ΜΙΜΙΔΙΟΜΗΧΑΝΕΣ    ΚΑΙ   DNA-ΜΗΧΑΝΕΣ
( πρώτη  γραφή  2-2-2013)

Οι  μονοκύτταροι    και  οι  πολυκύτταροι   οργανισμοί  είναι   "σκάφη"   που  εμπεριέχουν  και  προστατεύουν  το  DNA .  Σκοπός  τους  είναι  να   διαιωνίσουν  το  DNA   που   περιέχουν . Γι'  αυτό   μόνιμη  επιδίωξη  όλων  των  οργανισμών  είναι  να  παράγουν  όσο  γίνεται  περισσότερους  απογόνους .   Είναι   DNA-μηχανές .

Οι  DNA-μηχανές    έκαναν  περίπλοκους  εγκεφάλους   για  να  μπορούν  να   βρίσκουν  τροφή  και  σύντροφο   ευκολότερα  .  Όταν  όμως   οι  εγκέφαλοι  έγιναν   εξαιρετικά  πολύπλοκοι   κατοικήθηκαν  απο    μιμίδια  ( ιδέες )   και  άρχισαν  να  υπακούουν  σε  αυτές .
Δεν  νοιάζονται  πλέον , πρωτίστως  ,  να  αποκτήσουν  απογόνους  αλλά  να  "μολύνουν"  άλλους  εγκεφάλους  με  το  μιμίδιο  που  μεταφέρουν . 
Ο  Θαλής  ήταν  το  πρώτο  γνωστό  παράδειγμα   μιμιδιομηχανής .

Τα  μιμίδια    συμπεριφέρονται    σαν  ζωντανοί  οργανισμοί :  Προσπαθούν  να   κατακτήσουν  εγκεφάλους  όπως  άλλοι  οργανισμοί   προσπαθούν  να  κατακτήσουν  χώρο   και  τροφή .  Προσπαθούν  να  επιβιώσουν .  Εξελίσσονται  όταν  αυτό  κάνει  την  διάδοσή τους   ευκολώτερη .

Μία  συνήθης  στρατηγική  επιβίωσης    είναι  η  εντολή   προ  τον  εγκέφαλο   που  τα  μεταφέρει :  ΜΗΝ  ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ    ΣΕ  ΑΛΛΑ  ΜΙΜΙΔΙΑ .
Δηλαδή  να  μην  διαβάζει  "αιρετικά"   βιβλία   και  μολυνθεί  απο  άλλα  μιμίδια .
Αυτή  η  στρατηγική  φαίνεται  ευφυής  .  Οι  αβρααμικές  θρησκείες  (  χριστιανισμός  και  ισλαμισμός  )  χρησιμοποιούν  αυτή  την  στρατηγική  κατά  κόρον .

Υπάρχει    κάποια  ΑΝΩΤΕΡΗ  στρατηγική ;  Ποιό  είναι  το  μιμίδιο  που  την  κατέχει ; 

Υποστηρίζω  πως  υπάρχει   και  είναι  η   "ΨΑΧΝΕ  ΔΙΑΡΚΩΣ   ΓΙΑ  ΝΕΑ  ΜΙΜΙΔΙΑ !"  . 
Αυτό  είναι  ένα  μικροσκοπικό  μιμίδιο  πέντε  λέξεων     που  προτρέπει  τον  εγκέφαλο   να  ψάχνει  άλλα   μιμίδια  που  θα  τα  φέρει  να  συγκατοικήσουν  με  το  μιμίδιο  των  πέντε   λέξεων .  Καθώς  ο  εγκέφαλος   ενημερώνεται   συνεχώς  με  νέες  ιδέες   ,  δεν  μπορεί    εύκολα  να   ξεπεραστεί  απο   τα  γεγονότα . Είναι  πάντα   μπροστά  απο  τις εξελίξεις  και  επιβιώνει  πιό  εύκολα .  Αφήνει  απογόνους  άλλους  εγκεφάλους  που  είναι  υψηλής  ποιότητας   και  δεκτικοί  στο  ίδιο   μιμίδιο  των  πέντε  λέξεων .
Έτσι  το  μικροσκοπικό   μιμίδιο   δεν  εξαλείφεται  ποτέ .
Πρόκειται  για  μια  εξαιρετικά   ευφυή  στρατηγική  .  Το  μικροσκοπικό  μιμίδιο  χρησιμοποιεί   άλλα  μιμίδια  για  να  επιβιώσει !
Τα   άλλα  μιμίδια  μπορεί   να  απρριφθούν  κάποια  στιγμή  προς  χάριν  άλλων   πιό  βελτιωμένων .  Το  μιμίδιο  των  πέντε  λέξεων   όμως   δεν  φαίνεται   να  έχει  τέλος .
Αυτό  το  εξαιρετικό  μιμίδιο   προτείνω  να  ονομασθεί   ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  ΜΙΜΙΔΙΟΝ .

Είναι  ο πυρήνας   της  Ελληνικής   Σκέψης :  ΨΑΧΝΕ   ΣΥΝΕΧΕΙΑ  .  ΜΗΝ  ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΣΑΙ   ΠΟΤΕ .  ΚΑΠΟΥ  ΥΠΑΡΧΕΙ   ΑΚΟΜΗ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ   ΣΟΦΙΑ .

Για  να   εντυπωσιάσουμε   τα  πλήθη  μπορούμε   να   δημιουργήσουμε  και  σχετικό  μύθο :
Τα   δύο  Δελφικά  Έψιλον   σημαίνουν      Εσαεί    Ερευνάν   ! 


-----------------------------------------------------------------
Προσθήκη  23-2-2013

Ποιά   μιμίδια   είναι  πιό  εύκολο   να  εξαπλωθούν  και  να  επιβιώσουν ; 

Υποστηρίζω  οτι  είναι   τα  υπέρ-σαφή   μιμίδια .  Σαν  υπέρ-σαφές   μιμίδιο   ονομάζω  αυτό    το  μιμίδιο   που  είναι    απάντηση  σε  ερώτηση   που  επιδέχεται  ΔΥΟ  μόνο  απαντήσεις  (  ναι - όχι ) .
Παράδειγμα :  Είναι   σωστό  να  ζεί  ο  άνθρωπος   σε  μικρές   κοινότητες ; 
Αυτή  η  ερώτηση  επιδέχεται  δύο  μόνο  απαντήσεις  :
#  Ναί ,   είναι   σωστό  να  ζεί  ο  άνθρωπος   σε  μικρές  κοινότητες .
#  Όχι ,  δεν  είναι  σωστό  να  ζεί  ο  άνθρωπος  σε  μικρές   κοινότητες .


     (  Υποστηρίζω  οτι   στις  μικρές  κοινότητες  μπορείς  να  τους  γνωρίζεις  καλά  όλους   οπότε   μπορείς  να  κρίνεις  καλύτερα   ποιός   είναι  κατάλληλος  και  για  ποιό  πολιτικό  αξίωμα .  Στις  τερατουπόλεις   είνα  δυνατόν ΟΛΟΙ   να  γνωρίζουν  τον  υποψήφιο  δήμαρχο  ή  βουλευτή ;  Όχι  βέβαια .  Για  να  σχηματίσουν   γνώμη  οι  πολίτες   καταφεύγουν  στα  Μέσα  Μαζικής  Αποβλάκωσης   και  εκεί   "την  πατάνε"  )

Αυτά  τα  δύο   αντίθετα  μιμίδια  είναι  υπερ-σαφή .  Ας τα  ονομάσουμε  "θετικό" και  "αρνητικό"  . Το  2%   του  πληθυσμού , που  έχει  την  ικανότητα  να  σκέφτεται  , υποθέτω  οτι  θα  επιλέξει  το  "ΝΑΙ"   ( θετικό ) .   Αυτό  το   ποσοστό  μας  είναι  αρκετό .

Τα   υπέρ- σαφή μιμίδια  που  ισχυροποιούν  μια  κοινωνία   είναι  αποδεκτά   όχι  μόνο  απο  τους  λίγους  που   σκέφτονται  αλλά   και  απο  μεγάλο  ποσοστό  των  μή  σκεπτομένων .
Πχ  τα  μιμίδια
 "ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ  ΖΩΗ"
  "ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ  ΜΕΤΑ  ΘΑΝΑΤΟΝ"  και
 "ΜΕΡΙΜΝΗΣΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΨΥΧΗ  ΣΟΥ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΓΚΟΣΜΙΑ" 
δεν  ισχυροποιούν   την  κοινωνία . Αντιθέτως ,  είναι   θανατηφόρος  συνδυασμός . Οι  πολίτες  θα  προσεύχονται  όλη  μέρα  αναμένοντες ανταμοιβή  μετά  θάνατον  ενώ  οι  άπιστοι  επιτήδειοι   θα  ρημάζουν  τα  πάντα !

Όπως   ένας  οργανισμός   οικοδομείται  απο   πολλά  γονίδια  ,  έτσι και  ένα  φιλοσοφικό  σύστημα   οικοδομείται  απο  πολλά   μιμίδια .

Για  να  είναι  πετυχημένος   ο  οργανισμός   πρέπει   ΟΛΑ   τα   γονίδιά  του   να  είναι   αρίστης  ποιότητας .
Δηλαδή  να  παράγουν  πρωτεϊνες   που  λειτουργούν  καλά  στο  συγκεκριμένο  περιβάλλον  και  να  μην   ακυρώνουν  το  ευεργετικό  αποτέλεσμα    των  άλλων  γονιδίων  .
Για  να  είναι   πετυχημένο   ένα  φιλοσοφικό  σύστημα  πρέπει   ΟΛΑ  τα   μιμίδιά  του  να  είναι  αποδεκτά  απο  το  σκεπτόμενο  2%  .
Ακόμη  , πρέπει  να  μην  αντιφάσκουν  μεταξύ  τους  ( να μην  ακυρώνουν   άλλα  μιμίδια ) .


Στην    http://lofos.info/pythas/tie-intro.html     παραθέτω  19   ερωτήματα   που  επιδέχονται   δύο  μόνο  απαντήσεις  ( ναί - όχι ) . Αυτές  οι  απαντήσεις  είναι  υπερ-σαφή   μιμίδια . Κάνοντας   συνδυασμό   αυτών  των  υπερ-σαφών  μιμιδίων   μπορούν  να  παραχθούν  χιλιάδες    πολιτικά  συστήματα .  Ένα  απο  όλα   όμως  θα  είναι  το  πιό  βιώσιμο .

-------------------------------------------------------------------------------
Προσθήκη  15-2-2014

  Ειπώθηκε  προηγουμένως  οτι  πιθανόν  το   RNA   έχτισε   το  πρώτο  κύτταρο   αλλά   δεν  το  χρησιμοποιούσε   και  πολύ  αποδοτικά . 
Ήρθε   έπειτα  το  DNA   που  μπορούσε  να   εκμεταλλεύεται   πολύ  καλύτερα  το  κύτταρο  και  εκτόπισε  το  RNA .

 Σήμερα  βλέπουμε  οτι  το  DNA  έχτισε   περίπλοκους   εγκεφάλους   αλλά  αυτοί  τελικά   κατακτήθηκαν  απο   μιμίδια . Τα  μιμίδια   μπορούν  και  οργανώνουν  τους εγκεφάλους   σε   μεγάλες  ισχυρές  κοινωνίες  .  Οι  κοινωνίες  είναι  πολύ  ισχυρότερες   απο  τα  μεμονωμένα  άτομα .
Εφ'  όσον  ο  εγκέφαλος  που  καθοδηγείται   απο   DNA  νοιάζεται   μόνο  να  φάει   και  να  παράγει  ΔΙΚΟΥΣ  ΤΟΥ  απογόνους  ,  ουδέποτε   θα  διατάξει  το  σώμα  να  υποστεί  ζημία  για  χάρη  της  κοινωνίας .
Ο  εγκέφαλος   που  καθοδηγείται  απο  μιμίδια  μπορεί  να  διατάξει  το  σώμα  να  υποστεί  ζημίες  ( δηλαδή  να  θυσιαστεί ! )  προς χάριν  της  κοινωνίας  των εγκεφάλων  που  φέρουν  τα  ΙΔΙΑ   ΜΙΜΙΔΙΑ  .  Αυτό  κάνει  την  κοινωνία  ισχυρότερη   απο  την  κοινωνία  των  DNA-μηχανών .
Υποθέτω  οτι  όλοι  εμείς  οι  φιλοσοφούντες  ,  εάν  είμασταν  σίγουροι   με  κάποιο  τρόπο   οτι  τα  βιολογικά  μας  παιδιά  θα  βγούν   αναρχοάπλυτοι  διεθνιστές  και  οπαδοί  της  "πολυπολιτισμικότητας"  θα  προτιμούσαμε  να  μην  αποκτήσουμε  βιολογικά   παιδιά ! 
Μια DNA-μηχανή   νοιάζεται  να αποκτήσει  βιολογικούς   απογόνους  και  ας  είναι  ό,τι  νάναι .

Δεν  είμαστε  μόνο  εμείς  (  οι  φιλοσοφούντες )  μιμιδιομηχανές . Και  οι  χριστιανοί   είμαι  μιμιδιομηχανές ( πρωτόγονες   όμως ! )

Το  ίδιο  σενάριο  ίσως   επαναλήφθηκε  πολλές   φορές .  Πχ  ο  Homo   Erectus   ανακάλυψε  την  φωτιά  .  Ίσως   έκανε   ΜΗ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ .  Ίσως   την  λάτρευε  σαν  θεό  και  της  έδινε  για  τροφή  δάση  και λιβάδια . Κατέστρεφε  όμως  το  περιβάλλον  που  του  παρείχε  τροφή .  Ο  Άνθρωπος   του  Νεάντερνταλ   ίσως  έκανε  πιο  αποδοτική  χρήση .  Ίσως   την  χρησιμοποιούσε   μόνο  για να  καλυτερεύσει   την  ζωή  του  ( μαγείρεμα , θέρμανση )  και  έκοψε  τις  περιττές  λατρείες .
Δηλαδή  άλλος  ανακάλυψε  την  φωτά  και  άλλος  ανακάλυψε  την  αποδοτική  χρήση .

Την  επιστημονική  γνώση  την  ανακάλυψε  ο  Homo  sapiens  . Δεν  έκανε  όμως  αποδοτική  χρήση .  Την  χρησιμοποίησε   για  να   μειώσει  την  προσωπική  του  εντροπία . Να  βολευτεί  ο  ίδιος . Έτσι  όμως   καταστρέφει  την  Φύση ( πριονίζει  το  κλαδί  όπου  κάθεται ) .   Η  πλέον  αποδοτική  χρήση  είναι  να  μειώσει  την  εντροπία   ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ  ΕΙΝΑΙ  ΕΦΙΚΤΟ . Πρώτα  στην  Φύση  και  μετά  στον εαυτό  του .
Αυτή  την  σωστή  χρήση  θα  την  κάνει  το  επόμενο  είδος  ανθρώπου .
Οι   μέρες  του  Homo  sapiens   τελείωσαν .
Ο  Homo   sapiens   είναι   νεκρός   και  δεν   του  το   γνωστοποίησαν    ακόμη !


********************************************


 Επικοινωνία    :    pitago99@gmail.com   

 
 Αρχική  σελίδα :     
http://lofos.info/pythas/index.html 

-------------------------------------------------------------------------
Προς  τον  υπάλληλο   που   ελέγχει  τις  ιστοσελίδες   και  τις  "καρφώνει"    στα  αφεντικά  :

  ΑΦΗΣΕ  ΤΟΝ  ΕΦΚΕΦΑΛΟ  ΣΟΥ  ΝΑ   ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ  ΑΠΟ ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  ΜΙΜΙΔΙΟΝ !