ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

   Πώς   θα  οργανωθεί  το  Κίνημα   Επανελλήνισης ; 

 Η  πρώτη  σκέψη  που  μας  έρχεται στον  νού   είναι    η  "πυραμίδα"  :  Η  λαϊκή  βάση  ψηφίζει  και  εκλέγει  τους   εκπροσώπους  του  Δήμου .  Οι  δημοτικοί   εκπρόσωποι   εκλέγουν  τους  εκπροσώπους  του  Νομού .   Οι  εκπρόσωποι   των  Νομών    εκλέγουν  την  εθνική  ηγεσία .  
Καλό  σαν  ιδέα  αλλά  έχει   δύο  σοβαρά  μειονεκτήματα : 
1)  Η  λαϊκή  βάση   αποτελείται απο  άτομα   που  διαφέρουν  πολύ  σε   ικανότητες  . Η  "μία  ψήφος  για  τον  καθένα"    ισοπεδώνει  τους πάντες .
2)  Η  λαϊκή   βάση  του  Ελληνοπρεπούς  χώρου  δεν   είναι  ακόμη  μεγάλη .  Η  Ν .έ α  e.πο χ ή  εύκολα   μπορεί  να  φυτέψει   4-5  πράκτορες  σε  κάθε   πόλη  που  θα  επηρεάσουν  τα  αποτελέσματα  των  ψηφοφοριών . 

Πώς  μπορούμε  να  αποφύγουμε  τις  ατέλειες ;  
Καταθέτω  μια  πρόταση :  

Σε  κάθε  Δήμο  κάποιος   παίρνει  την  πρωτοβουλία και  καλεί  όσους  εργάζονται   με  τον  ίδιο  ζήλο  όπως   αυτός  και   σχηματίζουν  πυρήνα . 
Όσοι  μένουν  εκτός του   πρώτου  πυρήνα  μπορούν να  σχηματίσουν  άλλον  ,  δεύτερο  ,  πυρήνα . Δεν  υπάρχει   όριο  στον  αριθμό  των  πυρήνων . 

Κάθε  πυρήνας    δημιουργεί   ιστοσελίδα   όπου  αναγράφονται  :
    #  Τουλάχιστον  ένα  ψευδώνυμο  (  ή  όνομα )   και  e-mail  ( ή  τηλέφωνο )  ενός  εκπροσώπου .
    #  Η  δράση  του  πυρήνα 
    #   Ιδέες  και   απόψεις  των  μελών  του  .  
    #   Η  ιστοσελίδα    δηλώνεται στο   Δίκτυο  Ελληνοπρεπούς  χώρου  (  βλέπε    http://lofos.info/pythas/diktyoell.html    )  
Η  ιστοσελίδα   είναι  σημαντικό  στοιχείο  διότι  οι  άλλοι  πυρήνες  (  απ'  όλη  την  Ελλάδα )  με  βάση  την  ιστοσελίδα   κρίνουν  την  ποιότητα  του   συγκεκριμένου  πυρήνα . 


Κάθε  πυρήνας  τηρεί  βιβλίο  όπου  γράφεται  τί  έκανε  το  κάθε  μέλος . Έτσι  υπάρχει  τρόπος  να  "βαθμολογηθεί"  ο  καθένας . Το  βιβλίο  είναι  κίνητρο   για  εργασία . 

Σε  τακτά  χρονικά   διαστήματα  γίνεται  μυστική  ψηφοφορία    και   τίθεται  εκτός  πυρήνος  όποιος  έπαψε  να  παράγει  έργο .

Οι  πυρήνες   Περιφέρειας  (  πχ  Θράκης  ,  Μακεδονίας   κλπ )   οργανώνουν   συναντήσεις  σε  τακτά  διαστήματα .  Εκεί   γνωρίζονται   καλύτερα   και  ο  κάθε  πυρήνας  συνδέεται  με   άλλους  πυρήνες , που  είναι  εφάμιλλοι   σε  εργατικότητα ,  και   δημιουργούνται   "συσσωματώματα"  ή  πυρήνες   2ου  βαθμού .  
Δηλαδή  όπως   αρχικά  ενώθηκαν   πρόσωπα  και σχημάτισαν  πυρήνες  ,  έτσι  τώρα   ενώνονται  πυρήνες   για  να  σχηματίσουν   πυρήνες  2ου  βαθμού . 
Σέ  όσους  ασχολούνται   με  Φυσικές  Επιστήμες   αυτό το   πρότυπο  οργάνωσης   είναι  γνωστό  με  το  όνομα  "φράκταλ"  . Απαντάται    συχνά   στην  Φύση .

Οι  πυρήνες  2ου  βαθμού  μέσα  απο  μια  Δαρβίνεια  διαδικασία  επιλογής   θα   βαθμολογηθούν  απο  την  λαϊκή  βάση  .  Δηλαδή   όποιος  πυρήνας  2ου  βαθμού    δείξει  εξαιρετική  εργατικότητα  και    κατορθώσει  να  αγγίξει  τον  παλμό  των  λαϊκών   μαζών   ( και  να  τις  κινητοποιήσει ) θα  είναι   ο  εθνικός   ηγετικός  πυρήνας .  

Αυτή  είναι  μια διαδικασία   πολύ   "φυσική"   .  Περιλαμβάνει    φράκταλς  ,  περιλαμβάνει   Φυσική  Επιλογή  του  Δαρβίνου   και  κυρίως  λαμβάνει υπ'  όψιν  την  φυσική  ροπή  των   αγωνιστών  να  συνεργάζονται  μόνο  με  όποιον   είναι  εφάμιλλος   ή  ανώτερος   σε  εργατικότητα .  
Πώς   θα  μπορούσε  η  Ν. έ α  e π οχ ή   να διαβρώσει   αυτή  την  δομή  ;  Δεν  βλέπω   κανέναν  τρόπο  να  το επιτύχει  .
Είναι  προς  τιμήν  του  Ελληνοπρεπούς   χώρου  οτι  δεν  μπόρεσε   (   η  Ν έ.α  e .πο χ ή )   να  θέσει  υπό  τον  έλεγχό  της   το κόμμα  που   προσπάθησε  να  μας  εκπροσωπήσει  (  το  ΕΑΡ ) .  Εάν  το   είχε   θέσει  υπο  τον  έλεγχό  της  δεν θα  το  είχε  διαλύσει  . Τόσοι  άλλοι  χώροι   ελέγχθηκαν    επιτυχώς  με  κόμματα - μαϊμούδες  (  οικολογικός  χώρος   και άλλοι  -  να  μην  τα  λέμε   όλα  τώρα ! ) .
Η  πυραμίδα  είναι   πολύ  απλή  αλλά   έχει  αποδειχθεί   ανεφάρμοστη  στην  πράξη .

 Η  δυσκολίες  του  προτύπου   "φράκταλ"   είναι  μόνο  ψυχολογικές  .  Κάθε  πόλη   έχει  ήδη  παρέες   αγωνιστών  που  ο  καθένας  διαφέρει  απο  τον  άλλον  σε  ζήλο  και  ικανότητες  .  Τώρα   καλούνται   οι  πιο  εργατικοί   να  πούν στους  υπόλοιπους  "Εμείς   θα   δημιουργήσουμε  έναν  πυρήνα  στον  οποίο  εσείς  ,  οι  υπόλοιποι ,  δεν  θα  έχετε  δικαίωμα  ψήφου"  .
Αυτό  μπορεί  να  χαλάσει   φιλίες   δεκαετιών  .  Μπορεί  να δημιουργήσει  ψυχρότητα .  
Ποιός  μας  εγγυήθηκε  όμως   οτι ο  δρόμος  για  την  Επανελλήνιση    θα  είναι  στρωμένος  με  ροδοπέταλα  ;  
Άλλωστε  ,  αν  οι   αγωνιστές   πράγματι   επιδιώκουν  το  καλό  της  Ελλάδας  ,  δεν  θα  πρέπει  να   θυμώσουν  αν  αποβληθούν  απο  τον  πυρήνα  .  Αν  αγαπούν  πραγματικά  την  Ελλάδα  πρέπει  να  ομολογήσουν  "Καλώς   δεν  έγινα  δεκτός . Υστερούσα   σε  εργατικότητα .  Θα  δουλέψω  περισσότερο  για  να  με  δεχτούν"  .

ΑΛΛΕΣ   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Οι  πυρήνες  που  δρούν  στην  ίδια  πόλη   δεν  θα  πρέπει  να  είναι   αποκομμένοι    μεταξύ τους  .  Μια  φορά  την  εβδομάδα   θα  πρέπει  να  συναντώνται   στην  "Σχολή Ελλήνων "    (  βλέπε     http://lofos.info/pythas/sxoliel.html    )   . Η   Σχολή   Ελλήνων  είναι  ένα  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΟΥ  ΠΑΡΑΓΕΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  .  
Θα  υπάρχει  Προεδρείο  (  θα  διευθετήσουν  οι  πυρήνες  το   πως  θα  εκλέγεται )  με  μόνο  σκοπό  να  διανέμεται  σωστά  ο  χρόνος  ομιλίας . 
Κάθε  ένας  που θέλει  να  μιλήσει  θα  δίνει   ένα  χαρτί  στον  Πρόεδρο  με  κατάλογο  των  θεμάτων  που θέλει  να  αναπτύξει .
Τα  μόνα  λόγια  που  θα λέγονται   στην     Σχολή    Ελλήνων  είναι : 

  #  Σκέφθηκα  αυτό    και  θέλω  να  το θέσω υπ'  όψιν  σας   ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ )
  #   Διάβασα  (  ή  άκουσα  )  αυτό  και  το  θεώρησα   ενδιαφέρον   . Το  θέτω  υπ'  όψιν  σας .  (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ )
  #  Θέλω να  κάνω  αυτό .  Θέλει  κανείς  να  με  βοηθήσει  ;     (ΔΡΑΣΗ ) Οι   συζητήσεις  για  λεπτομέρειες  της  δράσης   πρέπει  να  γίνονται    έξω  απο  την  Σχολή  Ελλήνων .  Μέσα  στην  σχολή  απλώς  θα  αλιεύονται  οι  ενδιαφερόμενοι .

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ,  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ    ,  ΔΡΑΣΗ  :  Ιδού   τα   απαραίτητα  για  τον    Έλληνα .

Αυτή  η  "όσμωση"   μεταξύ  των  πυρήνων   είναι  πολύ  χρήσιμη  :

   #  Πληροφορίες   και γνώσεις  που  έχει  ο  ένας  ,  γίνονται  δωρεάν  κτήμα  όλων .
   #   Όποιος   θέλει  να  δράσει  βρίσκει  συνεργάτες  (  σαν  πνευματικό   γραφείο  συνοικεσίων ! ) 
   #  Γνωρίζονται   οι  αγωνιστές  και  ο  καθένας  σχηματίζει  γνώμη  για  τους  άλλους .  Ενδεχομένως  κάποιος  να  δείξει  ξαφνικά   αυξημένη  εργατικότητα   και  να  προβιβαστεί  . Να  γίνει   δηλαδή  δεκτός  σε    πυρήνα  ανώτερης  ποιότητας  .  Αν  οι  πυρήνες ήταν  απομονωμένοι  αυτό  δεν  θα  μπορούσε να  συμβεί . 
   #   Κυρίως  θα μάθουν  οι   αγωνιστές  να  συζητούν  ΣΑΝ  ΕΛΛΗΝΕΣ !

Η  Σχολή    Ελλήνων  μπορεί    να  δέχεται    αγωνιστές  απο  όλο  τον   Αντί-Ν.έ.α   e. π ο χή  χώρο   (  δηλαδή  και  απο    Λ.Α Ο.Σ  και  xρ.υσ ή  a υγ ή )   (  βλέπε      http://lofos.info/pythas/anti-n-e.html    )  .  Έτσι   μέσα  στην   Δαρβίνεια   πάλη  των  ιδεών  , που  θα  γίνεται  μέσα  στην  Φιλοσοφική  Σχολή  ,  θα  αποκαλυφθεί    ποιός  βραχίονας   του  Αντί-n.ε α  e.πο.χή  χώρου   είναι  πιό  δυνατός  ιδεολογικά  .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ    ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  

Τί  γίνεται  άν  κάποιος  αγωνιστής    είναι  μόνος  στην  πόλη  του   ;  Ουδέν  πρόβλημα .  Θα  κάνει  την  ιστοσελίδα  κανονικά  ,  θα  βάλει  κάποιο  στοιχείο  επικοινωνίας  (  e-mail   ή τηλέφωνο )  ,  θα  δηλώσει  την ύπαρξή  του  στο  Δίκτυο   Ελ λ ηνοπ ρεπούς   Χώρου     http://lofos.info/pythas/diktyoell.html    )  και θα  περιμένει .  Κάποια  στιγμή  θα  τον ανακαλύψουν  οι   συντοπίτες  του  .  Έως  τότε   θα  μπορεί να  συμμετέχει  ( έστω  και   μόνος  του )   στις  συναντήσεις  των  πυρήνων  της  Περιφέρειας .


******************************************
     pitago99@gmail.com

  
Αρχική    σελίδα  :     http://lofos.info/pythas/index.html  

______________________________________________
Προς  τον  υπάλληλο   που   ελέγχει  τις  σελίδες   και  τις  "καρφώνει"    στα  αφεντικά  :

 ΝΟΜΙΖΕΙΣ   ΟΤΙ  Η       Ν e Α     Ε . Π Ο Χ .Η      ΕΣΕΝΑ   ( που γνωρίζεις  ΠΟΛΛΑ )  ΘΑ   ΣΕ  ΑΦΗΣΕΙ  ΝΑ  ΖΗΣΕΙΣ  ;