  38.000.000  κυβικά  μέτρα  ( 98.000  νέες  κατοικίες ) .
........................................................................
ΒΗΜΑ   19-3-1995
Το  1994  παρήχθησαν  ( στην  Ελλάδα  )      6.651.740   τόνοι  τσιμέντο .
........................................................................
ΒΗΜΑ   22-1-1995
#    Οκτώμισυ    "Πακέτα  Ντελόρ"   έχει  απορροφήσει   η  οικοδομική  δραστηριότητα  απο  το  1950  έως  το  1992  .  Δηλαδή  1,9  δίς  κυβικά  μέτρα   οικοδομών  (  60  τρίς  δραχμές  σε  τιμές  1995 ) . Το  70 %  είναι  κατοικίες   ( 4.200.000  κατοικίες )  και  το  30%  άλλα  κτίρια .
#   Δεκαετία  του  '90  :  45  έως  50  εκατομμύρια  κυβικά  μέτρα   όγκος  οικοδομών  ΕΤΗΣΙΩΣ .
#   1950   :  Αντιστοιχούσαν   3  άτομα  σε  ένα  δωμάτιο .
     1995    :    Αντιστοιχούν  2  δωμάτια  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ  !
#    21  διαφορετικοί  φόροι   επιβάλλονται  στην  κατοικία 
.......................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   27-6-1993
Το  α'   τετράμηνο  του  1993  καταναλώσαμε  1.993.711   τόνους  τσιμέντο .
.......................................................................
ΒΗΜΑ  7-2-1993
Τον  Οκτώβριο  του  1992  χτίσθηκαν   5.114  κυβικά  μέτρα οικοδομών .
......................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  περί  το  1993
Το  1/5   των  κτισμάτων  ( στις  τελευταίες  δεκαετίες  )  είναι  αυθαίρετο  ( 15 %  των  δομήσεων  ΕΤΗΣΙΩΣ ) .
......................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   15-2-2009
 Αυθαίρετα  σε  όλη  την  Ελλάδα :  1,5   εκατομμύρια
......................................................................
ΒΗΜΑ  29-11-1992
#   Το  1991   χτίστηκαν 60.064.000  κυβικά  μέτρα  οικοδομών  ( χρειάζεται  επιβεβαίωση   αυτό ).
#    Κατοικίες :
       1.969.000   κατοικίες  προπολεμικό  απόθεμα
        300.000  κατοικίες  χτίστηκαν  τη  δεκαετία  του  '50
         815.000        "             "          τη  δεκαετία  του    '60
          1.500.000     "             "          τη  δεκαετία  του  '70 
#   Σε  κάθε  Έλληνα  αντιστοιχούν    1,19  δωμάτια  .
....................................................................
ΒΗΜΑ  29-11-1992
Απο  το  1950  έως  το  1990  χτίστηκαν  1.633.000.000   κυβικά  μέτρα   οικοδομών . 
Νέες  κατοικίες  στο  ίδιο  διάστημα  :     3.359.850    
...................................................................