ΠΑΙΔΕΙΑ 

Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ
(άλλοι   αριθμοί  για  άλλα  θέματα   :          
http://lofos.info/laloslal/index.html       )

     laloslal5@gmail.com    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  11-9-2016
1.335.000   μαθητές   (  734.000    στην  Πρωτοβάθμια   ,   601.000     στην  Δευτερβάθμια ) 
135.000    εκπαιδευτικοί 
----------------------------------------

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  1-3-2009    Αιμορραγία   εγκεφάλων :
Την  τελευταία  δεκαετία πάνω  απο  550.000   Έλληνες  έχουν  φύγει  απο  την  Ελλάδα  για  να  εργαστούν  στο  εξωτερικό  ή  έχουν  παραμείνει  εκεί  μετά  τις  σπουδές  τους
Κάθε  χρόνο  για  τα  νοσοκομεία  του  εξωτερικού  αναχωρούν  1000  νέοι  γιατροί .
Το  Ντουμπάϊ   υποδέχεται  το  5%   των  Ελλήνων  αποφοίτων  μηχανικών .
............................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  16-12-2007
Ετησίως  δίνουμε   4371,3   εκατομμύρια  ευρώ  απο  τον  οικογενειακό  προϋπολογισμό  για  την  εκπαίδευση  των  παιδιών .
.............................................................................

Πηγή  :    http://www.statistics.gr   
παιδεία   2005
νηπιαγωγοί    11461
μαθητές σε νηπιαγωγεία - δημοτικά  781.749      (2006)
μαθητές  στη  δευτεροβάθμια        680.489          (2006)

2006
διδάσκοντες  σε  πρωτοβάθμια (νηπιαγ-δημοτ )   70.827
  "                      δευτεροβάθμια                        80.250

2005
φοιτητές  σε  ΑΕΙ   :   171967
............................................