ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Για περισσότερους   αριθμούς  , για  άλλα  θέματα , δείτε  την   
http://lofos.info/laloslal/index.html     

   laloslal5@gmail.com  


ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ ( μάλλον  μεταξύ  2005-2010 )
Κοιτάσματα  ελληνικού  λιγνίτη  :  3,5  δις  τόνοι
10-30  μέτρα  πάχος  (  κάλυμμα :  15- 80  μέτρα )
Δίκτυο  ΔΕΗ  :  3  φορές  περίμετρος  Γής
Καλώδια  :  8,5   φορές   περίμετρος  Γής


26-12-2016   απο  το   διαδίκτυο

Ηλιακή  ενέργεια  που  φθάνει  στην  επιφάνεια  της  Γής
   Χειμώνας :  455  Watt /  τετραγωνικό   μέτρο
   Καλοκαίρι   :   1167    Watt   /  τετραγωνικό  μέτρο


13-9-2016  απο  το  διαδίκτυο 
 Γύρω  στα     12   cent   ( αμερικάνικα ;   αυστραλιανά  ;  ευρωπαϊκά  ; ) ανα   Κιλοβατώρα   το  κόστος    της  ενέργειας  που  παράγεται   με  ρυπογόνο  τεχνολογία  (  ορυκτά  καύσιμα ,  πυρηνικά  )  .


ΒΗΜΑ   28-2-2016
 90 - 120   κιλοβατώρες  ανα  τόνο  η  κατανάλωση   ηλεκτρικής  ενέργειας   για  την  παραγωγή  του  τσιμέντου  απο  το  λατομείο  έως  την  συσκευασία  του .  Μόνο  η  άλεση  των  κλίνκερ   δαπανά   30 - 60  κιλοβατώρες . 
 Εάν  σωστά  αναφέρει  οτι  πρόκειται  για  ηλεκτρική  ενέργεια  ,  τότε  δεν  μας  λέει    πόση  είναι  η  θερμική  ενέργεια   που   δαπανάται  για  το  ψήσιμο   και  την  μεταφορά  των  υλικών  απο  το  λατομείο .


-----------------------------------------------------------
Απο  βιβλίο  χαμηλής  αξιοπιστίας :

Κατώτερο  όριο  λιγνίτη  Πτολεμαϊδας : 1250-1370  Kcal/Kgr   ( 50-60%  υγρασία )

3100  εκατομμύρια  τόνοι  αποθέματα  ( το  60 %  εκμεταλλεύσιμο )

Το  1993  κάψαμε  42  εκατομμύρια  τόνους  λιγνίτη  ( 115068   τόνους  ημερησίως )

Με  αυτό  τον  ρυθμό  τα  3100  εκατομμ. τόνοι  θα  τελειώσουν  σε  44  χρόνια

*************************************
ΟΙΚΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010  ( ; ) 
Μικρές  ανεμογεννήτριες  :  7.500   (  ευρώ ; )   / KW 
για   αυτόνομη  κατοικία  3 - 4  KW  είναι   αρκετά
μέσο  επίπεδο  ανέμου   5  m/sec    για  να  συμφέρει   η  εγκατάσταση 
Χρειάζεται  ένα  εξάμηνο  μετρήσις για να   επιλεγεί  η  τοποθεσία

************************************************

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΤΥΠΟΣ  14-2-2009
Ένα  συμβατικό  κτίριο   καταναλώνει  για  θέρμανση   100  κιλοβατώρες  ανά  τετραγ.  μέτρο   ανά  έτος . Στην  Λάρισα  κατασκευάζονται  οικολογικές  κατοικίες  με  αναμενόμενη  κατανάλωση  40  κιλοβατώρες .
.........................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ    14-2-2009
Η  Διεθνής  Υπηρεσία  Ενέργειας  προβλέπει  για  το  2009  κατανάλωση  παγκοσμίως   84,7   εκατομμύρια  βαρέλια  πετρελαίου  ημερησίως . Τα  αμέσως  προηγούμενα  χρόνια  η  κατανάλωση  ήταν    85,7  εκατομμύρια  βαρέλια  ημερησίως  . Τέτοια  πτώση  είχε  να  σημειωθεί  απο  το  1982 .
Πτώση  1,2 %   δεν  φαίνεται  και  τόσο  μεγάλη . Τί  είδους  "φοβερή"  κρίση  είναι  αυτή ;
..........................................................................
ΤΟ  ΘΕΜΑ  13-14/9/2008
Κατανάλωση  υγρών  καυσίμων  στην  Ελλάδα  ( ετησίως ) :   Βενζίνη   4,5  δίς  λίτρα            .    Πετρέλαιο  6,5    δίς   λίτρα   .  Για  το   μαζούτ  δεν  ανέφερε  τίποτα  το  άρθρο .
.........................................................................
Ενημερωτικό   φυλλάδιο  COSMOPOLIS  ΚΑΒΑΛΑΣ  -  WWF  ( Ιούλιος  2008 )  :
Κάθε   μεγαβατώρα  ενέργειας  που  παράγεται  απο  φυσικό  αέριο  κοστίζει  20-25  λίρες  στερλίνες . Κάθε  μεγαβατώρα  απο  πυρηνική  ενέργεια  κοστίζει   25-30  λίρες  χωρίς  να  συνυπολογίζεται  και  το  κόστος   διάλυσης  του  πυρηνικού  εργοστασίου  στο  τέλος  της  ζωής  του  ( που  κοστίζει  σχεδόν   όσο και  η  κατασκευή  του !)
..............................................................................


ΙΣΟΤΙΜΙΑ  24-27/4/2008
Αιχμή  ζήτησης  ηλεκτρικης  ενέργειας : 2001   8500  MW
                                                          2007    10.512  MW

...........................................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  4-5-2008
Τα  επόμενα  50  χρόνια  θα  είναι  δύσκολα  . Η  ενέργεια  θα  είναι  δυσεύρετη  . Μετά  ίσως  βρεθεί  η  πυρηνική  σύντηξη .

.............................................................................................

ΕΘΝΟΣ   ΚΥΡΙΑΚΗΣ  2-3-2008
ΣΤΑΘΜΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ ( λιγνίτης ) .................. 300  MW  ,   
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  (λιγνίτης )  ...........620    MW
ΚΑΡΔΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ  ( λιγνίτης ).  1250   MW
ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (λιγνίτης ) . 1595  MW
ΑΜΥΝΤΑΙΟ  ( λιγνίτης )    .............600  MW
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (λιγνίτης ) ............850  MW
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    (φυσικό  αέριο ) ..390   MW
ΚΟΜΟΤΗΝΗ  (φυσικό  αέριο )  ........485  MW
ΑΛΙΒΕΡΙ (μαζούτ ).......................... 380   MW
ΛΑΥΡΙΟ  ( μαζούτ - φυσικό  αέριο )  ..1572  MW
ΘΗΒΑ  (  φυσικό  αέριο )  ................147  MW
ΧΑΝΙΑ   ( ντίζελ )  ...........................321  MW
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ (μαζούτ-ντίζελ ) .. 192,87   MW
ΡΟΔΟΣ  (μαζούτ-ντίζελ ).......................... 234  MW


...................................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  22-6-2008
ΣΤΑΘΜΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (υπάρχουν  μικροασυμφωνίες  με  το  προηγούμενο )

ΦΛΩΡΙΝΑ  ............................................. 330    MW
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    ( 5 σταθμοί )   ........  4108   MW
ΕΥΒΟΙΑ        ( 1  σταθμός στο Αλιβέρι )          300    MW
ΑΤΤΙΚΗ    ( 2  σταθμοί )       ....................... 1547  MW
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ     ( 2  σταθμοί ) ................. 850  MW
ΕΥΒΟΙΑ -ΑΝΔΡΟΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  ( 3  αιολικά πάρκα ) .......7  MW
ΚΡΗΤΗ ( 3 σταθμοί )    ..............................730  MW 
ΚΡΗΤΗ  ( 2  σταθμοί  εναλλακτικων  μορφών ) .. 17  MW
ΚΡΗΤΗ   (  2  υδροηλεκτρικοί  ) ..................... 1  MW
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  ΧΩΡΑ  (  22  υδροηλεκτρικοί  )......  3060   MW
ΚΟΜΟΤΗΝΗ        ........................................... 485  MW
ΡΟΔΟΣ    ...........................................................234   MW 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΝΗΣΙΩΝ   (  31  σταθμοί  ) ....... 593  MW
ΑΥΤΟΝΟΜΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΝΗΣΙΩΝ    (  18  σταθμοί  εναλλακτικών  μορφών ) ...  13  MW
ΑΥΤΟΝΟΜΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΝΗΣΙΩΝ   (  3  σταθμοί σε   ψυχρή  εφεδρεία )  ........ 2  MW

Όλοι  οι  σταθμοί  που  δεν  είναι  υδροηλεκτρικοί  και  εναλλακτικοί  είναι  θερμοηλεκτρικοί  ( λιγνίτης , ντίζελ , φυσ. αέριο , μαζούτ ) . Οι εναλλακτικοί  σταθμοί  είναι  ή  φωτοβολταϊκοί  ή  αιολικοί  .

Όλα   μαζί  τα  κλιματιστικά  της  Ελλάδας  απαιτούν  ισχύ    2500 MW    !   Μόνο  για  τα  αγορασμένα  τους  τελευταίους  12 μήνες   εκτιμάται  οτι  θα  απαιτηθούν   400  MW  στις ώρες  αιχμής  . Αν  δεν  υπήρχαν  τα κλιματιστικά  δεν θα  χρειαζόμασταν  τους  σταθμούς  Αττικής  και  Μεγαλόπολης  . 
.......................................................................................................
ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  19-20/1/2008
 1,2  τρίς   βαρέλια   τα  παγκόσμια  αποθέματα  πετρελαίου . Ετησίως  αντλούνται  31  δίς   βαρέλια   ( με  αυτό  τον   ρυθμό  θα  τελειώσει  σε  39  χρόνια  )  .        59.000   βαρέλια  το  λεπτό  η  διεθνής  κατανάλωση .
Σύμφωνα  με  το   www.nationmaster.com   η  Ελλάδα  καταναλώνει  451.888   βαρέλια  ημερησίως   ( 165  εκατομμύρια  βαρέλια  ετησίως  ή  15   βαρέλια  κατά  κεφαλήν   ( 2385   λίτρα  ή  1836  κιλά  περίπου ) .
Θερμαϊκός  Κόλπος  :  Εκτιμήσεις  για  1,5  δίς  βαρέλια  πετρελαίου .
Κοίτασμα  Επανομής  :  500  εκατομμύρια  κυβ.  μέτρα  αερίου  . Απολήψιμα  είναι  τα  280 - 320  εκατομμύρια   . Αρκετά  για  τροφοδοσία   θερμοηλεκτρικού  σταθμού  50-80   MW    επι  15  χρόνια .
.................................................................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  3-5-2008
Στην  Ελλάδα  το  38 %   της  συνολικής  ενέργειας  καταναλώνεται  στα  κτίρια .
Απο  την  ενέργεια  που  καταναλώνουν  τα  σπίτια   το  69 %  πάει  στη   θέρμανση ,  15%  στην  παραγωγή  ζεστού   νερού    και  11%   στον  φωτισμό .
Ετήσια  κατανάλωση  ενέργειας  απο  ένα  ελληνικό  νοικοκυριό  :  61   Gj  ( γιγατζάουλ ) .
Ένα  τυπικό  ελληνικό  κτίριο  γραφείων  καταναλώνει  138  κιλοβατώρες  ετησίως  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  ( η  θέρμανση   αποσπά  το  μεγαλύτερο  ποσοστό ) ..
.................................................................................................
ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  19-20/1/2008
1,2  τρίς   βαρέλια  τα  παγκόσμια  αποθέματα  πετρελαίου .
Ετησίως  αντλούνται  31  δίς  βαρέλια.
59.000   βαρέλια  το  λεπτό  καταναλώνονται   παγκοσμίως . ( 1 βαρέλι  = 159,18  λίτρα )
Ένα  βαρέλι  αργού  πετρελαίου  δίνει  72  λιτρα  βενζίνης .
Τα  τελευταία  10  χρόνια  αυξήθηκε  η  κατανάλωση  πετρελαίου  κατά  23 %    .
Σε  39  χρόνια   τελειώνει  το  πετρέλαιο .
Απο  το  1859 (πρώτη  γεώτρηση  πετρελαίου )  μέχρι  σήμερα  έχουμε   καταναλώσει   1  τρίς  βαρέλια .
Έξοδα  εξόρυξης  πετρελαίου :
  Ιράκ  1  δολλάριο  το  βαρέλι
Σαουδ.  Αραβία   7  δολλάρια  ανά  βαρέλι
Βόρεια  Θάλασσα   15 - 18  δολλάρια  ανά  βαρέλι .

ΜΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ :
Ο  Καναδάς  διαθέτει  163,5  δίς  βαρέλια   κακής  ποιότητας  πετρέλαιο ( που  σήμερα  θεωρείται   μή  εκμεταλλεύσιμο )
Οι  ΗΠΑ   διαθέτουν  περίπου  800  δίς  κακής  ποιότητας  πετρέλαιο .
Παγκοσμίως  υπάρχουν  περί  τους  411  γιγατόνους  μή  συμβατικού  πετρελαίου ( 2,8  έως  3,3   τρίς  βαρέλια )  ( 1  γιγατόνος =  1.000.000.000  τόνοι )


ΕΛΛΑΣ :
Καταναλώνουμε  451.888  βαρέλια  ημερησίως  ή  165.000.000  βαρέλια  ετησίως  (  22.600.000  τόνοι  )   ( 15  βαρέλια  κατά  κεφαλή )
Πρίνος   Θάσου  :  4.000  βαρέλια  ημερησίως  ( το 1982 - 1990  παρήγαγε  30.000  βαρέλια  ημερησίως ) . Έως  τώρα  έχει  δώσει  120  εκατομμύρια  βαρέλια .
Βέλγιο  23  βαρέλια  ανά  κεφαλή  ετησίως.
Γερμανία   11,4  βαρέλια
Βρετανία  11  βαρέλια
Ιταλια  12
Ιαπωνία  15,9
Κίνα : λιγότερο  απο  ένα  βαρέλι
(  η  πληροφορία  οτι  καταναλώνουμε  περισσότερο  κατα  κεφαλήν  πετρέλαιο  απο  τη  Γερμανία  και  τη  Βρετανία   μας  φαίνεται  πολύ  περίεργη )
.................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  9-3-2008
Η  ισχύς  του  διασυνδεδεμένου  δικτύου  της  ΔΕΗ  είναι  12.000  MW ,
.................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  23-3-2008
Το  πλοίο  M/V  EMMA   MAERSK   μεταφέρει  μηνιαίως  απο  Κίνα  σε  Ευρώπη  13.000    εμπορευματοκιβώτια  καταναλώνοντας  350  τόνους  καυσίμου  ημερησίως  . Εκπέμπει  300.000  τόνους   διοξείδιο  του  άνθρακα  (όσο  μια  μεγάλη  ηλεκτροπαραγωγική  μονάδα  λιθάνθρακα )
.................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  16-3-2008
Το    ΛΑΣ   ΒΕΓΚΑΣ   ( ΗΠΑ )  καταναλώνει  σε  24  ώρες  την   ηλεκτρική  ενέργεια  που  καταναλώνει  η  Ελλάδα  σε  ένα μήνα  !
......................................................................
ΠΡΩΪΝΗ  (ΚΑΒΑΛΑΣ)  15-2-2008
Ο  Πρίνος  σε  18  χρόνια  έδωσε  105  εκατομμύρια   βαρέλια  πετρέλαιο   και  1,6   εκατομμύρια  τόνους   θειάφι .
..................................................................
ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  19-20/4/2008
Απο  3  ώς  13   Μαρτίου  ( 2008 ;)  παρήχθησαν   130  γιγαβατώρες  ( GWH )   απο  υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  της  ΔΕΗ   με  την  εκροή  200-250    εκατομμυρίων  κυβικών  μέτων   νερού .
Ειδήσεις  στο  ραδιόφωνο  στο  τέλος 2007  ή  αρχές  2008
Το  εργοστάσιο  ηλεκτροπαραγωγής  (  με  φυσικό  αέριο ) που  σχεδιάζουν  ΔΕΗ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ  για  την  Ελευσίνα   θα  κοστίσει  450  εκατομμύρια  ευρώ   , θα  έχει  ισχύ  800  MW  αι  θα  απασχολεί   200   εργαζόμενους .
.................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   21-10-2007
Ετήσια  κατανάλωση  άνθρακα :  Κίνα   800  εκατομμύρια  τόνοι  ισοδύναμου  πετρελαίου  (  ΗΠΑ    600  εκατομμύρια )   (το  2003 )
Ετήσια  κατανάλωση  χάλυβα  :    Κίνα  260  εκατομμύρια  τόνοι    (  ΗΠΑ  100  εκατομμύρια )   (το  2003 )
Ετήσια  κατανάλωση   κρέατος  :  Κίνα   65  εκατομμύρια  τόνοι     (  ΗΠΑ  38  εκατομμύρια )  ( το  2005 )
Ετήσια  κατανάλωση  σιτηρών   :  Κίνα  400  εκατομμύρια  τόνοι     (  ΗΠΑ  280  εκαυομμύρια  )  ( το  2004 )
.................................................................
ΕΙΔΗΣΕΙΣ  SKY  9 -11-2007
#   40  δολλάρια  το  βαρέλι  κοστίζει  η  εξόρυξη  του πετρελαίου . Τα  υπόλοιπα  ως  τα  90  δολλάρια  (σημερινή  τιμή )  είναι   κέρδος  εταιρειών  και  κερδοσκόπων  του  χρηματιστηρίου  (περί  τα  20  δολλάρια/βαρέλι  παίρνουν  οι  κερδοσκόποι ) .
#   Μόνο  το  1/3  των  παγκόσμιων  αποθεμάτων  πετρελαίου  έχει  καταναλωθεί  έως  τώρα  ( πιθανόν  αυτό  που  δεν  ομολογείται  ευθέως  είναι  το  ότι  αυτά  τα  κοιτάσματα  ή  είναι  κακής  ποιότητας  ή  σε  βυθούς  ωκεανών  που  δεν  είναι  εύκολη  η  εκμετάλλευση )
.....................................................................
ΒΗΜΑ  28-10-2007
Για πενήντα  λίτρα  βιοαιθανόλης  απαιτούνται  232  κιλά  καλαμποκιού  (όσο  χρειάζεται  για  τροφή  ένα  παιδί  στη  Ζάμπια  ή  στο  Μεξικό  για  ένα  χρόνο )
.....................................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  3-6-2007
#  Για  κάθε  βαρέλι  πετρελαίου  που  διυλίζουν  τα  διυλιστήρια ,  βγάζουν  κέρδος  πάνω  απο  30  δολλάρια .
#   Το   16 %  των  σιτηρών  στις  ΗΠΑ  (παραγωγής  2006 )  πήγε  στν  παραγωγή  αιθανόλης .
.....................................................................
ΒΗΜΑ  9-9-2007
Στον  υδροηλεκτρικό  σταθμό  Κρεμαστών   απαιτούνται  3,07  κυβικά  μέτρα  νερού  για  την  παραγωγή  μιας  κιλοβατώρας  ,όταν  η  στάθμη  του  νερού  (του  ταμιευτήρα ) είναι   στο  μέγιστο .  Όταν  η  στάθμη  είναι  στο  ελάχιστο  , απαιτούνται  5,51  κυβικά  μέτρα  για  μία  κιλοβατώρα .
..........................................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   29-9-2007
#     Συνολική  κατανάλωση  πετρελαιοειδών  στην  Ελλάδα :
                                      1990  :       12,5   εκατομμύρια τόνοι
                                       2005   :       17   εκατομμύρια  τόνοι   (  τα    3  εκατομμ.  τόνοι  πήγαν  για  ηλεκτροπαραγωγή )

#     Το  2005    το   57,5  της  κατανάλωσης  ενέργειας  στην  Ελλάδα  προέρχεται  απο  το  πετρέλαιο .
#      Ο  Πρίνος  βγάζει  λιγότερο   απο το 1 %  των  ελληνικών  συνολικών  αναγκών  σε  πετρέλαιο .
............................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   23-9-2007
#   Πετρέλαιο  θέρμανσης   :  2,5   εκατομμύρια  τόνοι  για  Οκτώβριο  έως  Απρίλιο  . Ετησίως  3,6  έως  3,8  εκατομμύρια  τόνοι .
#    Συνολική  διάθεση  πρωτογενούς  ενέργειας  στην  Ελλάδα
        2005  :      31,1    εκατομμύρια  τόνοι   ισοδύναμου  πετρελαίου
         1990  :     22,2    εκατομμύρια  τόνοι   ισοδύναμου   πετρελαίου 
#      Πετρέλαιο  +  λιγνίτης  :  86 %  της  συνολικής  διάθεσης  ενέργειας .
#     Το  2005     η  ενεργειακή  εξάρτηση  της  χώρας  ήταν   75 %     (δηλαδή  μόνο  το  25 %  παραγόταν  απο  ελληνικές  πηγές )
#      Ο  τελικός    καταναλωτής  προμηθεύεται  ενέργεια       68,5 %  απο  πετρέλαιο     ,     21,1 %  απο  ηλεκτρισμό     ,       2,2 %   απο  στερεά  καύσιμα      ,        5%  απο   ανανεώσιμες  πηγές            και        2,8 %  απο  φυσικό  αέριο  .
#      Οι  μεταφορές    απορροφούν  το  39 %   της  τελικής  κατανάλωσης  ενέργειας .
#     Η  βιομηχανία  κατανάλωσε      (  το   2006  ;   το  2007 ; )   4,1  εκατομμύρια  τόνους  ισοδύναμου  πετρελαίου  .
#     Το  57 %   της συνολικής  ζήτησης  ενέργειας  στην  Ελλάδα  καλύπτεται   απο  πετρέλαιο  .
#     Οι  καθαρές  εισαγωγές  πετρελαίου  στη  χώρα   αποτελούν  το  65,2  %    της  ακαθάριστης  κατανάλωσης  ενέργειας .
.........................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  30-9-2007
Σήμερα  μετακινούμε  5  κυβικά  μέτρα  χώμα  ( 10  τόνοι  περίπου ; )   για  κάθε  τόνο  λιγνίτη  που  βγάζουμε   Το  2002   μετακινούσαμε    3,2   κυβ.  μέτρα   χώμα  για  κάθε  τόνο  λιγνίτη  .
Σήμερα  η  ΔΕΗ   παράγει   63  εκατομμύρια  τόνους  λιγνίτη  ετησίως .  Με  αυτά  παράγει  το  60 %  της  ηλεκτρικής   ενέργειας  που  παράγει  η   ΔΕΗ .
6000   εργαζόμενοι  σε  Πτολεμαϊδα  και  Μεγαλόπολη  .
.............................................................
http://www.dei.gr/default.aspx?id=1001&nt=18&lang=1      

Η  ΔΕΗ  έχει στην ιδιοκτησία της το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μήκους 11.650 χλμ. καθώς και το δίκτυο διανομής συνολικού μήκους 210.200 χλμ. Είναι η μοναδική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία παρέχει σε 7,2 εκατομμύρια πελάτες μέσω ενός δικτύου των 277 καταστημάτων. (Στοιχεία  του  2007 )

.............................................................

Παραγωγή  ΔΕΗ  2006    :   52,1   τεραβατώρες
                           2005 :      52,9
                           2004  :     52,5      "

http://www.dei.gr/
..............................................................

http://www.marketing-net.gr/online/article.asp?returnPage=GROUP&group=4&articleid=1546   
68,12  εκατομμύρια  τόνους  λιγνίτη  εξορύσσει  η  ΔΕΗ  για  ηλεκτροπαραγωγή
............................................................................
ΒΗΜΑ  26-2-2006
Για  να  απεξαρτηθούμε  απο το  πετρέλαιο  , το  70 %  των  Ελλήνων  πιστεύει  οτι  πρέπει  να  στραφούμε  στην  ηλιακή  ενέργεια  και  το  44 %  εγκρίνει  την αιολική  .
.............................................................................
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  8-5-2005
Άεργος  ισχύς  στην  Ελλάδα  ( για  τους  ηλεκτρομαγνήτες  των  μοτέρ ) :  2000  MW . Στα  9380  MW  κατέρρευσε   το  σύστημα  μεταφοράς  της  ΔΕΗ  το  2004 .
...........................................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  1-8-2005
2.300   βαρέλια  ημερησίως  η  παραγωγή  του  Πρίνου
...........................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  22-8-2004
#  Στην  Ελλάδα καταναλώνουμε    18  εκατομμύρια  τόνους  πετρελαίου  ετησίως  ( 360.000  βαρέλια  ημερησίως  )
#   4.000  βαρέλια  ημερησίως  δίνει  ο  Πρίνος .
#    Ο  Πρίνος  έδινε  το  διάστημα  1982 - 1990      30.000  βαρέλια  ημερησίως
...........................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   6-6-2004
#  1.100  δίς  βαρέλια  τα  παγκόσμια  αποθέματα  πετρελαίου ( αρκετά  για  τα  επόμενα  40-50  χρόνια )
#   70 %  της  ενέργειας  που  καταναλώνουμε  προέρχεται  απο  το  πετρέλαιο .
#    Απο Πρίνο  και   Κατάκωλο  μπορεούν  να  δώσουν  100.000 έως  130.000  βαρέλια  πετρέλαιο  ημερησίως .
#  Στην  Ελλάδα  καταναλώνουμε  380.000  βαρέλια   πετρέλαιο   ημερησίως  ( 1 βαρέλι  = 159  λίτρα )
............................................................................
ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   10-11-2002
Κατανάλωση  πετρελαίου  το  2000  στην  Ελλάδα :
3.320.000   τόνοι  πετρέλαιο  θέρμανσης
2.190.000   τόνοι   πετρέλαιο  κίνησης
.............................................................................

Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας το 1999 :

Πετρέλαιο : 3462,4 εκατομμύρια τόνοι

Φυσικό αέριο : 2063,9 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου .

Άνθρακας : 2129,5 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου .

Πυρηνικά : 650,6 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου .

Υδροηλεκτρικά : 226,8 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου .

(Πηγή : http://www.nef1.org/ea/eastats.html )
...........................................................
Περιοδικό  ΕΚΠΟΙΖΩ  (καλοκαίρι   1996 )
  #   Παγκόσμια  κατανάλωση  ενέργειας   ( σε  εκατομμύρια τόνους  ισοδύναμου  πετρελαίου )  :
                       Πετρέλαιο       :  3172,4
                       Φυσικό  αέριο  :  1824,2  
                       Άνθρακας       :    2153,2 
                       Πυρηνικά       :    573,1 
                       Υδροηλεκτρικά    :  201 
                                  ΣΥΝΟΛΟ    :       7923,8

#  Η  κατ'  έτος  παραγόμενη  βιομάζα   ΣΤΗΝ  ΞΗΡΑ  ισοδυναμεί  ενεργειακά  με  25  φορές  την  παραγωγή  πετρελαίου  το  1990 
#   Καταναλώνουμε   13  φορές  περισσότερη  ενέργεια  ( κατ'  άτομο )  απ'  ότι  το 1870 .
#   Το  1990 μόνο  το   22,9   της  ανθρωπότητος  απολάμβανε   ενεργειακή  ευδαιμονία .
...........................................................
ΒΗΜΑ  12-2-1995
Το  1994  καταναλώσαμε :     Βενζίνες                             2,23  εκατομμύρια    μετρικούς  τόνους
                                             Πετρέλαιο  θέρμανσης       1,17   εκατομμύρια  μετρικούς  τόνους
                                             Πετρέλαιο  κίνησης            1,63   εκατομμύρια  μετρικούς  τόνους
............................................................
ΕΙΔΗΣΕΙΣ  SKY  23-11-2007
Λιγνιτικοί  σταθμοί  άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών  βγάζουν   το  ίδιο  ρεύμα  με  ΔΕΗ   καίγοντας  τα  2/3  του   λιγνίτη .
............................................................
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ  ΕΤ  Φεβρουάριος  1997
2,5  δίς  τόνοι  λιγνίτη  μας  απομένουν ( για  50 - 60  χτόνια  επαρκεί ) .
650.000   τόνοι  υλικών  μετακινούνται  ημερησίως  ( εκσκαφές  για  λιγνίτη ) .
............................................................
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ      22-5-1997
8,8  εκατομμύρια  τόνους  τέφρας  παράγει  η ΔΕΗ  ετησίως ( το  75 %  στην  περιοχή  Κοζάνης -Πτολεμαϊδας )
Ένα  εκατομμύριο  τόνοι  τέφρας  9 10-15 %  του  συνόλου )  μπαίνουν  στα  τσιμέντα .
Ελληνικές  τέφρες :   15 - 35 %  ασβέστιο .
...........................................................
ΒΗΜΑ  19-2-1995
#    Ετησίως  καίγονται  11 εκατομμύρια  τόνοι  λιγνίτη  στο  ενεργειακό  κέντρο  Πτολεμαϊδος  (αναξιόπιστο )
#   Καίγονται  40  εκατομμύρια  τόνοι  λιγνίτη  ετησίως ( στην  Πτολεμαϊδα ) και  άλλα  10  εκατομμύρια  τόνοι  στην  Μεγαλόπολη .

#    Οι  ελληνικοί  θερμοηλεκτρικοί  σταθμοί   καίνε   3,6  φορές  περισσότερο  λιγνίτη  για  να  παράγουν  την ίδια  ηλεκτρική  ενέργεια  με  τους   θερμοηλεκτρικούς  σταθμούς  του  εξωτερικού .
#    Τα  ελληνικά  κοιτάσματα  λιγνίτη  εξαντλούνται  σε  50 - 60  χρόνια  ( εάν  τα  κοιτάσματα  είναι  2,5 - 3  δίς  τόνοι  λιγνίτη )
#     Οι  ελληνικοί  λιγνίτες   περιέχουν  8πλάσια  ποσότητα  ραδιενεργού  ραδίου  226   .  Οι  στάχτες  των  λιγνιτών   χρησιμοποιούνται  για  παρασκευή τσιμέντου , άρα  το  ράδιο 226   καταλήγει  στις  οικοδομές  μας  (  αυτό  χρειάζεται  επιβεβαίωση  και  απο  άλλες  πηγές )
.............................................................
ΒΗΜΑ  16-4-1995
Τέφρα  σε  λιγνίτη   Πτολεμαϊδας   :  απο  31,5 %      ώς       41,6 %   (άλλες  πληροφορίες  λένε  για  τέφρα  13 % )
.............................................................
ΒΗΜΑ  12-2-1995
Κατανάλωση  υγρών  καυσίμων  το  1994  ( σε  μετρικούς  τόνους  )
Βενζίνη  σούπερ   1,6  εκατομμύρια 
Βενζίνη   κοινή       20.000  
Αμόλυβδη  βενζίνη     610.000 
Πετρέλαιο  θέρμανσης    1,17  εκατομμύρια 
Πετρέλαιο  κίνησης   1,63   εκατομμύρια 


..........................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   20-8-1995
Κατανάλωση  αργού  πετρελαίου  παγκοσμίως  ( το  1994 )   :  3172,4  εκατομμύρια  τόνοι .

Τιμές  πετρελαίου  (δολλάρια  ανά  βαρέλι )     1980  :  35,69
                                                                             1990    : 20,50
                                                                               1994  :  17,76
...........................................................................    
                                                                    
ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ  16-9-2007
Τιμές  πετρελαίου   ( δολλάρια  ανά  βαρέλι )        1994  :       20
                                                                                   2004    :       40
                                                                                    2006    :      65 
                                                                                    2007    :       80
............................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  28-7-1996

Πτολεμαϊδα   1957  έως  1996  :   Μετακινήθηκαν   1.600.000.000  κυβ.  μέτρα  χώματα .  Ελήφθησαν   625.000.000  τόνοι  λιγνίτη  ( κυρίως  για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας ) .  Καταστράφηκαν   83.000   στρέμματα   καλλιεργήσιμη  γή .

Αμύνταιο  ( 1957-1996  ; )   :  Μετακινήθηκαν    340.000.000   κυβ.  μέτρα  χώματα .  Ελήφθησαν  65.000.000  λιγνίτη  .  Καταστράφηκαν   46.000  στρέμματα  γής .

  ...............................................................
Ένθετο  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ   1-10-1995
#    Πτολεμαϊδα  και  Αμύνταιο  :  Το  1960  εξορύχθηκαν   2  εκατομμύρια  τόνοι  λιγνίτη .
                                                          Το   1994   εξορύχθηκαν    42  εκατομμύρια  τόνοι   λιγνίτη  (115.000  τόνοι  ημερησίως )
#     Έως   την  1-10-1995   είχαν  εξορυχθεί    650   εκατομμύρια  τόνοι  λιγνίτη  ( το  22 %  των  αποθεμάτων ) . παραμένουν  άλλοι   2250  εκατομμύρια  τόνοι   ( για  40  και  πλέον  χρόνια ) .
#     130.000   στρέμματα  έχουν  απαλλοτριωθεί   έως  σήμερα  ( για  τα  λιγνιτορυχεία)  . Θα  φθάσουν  συνολικά  τα  200.000  στρέμματα .
#      Στην  Ελλάδα  εξορύσσονται   ετησίως  55   εκατομμύρια  τόνοι  λιγνίτη .
#       Το  75 %  της   (ηλεκτρικής  )   ενέργειας  στην  Ελλάδα   προέρχεται  απο  λιγνίτη .

............................................................................
ΒΗΜΑ   11-9-1994
Παγκόσμια  ζήτηση  ενέργειας  :  7,5  δίς  τόνοι  ισοδύναμου  πετρελαίου  περίπου  (  συμφωνεί  με  τα  παραπάνω  στοιχεία )
.............................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  14-8-1994
Το  1993   καταναλώθηκαν  παγκοσμίως   3125,4   εκατομμύρια  τόνοι  πετρελαίου
Παγκόσμια  κοιτάσματα  ( εξακριβωμένα )  136,7  δίς  τόνοι
.............................................................................
Ειδήσεις   5-2-1994
94000   τόνους  λιγνίτη  ημερησίως  εξορύσουμε   στην  Πτολεμαϊδα .
................................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ    20-2-1994
Πρίνος :  άρχισε  το   1981  με  8000  βαρέλια ημερησίως
                 το  ανώτατο  επίπεδο  που  έφθασε  ήταν  27000  βαρέλια  ημερησίως
                 στις  20-2-1994         11000  βαρέλια  ημερησίως
                  έως  το  έτος   2000   εξαντλείται
                   (σήμερα  ,  2007  ,  βγάζει  μικρές  ποσότητες  που  δεν  τις  γνωρίζω )
.................................................................................
                           
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ  (πιθανόν  ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  6-3-1994  )
Η  ΔΕΗ   καίει  ετησίως  40.000.000   κυβικά  μέτρα  λιγνίτη  ( 109.589  κυβικά  μέτρα  ημερησίως ή  149.369  τόνους  ημερησίως   περίπου ) .
.............................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  26-6-1994
ΗΠΑ  :  το  1/3  της  συνολικής  κατανάλωσης  ενέργειας  πηγαίνει  για  φωτισμό  χώρων  εργασίας ! 
Περί  τα   45  Watt  ανά  τετραγ.  μέτρο  απαιτείται  για  φωτισμό  χώρων  εργασίας .
............................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  17-4-1994
Κάθε  κιλοβατώρα που  παράγεται  απο  πετρελαϊκές   μονάδες   κοστίζει  στη  ΔΕΗ   3,46  cents  (του  δολλαρίου ) . Οι  λιγνιτικές  μονάδες  παράγουν  πιό  φθηνή  ενέργεια .
............................................................................
ΤΥΠΟΣ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ   30-1-1994
Ελλάς :  το  72 % της  συνολικής  ενέργειας  που  καταναλώνουμε  είναι  εισαγόμενο . Στην  Μ. Βρεταννία  το  αντίστοιχο  ποσοστό  είναι  4 %   .
.............................................................................
ΒΗΜΑ  11-9-1994
Το  20 %  της  συνολικής  κατανάλωσης  ενέργειας  ( στην  Ελλάδα ; ) πάει  στις  μεταφορές
Το  40 %     πάει  στις  βιομηχανίες
Το  40 %   πάει  στις  κατοικίες
.............................................................................
ΒΗΜΑ  20-11-1994
ΕΛΛΑΔΑ  :  α'  εξάμηνο  1994 κατανάλωση  καυσίμων :
βενζίνες    1870  εκατομμύρια  τόνοι
ντήζελ       2200   εκατομμύρια  τόνοι
μαζούτ       420      εκατομμύρια  τόνοι
.............................................................................
ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ    17-7-1994
Μέση  μηνιαία  ταχύτητα  ανέμου  ( Ελλάδα)  (μέτρα  ανά  δευτερόλεπτο )
Ιανουάριος  2,3
Φεβρουάριος    2,5
Μάρτιος  2,3
Απρίλιος     2,7
Μάϊος        2,9
Ιούνιος        2,8
Ιούλιος       3,3
Αύγουστος     3,2 
Σεπτέμβριος     2,6 
Οκτώβριος     2,9 
Νοέμβριος      2,7 
Δεκέμβριος     2,6 
........................................................................... 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   13-11-1994
Το  11 %  του  φωτός  γίνεται   ρεύμα  στα  ηλιακά  στοιχεία . Απο  αυτό , το  10 %  χάνεται  εάν  το  συνεχές  γίνει  εναλλασόμενο .
............................................................................
ΒΗΜΑ  16-10-1994
Ένα  στρέμμα  χαρούπια  δίνει  200-300  λίτρα  αιθανόλης  (βιοκαύσιμο )
............................................................................
ΒΗΜΑ  28-8-1994
Σύνολο  ηλεκτρικών  αναγκών  στην  Ελλάδα  ετησίως   :    34000  γιγαβατώρες  ( 1  γιγαβατώρα  =  ένα  εκατομμύριο  κιλοβατώρες ) .
Το  85 %  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  καταναλώνουμε  είναι  εγχώρια  (λιγνίτης + υδατοπτώσεις )
Ισχύς  λιγνιτικών  :  4500  ΜW
Ισχύς   υδροηλεκτρικών    2500  ΜW
Ολική  ισχύς                       9200   ΜW

Απο  λιγνίτη  το  75-78 %  της  ενεργειακής  (ηλεκτρικής )  παραγωγής
Απο  υδροηλεκτρικά   το   7- 12 %  
Απο  πετρέλαιο     το  12 - 17 %

Στα  λιγνιτορυχεία   της  Ελλάδας   μετακινούνται  250  εκατομμύρια  κυβ.  μέτρα  εδάφους  ετησίως  (  11  φορές  ο  Λυκαβηττός ) .
.............................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   21-8-1994
Μέγιστη  ζήτηση  ηλεκτρικής  ισχύος  στις  ημέρες  καύσωνα  :   6000  ΜWatt
..............................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ  (πιθανόν  ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  τεύχος  Σεπτεμβρίου 1994 )
Κοιτάσματα λιγνίτη  Πτολεμαϊδας : 3,5  δίς  τόνοι  .
10 - 30  μέτρα  πάχος .
Το  70 %  της  ελληνικής  ηλεκτρικής  ενέργειας  παράγεται  στην Πτολεμαϊδα .
................................................................................
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ( τεύχος  Δεκεμβρίου  1994 )
#    Οι  λιγνιτικοί  θερμοηλεκτρικοί  σταθμοί  καλύπτουν  το  75 %  των  αναγκών  μας  σε  ηλεκτρική  ενέργεια .
Αποθέματα  ελληνικού  λιγνίτη   ;   3,5  δίς  τόνοι  (επαρκεί  για  100  χρόνια ).  (Ο  συνδυασμός  με  προηγούμενα  δεδομένα  δείχνει  οτι  επαρκούν  για  65  χρόνια )
#     Λιγνίτης  Πτολεμαϊδας :  Μόνιμος  άνθραξ  13 %       ,      πτητικά  17 %        ,  τέφρα  13 %        ,  υγρασία  57 %        ,  θερμογόνος  δύναμη    1320  χιλιοθερμίδες  ανά  κιλό  (Kcal/Kgr ) .
         Λιγνίτης  Μεγαλόπολης   :  Μόνιμος (μή  πτητικός )  άνθραξ    8 %       ,       πτητικά  15 %         ,     τέφρα  17 %        ,  υγρασία  60 %       ,  θερμογόνος  δύναμη    960  χιλιοθερμίδες  ανά  κιλό .  ( Μάλλον  στο  κιλό  αυτό  περιλαμβάνεται  και  60 %  υγρασία )
...................................................................................

ΒΗΜΑ   5-6-1994 
600.000   ηλιακοί  θερμοσίφωνες  στην  Ελλάδα .
300.000  τόνοι  περέλαιο  θέρμανσης  καταναλώνονται  στο  λεκανοπέδιο  Αττικής   ετησίως .
....................................................................................
Αγνωστη  πηγή
Ηλιακή  ενέργεια  που  δέχεται  μια  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   ( την  ώρα  12.00  μεσημβρινή ) σε  γεωγραφ.  πλάτος   40  μοιρών  μια  σχετικά  αίθρια  ημέρα  (  σε  Watt  ανά  τετραγ.  μέτρο )  :

21 Ιανουαρίου        302   Watt/ τετραγ. μέτρο
21  Φεβρουαρίου   393
21  Μαρτίου           587
21  Απριλίου          587
21  Μαϊου             736
21  Ιουνίου            748
21   Ιουλίου           729
21  Αυγούστου       672
21  Σεπτεμβρίου     567
21  Οκτωβρίου        442
21  Νοεμβρίου         302 
21  Δεκεμβρίου       243

( Ashrae  , 1981  ) 
........................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Πωλήσεις  ρεύματος  1992  (  σε   γιγαβατώρες  - GWh )  ( στην  Ελλάδα )
Οικιακή   χρήση            10.500 
Βιομηχανική   χρήση      5.550
Βιομηχ.υψηλής  τάσης     6.800
Εμπορική                           5.130
Γεωργική                           1.500
Λοιπές                                1.420
ΣΥΝΟΛΟ   ..................  30.900

...............................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  περί  το  1992
Καταναλώνουμε  ετησίως  8.600.000  τόνους  πετρελαίου . Οι  400.000  τόνοι  προέρχονται  απο  τον  Πρίνο  Θάσου .
..............................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Δράμα  (Μαυρολεύκη  )  :  έχει   1 δις   τόνους  λιγνίτη . Επαρκεί  για  6  σταθμούς   (των ; )  300 MW   για  40  χρόνια .

................................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Κατανάλωση  ντήζελ  το  1988   στην  Ελλάδα ( σε  χιλιάδες  τόνους )
θέρμανσης    1800
κίνησης         2552
ΣΥΝΟΛΟ     4352
............................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Ισχύς  ΔΕΗ  :  Λιγνιτικοί  σταθμοί      4500    MWatt
                        Υδροηλεκτρικοί            2500     MWatt
                         ΣΥΝΟΛΟ                      9200     MWatt

Οι   λιγνιτικοί   σταθμοί   παράγουν  το  76 %  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Ελλάδα .
..............................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Συστήματα  μεταφοράς  ΔΕΗ
  66  KV             213    χιλιόμετρα
  150   KV         7300   χιλιόμετρα
  400  KV           1900  χιλιόμετρα
...........................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Συστήματα  μεταφοράς  ΔΕΗ
82000   χιλιόμετρα    χαμηλής   τάσης
73000    χιλιόμετρα   μέσης   τάσης
 230     χιλιόμετρα    υψηλής   τάσης
...............................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Σύνολο  κατανάλωσης (ηλεκτρικής  ενέργειας  )  στην  Ελλάδα   33.000   GWh   (γιγαβατώρες ) .
.................................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
1982  :  Στην  Ελλάδα  καταναλώθηκαν   11,9  εκατομμύρια  τόνοι  πετρελαίου
1992  :   Στην  Ελλάδα   καταναλώθηκαν  16   εκατομμύρια   τόνοι  πετρελαίου
...................................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   17-10-1993
 136,5  δίς  τόνοι  τα  γνωστά   αποθέματα  πετρελαίου  παγκοσμίως ( επαρκούν   για  43,4  χρόνια   με  την  κατανάλωση  του  1992 ) .
 Το  1992   κατανάλωσαν  οι  ΗΠΑ  781  εκατομμύρια  τόνους  πετρελαίου .
.....................................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Οι  θαλάσσιες  μεταφορές  επιβαρύνουν  την  τιμή  του  πετρελαίου  με  1  δολλάριο  ανά  βαρέλι  ενώ  οι  αγωγοί  ξηράς  με  5  δολλάρια/βαρέλι .
......................................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  17-10-1993
Τα  φωτοβολταϊκά  στοιχίζουν  σήμερα  4  δολλάρια  για  κάθε  παραγόμενο  Watt ( προφανώς  είναι  η  τιμή  για  την  αγορά  της  συσκευής ) . Το  κόστος  της  παραγόμενης  ενέργειας  είναι  30  cents ανά  κιλοβατώρα . Αν  στο  μέλλον  η  τιμή  πέσει  στα   12  cents  ανά  κιλοβατώρα  , τότε  θα  έχει  ίδια τιμή  με το  ρεύμα  δικτύου  στην  Καλιφόρνια  ( εννοεί  οτι  η  τιμή  θα  είναι  εφάμιλλη  με  τις  συμβατικές  πηγές και  όλοι  θα  στραφούν  στα  φωτοβολταϊκά ) .
.........................................................................................
ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ
Λιγνίτης  Μεγαλόπολης  :  υγρασία  60 %  περίπου  ,      θείο   1,5 %
.........................................................................................