ΠΕΡΙ  ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

  ( ζητήματα  λατρείας    και  τελετών ) 


Δεν  ξέρουμε   ακριβώς  ποιό  ήταν  το  τυπικό  της  λατρείας  στην  Αρχαία  Ελλάδα .  Τί  έκανε  ο  ιερέας  ;  Τί  λόγια  έλεγε ;  Τί  υλικά  χρησιμοποιούσε ; 

Όλα  αυτά   θα  πρέπει  να  τα  ξαναθεσπίσουμε  μόνοι  μας .
Έχουμε  ανάγκη  τις  τελετές  που  απευθύνονται  στο  συναίσθημα  .  Δεν  προτείνω  βέβαια  να  φθάσουμε   στην  κατάντια  των  χριστιανών  που  οι  τελετές  τους  δεν  απευθύνονται  διόλου  στην  λογική  ( και  δεν  διεγείρουν  πλέον  κανένα  συναίσθημα ) . 
Προτείνω  το  50 %   του  χρόνου  των   συναθροίσεών  μας  να  αφιερώνεται  σε  τελετές  που  στοχεύουν  στο  συναίσθημα  και  το  50 %  να   αφιερώνεται  στην  λογική  .
 Θα  πρέπει  να   καταθέσουμε  προτάσεις  για  τελετές  ( αυτό  επιχειρώ  παρακάτω ) . Κάποια  πρόταση   θα  κερδίσει  την   ευρεία  αποδοχή  .  Αυτή  πλέον  θα  δικαιούται  να  ονομάζεται  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΤΕΛΕΤΗ .


   Τελετές  Ελλήνων
Πώς πρέπει  να  είναι  μια  αρχαιοελληνική   τελετή ;
Απο μία    αρχαιοελληνική   τελετή  πρέπει  να  φεύγει   ο  ακροατής   ΣΟΦΟΤΕΡΟΣ ( εν  αντιθέσει   με  τις  χριστιανικές   τελετές ) .

Πρόταση  :  
 #  Μια  εναλλαγή   εκλεκτών  κειμένων   απο  τους  αρχαίους   μας σοφούς  και  εκλεκτής  μουσικής   που  να  σχετίζεται  με  το  ελληνικό  πνεύμα .

Στην  http://lofos.info/pythas/ixitika.html    μπορείτε  να  βρείτε   κάποια  δείγματα  κειμένων για  ανάγνωση .
Βέβαια ,  ο  καθένας  στην  βιβλιοθήκη  του  όλο  και  κάτι  ενδιαφέρον  θα  έχει  για  να   αναγνώσει .

Επειδή   η  ζωντανή  μουσική  είναι  κάτι  δύσκολο  ( προς  το  παρόν )  μπορείτε  με  έναν  υπολογιστή  και  βιντεοπροβολέα   να  παρουσιάσεται  αξιόλογα  βίντεο  κατεβασμένα  απο  το YOUTUBE . 
Δίνω  ένα  δείγμα  απο  αυτά  παρακάτω . 
Όποιος  δεν  μπορεί  να  τα  κατεβάσει   μόνος  του  μπορεί  να  ζητήσει  να  του  τα  στείλω  σε   CD  . 


http://www.youtube.com/watch?v=QJNoCtcc1bk  Ψαραντώνης  ( Δίας ) 

http://www.youtube.com/watch?v=vnyaDfU262Y  Ψαραντώνης  ( Δαιμονία  Νύμφη)

http://www.youtube.com/watch?v=p7dazEDxR28   Ες  Παγάν 

http://www.youtube.com/watch?v=5hJx7tof_C8   Αγάθων  ( Μολών  Λαβέ ) 

http://www.youtube.com/watch?v=Hon7crP6mpc&list=PL85DA79FB93A9B45A  Θεραπευτική  μουσική  ( Απολλώνιος ) 

http://www.youtube.com/watch?v=mxqa1d5TgMU      Ορφικός  Ύμνος  στις  μούσες 

http://www.youtube.com/watch?v=x09rLEbSPi4   Βακχικός χορός ( Πέτρος Ταμπούρης )

#  Διάρκεια  τελετής :  Δεν  χρειάζεται  να  κρατά   πάνω  απο  μία  ώρα .  Να  μην  γίνεται  κουραστική  ( όπως  οι  χριστιανικές  λειτουργίες )

#  Άλλες   λεπτομέρειες :  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  κάθονται .  Αυτή  η  ορθοστασία  των  χριστιανών  δεν  είναι  ιδιαίτερα  ελκυστική .  Βέβαια  ,  στην  αρχή  και  στο τέλος  της  τελετής ( όταν  γίνονται  επικλήσεις   σε   θεούς , ήρωες και  προγόνους ) καλά  θα  είναι  οι  συμμετέχοντες  να  σηκώνονται  εις ένδειξη  σεβασμού .
  Καλά  θα  είναι  ( εάν  είναι  λίγοι  οι  συμμετέχοντες )   η  τελετή  να  γίνεται   γύρω  απο  τραπέζι   με  λτό  φαγητό  (  μαύρο  ψωμί , ελιές  ,  κρασί  ,  σύκα ) .


 Συγκεντρώσεις   -  Συνέδρια  Ελλήνων : 
  
Καταθέτω  μια  πρόταση . Ο  καθένας   μπορεί  να  προσθέσει  ή  να  αφαιρέσει  κάτι  ή  να  συνθέσει  κάτι  καλύτερο .


   Ο  τελετάρχης  ( φορώντας   μανδύα  με  τα  σύμβολα  των  Ελλήνων )  κάνει  σπονδή  με  κόκκινο  κρασί   σε   χώμα  που  βρίσκεται   σε  πήλινο  πιάτο  ή  λεκάνη .

Αναφωνεί   "Υπέρ  θεών  και   προγόνων"  .
 
( Οι  παρευρισκόμενοι  παρακολουθούν  όρθιοι  εις  ένδειξη  σεβασμού ) .

Κάθονται  οι   παρευρισκόμενοι .

Ο  τελετάρχης  καλεί  το  πνεύμα  του  ( ή  των  )  προγόνου  που  θέλει  να  εποπτεύσει  και  να  βοηθήσει  στην  συγκέντρωση- συνάντηση .  Αν  πχ  θέλει   ο  Ηρόδοτος   να  είναι  προστάτης  της  συνάντησης   , λέγει
 
 Ηροδότου  Αλικαρνασέως  εποπτίη  .
        
(Υπο  την  εποπτεία  του  Ηροδότου  γίνεται  η  παρούσα  συνάθροιση )

Άναξ   αγαθώτατε  Ηρόδοτε  , ιστορίης  πάτερ , ελθέ  και  σκήνωσον  εν  τη  αιθούση  ταύτη  και  αρωγός   γενού   ημίν .
Πέμψον  εφ'  ημάς   καρδίαν  νήφουσαν  ,  φιλαλήθειαν  Σωκράτους  , ευγλωτίαν  Γοργίου  και  Δημοσθένους ,  ανδρείαν  Λεωνίδου  και  Αλεξάνδρου  , αγχίνοιαν    Αριστοτέλους  και  Πλάτωνος ,  ευστροφίαν    Οδυσσέως   και  Δαιδάλου ,  ολιγάρκειαν  Επικούρου  και  Διογένους  .
    
( Αρχηγέ  αγαθώτατε  Ηρόδοτε , πατέρα της  Ιστορίας , έλα  και  κατασκήνωσε  στην  αίθουσα  αυτή και  γίνε  βοηθός  μας . Στείλε  μας  ήρεμη  καρδιά , φιλαλήθειαν  Σωκράτους , ευγλωτία  Γοργίου  και  Δημοσθένους , ανδρεία  Λεωνίδου  και  Αλεξάνδρου , ευφυϊα  Αριστοτέλους  και   Πλάτωνος ,  επιδεξιότητα  Οδυσσέως   και  Δαιδάλου ,  ολιγάρκειαν  Επικούρου  και  Διογένους  )

Μάκρυνον   αφ'  ημών  φιλαυτίαν  και  αυτής  τέκνα :  Δειλίαν  ,  οκνηρίαν ,  τρυφηλότητα ,  κενοδοξίαν ,  ψεύδος ,  συκοφαντίαν  , φθόνον ,  οργήν ,  φιλαρχίαν .

    
  ( Απομάκρυνε  απο  εμάς  την  φιλαυτία  και  τα  τέκνα  της : Δειλίαν ,  οκνηρίαν , τρυφηλότητα ,  ψεύδος ,  συκοφαντίαν , φθόνον ,  θυμόν ,  επιθυμία  εξουσίας ) 

Άναξ  αγαθώτατε   Ηρόδοτε ,  αγγέλλειν   τοις   εν  Ηλυσίοις   Πεδίοις  οτι  την  ..............   μηνός  ...............  τέκνα  Ελλήνων  συνηγέρθημεν   εν  πόλη  ........... καλουμένην . Ειπέ  αυτοίς  οτι  σπονδαί   θεοίς  τε και  προγόνοις   εγένοντο   και  ρήμασιν  ελληνικοίς   τιμαί   απεδώθησαν ,  Πνεύμα  Ελλήνων  αιτησάμενοι  ίνα   μήποτε   ελάσσονες των  προγόνων  καταφανώμεν   .

   
( Αρχηγέ  αγαθώτατε  Ηρόδοτε , ανάγγειλε  σε  όσους  διαμένουν  στα  Ηλύσια  Πεδία οτι  την  ....  του  μηνός .......   , εμείς ,τέκνα  Ελλήνων   συγκεντρωθήκαμε    σε  πόλη  που  λέγεται  .......  Πές  τους   οτι  σπονδές  σε  θεούς  και  προγόνους  έγιναν  και  με  λόγια  ελληνικά  τιμές  απεδώθησαν  και  ζητήσαμε   να  λάβουμε   Πνεύμα  Ελληνικόν   ώστε  ποτέ  να  μην  φανούμε   κατώτεροι   απο  τους  προγόνους  μας  )

Φύσις   μήτηρ ,  υπο  αφρόνων  χειμαζομένη ,  δός  ημίν   υγείαν  και   μακροημέρευσιν  ίνα   εσού    επίκουροι  και  φύλακες καταστώμεν  ώς  απο  παλαιοτάτων  τοις   Έλλησιν   είθισται .

   
( Φύσις    μητέρα , απο  ανόητους   ταλαιπωρούμενη , δώσε  μας   υγεία  και  μακροημέρευσιν  για  να  γίνουμε  βοηθοί  και  προστάτες   σου  όπως  απο  παλαιοτάτων  χρόνων  συνηθίζεται  στους  Έλληνες )

Ομιλίας   έναρξης .

   
( Έναρξη   συνάθροισης )
 Προτιμώνται   ονόματα  προγόνων  που  κατάγονται  απο  εδάφη  που  σήμερα  κατέχονται  απο  άλλα  έθνη  (  για  να  υπάρχει  διαρκής  υπόμνησης  της  υποχρέωσης  απελευθέρωσής  των ) .
 Έπειτα   κάθονται  οι  παρευρισκόμενοι  . Ο   τελετάρχης   (  ή  ο  βοηθός  του  ) ενδεχομένως   διαβάζει   ένα  εδάφιο  απο  αρχαίο   κείμενο  ( πρώτα  στην  αρχαία  ελληνική  και  μετά  στην  νέα  ελληνική )   που  κρίνει  οτι  θα  τονώσει  το  ηθικό  των  συνέδρων  και  είναι  σχετικό  με  το  θέμα  του  συνεδρίου .

  Το  χώμα  φυλάσσεται   για  να  ξαναγίνει  σπονδή  στο  επόμενο  συνέδριο  των  Ελλήνων . Το  ίδιο  και  ο  μανδύας  ( για  τον  επόμενο  τελετάρχη ) .

  Στο  τέλος   της  συνάντησης  ο  τελετάρχης   λέγει

 Περσεφόνη  άνασσα ,  ειπέ  τοις  ασεβεστάτοις           
Περσεφόνη  ,  βασίλισσα ,  πές  στους  ασεβέστατους (στους  ανθέλληνες
                                                                                                            αυτοκράτορες -
                                                                                                           τώρα  είναι  στον  Άδη , στο  βασίλειο της  Περσεφόνης )

      οτι   Δαίδαλος  ανέστη .                                           
οτι  ο  Δαίδαλος  αναστήθηκε .
      Φοίβος   δε κέκτηται  καλύβην                               
Ο  Φοίβος   έχει   στέγη
      και   μάντιδα  δάφνην                                               
και  μάντιδα  δάφνη
      και  παγάν  λαλέουσαν                                             
και  πηγή που  μιλά
      και  λάλον  ύδωρ.                                                    
και  νερό  που  μιλά ( απαντά  στον  πλαστό  χρησμό  της  Πυθίας
                                                                                                             οτι   δήθεν   οι  αρχαίοι  θεοί  πέθαναν )
       
      Ρημάτων  ελληνικών                                             Με  λόγια  ελληνικά
      Όλυμπος   πεπλήρωται .                                       
ο  Όλυμπος   γέμισε ( υπονοεί  τα  "Προμήθεια" )
      Φάος  ηέλιο                                                          
Το  φώς  του  ήλιου
       Ελλήνων  όπλα                                                     
των  Ελλήνων  τα  όπλα 
       καταυγάζει                                                            
κάνει  να  λάμπουν
       εν  Θερμοπύλαις .                                                 
στις  Θερμοπύλες .  ( υπονοεί τα  οπλιτικά  αγήματα  που  παρίστανται   
                                                                                    
κατ'  έτος   στις  εκδηλώσεις   για την  μάχη  των  Θερμοπυλών )
      Φιλοσόφων  διδαχαί                                              
Φιλοσόφων  διδασκαλίες
      ζόφον  αμαθείας                                                     
το  πηχτό  σκοτάδι  της   αμάθειας
      μάχονται .                                                               
πολεμούν .
      Θεοί   βαρβάρων                                                   
Θεοί  βαρβάρων
       ες   ΕΡΗΜΟΝ                                                       
στην  έρημο  (  της  Μέσης  Ανατολής ! )
      απελαύνονται  .                                                      
εξορίζονται .
      Ημαρ  Ελλήνων  ελήλυθε !                                    
Η  ημέρα  των  Ελλήνων  ΗΡΘΕ ! ( Δεν  λέμε  πια  ΕΣΣΕΤΑΙ  ΗΜΑΡ -
                                                                                                
θα  έρθει  η  ημέρα -   αλλά   ΗΡΘΕ  Η  ΗΜΕΡΑ )

Άναξ    αγαθώτατε   Ηρόδοτε                                      
Άρχοντα  αγαθώτατε  Ηρόδοτε
      ειπέ   τοις  μακαρίοις                                            
πές  στους  μακαρίους  ( που  βρίσκονται  στα  Ηλύσια  Πεδία )
      οτι  τέκνα  Ελλήνων  ες  .....                                   
οτι  τέκνα  Ελλήνων  στην  ......  ( όνομα  πόλης )
      συνηγέρθησαν .                                                        
συγκεντρώθηκαν .
      Σπονδαίς  τε  και  ρήμασιν                                      
Και  με  σπονδές  και  με  λόγια 
      τιμαί  απεδώθησαν  θεοίς  τε  και  προγόνοις .       
αποδόθηκαν  τιμές   και σε  θεούς  και  σε προγόνους .
     Ελλήνων  λόγος   κραταιός  ηκούσθη.                     
Στιβαρός  ελληνικός  λόγος  ακούσθηκε .
     Άπαντα  εγένοντο                                                     
Όλα  έγιναν
     κατά το  πάτριον  έθος                                             
σύμφωνα   με  την  πατροπαράδοτη  νοοτροπία 
      καλά  λίαν .                                                              
πολύ   όμορφα  .

    Ομιλίας   τελείωσις .                                                 
Η  συνάθροιση  ολοκλήρωσε  το  έργο  της .
    Ες   Δελφούς !                                                            
Στους  Δελφούς !  ( Δηλαδή  ,  μόλις  ελευθερωθούμε  ,  να  γίνει  μια 
                                                                                                             τέτοια  συνάντηση  στο  εθνικό  μας  κέντρο ,  στους  Δελφούς - όπως 
                                                                                                             οι  Εβραίοι  έλεγαν  "Και  του  χρόνου  στην  Ιερουσαλήμ!" )


  Οι  συγκεντρωμένοι   επαναλαμβάνουν   "Ες  Δελφούς !"   .

  Ο  τελετάρχης   μπορεί  να  επιλέξει  άλλον  τόπο  ( που  κάποτε  ήταν  ελληνικός )  για  την  πρώτη  συνάντηση  μετά  την  απελευθέρωση  .  Μπορεί  πχ  να  αναφωνήσει   "Ες  Μίλητον !" .
--------------------------------------------------
Εποχές  και  τόποι   κατάλληλες   για  συγκεντρώσεις   μεγάλης   εμβέλειας  ( Νομού - Περιφέρειας )

Ο  χειμώνας  είναι  ακατάλληλος   διότι  κρυολογήματα  και  κακή  κατάσταση  οδών  μπορούν  να  εμποδίσουν   την  προσέλευση .
Οι  μεγάλες    αργίες   ( 15αύγουστος ,  Αγίου  Πνεύματος , Πάσχα  , Πρωτομαγιά )  είναι  ακατάλληλες   διότι   τότε  γίνονται   οικογενειακές  έξοδοι  .
Αν  οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αγρότες  πρέπει  να  ρωτάμε  πότε  δεν  έχουν  αγροτικές  εργασίες .

Ημερομηνίες  κατάλληλες :
1)  Σαββατοκύριακο    πρίν  την  25η  Μαρτίου . Ο  καιρός  είναι  αρκετά  καλός   και  δεν  υπάρχουν  αγροτικές  εργασίες . Μετά  την  25η  Μαρτίου   αρχίζουν  αγροτικές  εργασίες  ( σπορά ) .

2)  Η  Κυριακή   του  Θωμά .  Για  την  Ανατ. Μακεδονία  και  Θράκη  είναι  ιδεώδης  διότι   διοργανώνεται  τότε   η  ετήσια   σύναξη  του   ΠΕΛΙΤΙ   στο  Παρανέστι  Δράμας .  Μπορούμε   να  επωφεληθούμε   και  να  καθιερώσουμε  την ίδια  ημέρα  και   τόπο  για  την  σύναξη  των  Ελλήνων . Θα  είναι  καλή  ευκαιρία  για  την  διαφήμισή  μας  και  γνωριμία  μας   με  τον  κόσμο . Θα  μπορούσε  να  γίνεται  συνάντηση  και   παρέλαση   των  οπλιτικών   αγημάτων  μας .

3)  Μάϊος   ,  λίγο  πρίν  την  αρχή  των  εξετάσεων ( Πανελληνίων   ,  Γυμνασίων - Λυκείων )

4) Τέλη  Ιουνίου .  Μετά  την  λήξη  των  εξετάσεων  Γυμνασίων - Λυκείων  ( αρκεί  να  μην  συμπίπτει  με  την  ημέρα  του  Αγίου  Πνεύματος ) .

5)  Αρχές  Σεπτεμβρίου .  Οι  διακοπές   έχουν  τελειώσει και  είναι  όλοι   στις  βάσεις  τους .  Απολογισμός   δράσεων  του  καλοκαιριού  και  προγραμματισμός   δράσεων  του  χειμώνα .

Χειμερινές   συναντήσεις . Εάν   προβλέπουμε  οτι  ο  καιρός  θα  είναι  καλός :

6)  Το   Σαββατοκύριακο  πρίν  την  28η  Οκτωβρίου .  Τα  χιόνια  στους  δρόμους  δεν  έχουν  εμφανισθεί   ακόμη . Πιθανόν  οι  ελαιοπαραγωγοί  και  οι  αμπελουργοί   να  έχουν  εργασίες .

7) Το    Σαββατοκύριακο  πρίν  τα   Χριστούγεννα .

8)  Οκτώ  ημέρες   πρίν  την  Καθαρά  Δευτέρα ( Κυριακή )  .

Καλό  θα  είναι   κάθε  Περιφέρεια   να  προκαθορίσει  τις  ημέρες   των  συνάξεων  ώστε  να  μπορούν  όλοι  να  τις  εντάξουν   στο  πρόγραμμά  τους   μήνες  πρίν .

--------------------------------------------------
Ναοί 
   Τί  είναι  οι  ναοί  μας ; 
 Ναοί  μας   είναι   όπου  υπάρχουν  βιβλία .  Δεν  χρειαζόμαστε   ειδικές  αίθουσες   για  ναούς  ( ούτε  και  άδεια  περί  τούτου ! )
--------------------------------------------------
Λατρεία  στους   ναούς  μας
   Λατρεύουμε   τους  θεούς και  τους  προγόνους  μας   κάθε  φορά  που  διαβάζουμε   ή  κοινοποιούμε  γνώσεις  ( ειδικά  αυτές  που  το  καθεστώς   προσπαθεί   να  τις  κρατήσει  κρυφές ) . 
  Οι  "ναοί"   μας  πρέπει  να  είναι  κέντρα  γνώσης .  Ο  προσερχόμενος  πρέπει  να  φεύγει  σοφότερος   μετά  απο  κάθε  λατρευτική  σύναξη  (  το  αντίθετο  δηλαδή  με  αυτό  που  συμβαίνει  στους  χριστιανικούς  ναούς ! ) .  Οι   "ναοί"   μας  διαθέτουν  καθίσματα  ώστε  οι  παρευρισκόμενοι  να  μην  κουράζονται  και  να  μην  παρακωλύονται  στην  απορρόφηση  της  γνώσης .
Ο  τελετάρχης   καθορίζει  την  σειρά  που  θα  πάρουν  τον  λόγο  οι  αγορητές .  Κάθε  αγορητής  διαβάζει  ένα  εδάφιο  απο  βιβλίο  που  θεωρεί  οτι  είναι  αξιόλογο ( είτε  αρχαίο  είτε  νέο - είτε  ελληνικό  είτε  ξένο )  . Στα  διαλείμματα   ακούγεται   μουσική  ( όσα  μουσικά  κομμάτια  κρίνει  αξιόλογα και  αρμόζοντα   ο  τελετάρχης  - αρχαία  ή  νέα  ,  ελληνικά  ή  ξένα )  .  Στο  τέλος  της  λατρευτικής  σύναξης  διαβάζεται  ένα  εδάφιο  σε  αρχαία  ελληνική   και  ακολουθεί  η  απόδοσις  ( λέξη  προς  λέξη  )  στην  νέα  ελληνική .  Για  να  μαθαίνουν  αρχαία  ελληνικά  οι  παρευρισκόμενοι .


------------------------------------------------

http://eleysis69.wordpress.com/  Επικλήσεις   και  ύμνοι  κατάλληλοι    για  συγκεντρώσεις  μας  και  συνέδρια  ( τελετή  αρχής  και  λήξης )

---------------------------------------------------
Έχετε   προτάσεις   να  καταθέσετε ;  Στείλτε  τις    για  να  δημοσιευθούν .

---------------------------------------------------
Επικοινωνία    :    pitago99@gmail.com  

 
 Αρχική  σελίδα :   http://lofos.info/pythas/index.html  

-------------------------------------------------------------------------
Προς  τον  υπάλληλο   που   ελέγχει  τις  ιστοσελίδες   και  τις  "καρφώνει"    στα  αφεντικά  :

 ΝΟΜΙΖΕΙΣ   ΟΤΙ  Η       ν e Α     e . Π Ο Χ .Η      ΕΣΕΝΑ   ( που γνωρίζεις  ΠΟΛΛΑ )  ΘΑ   ΣΕ  ΑΦΗΣΕΙ  ΝΑ  ΖΗΣΕΙΣ  ;