ΤΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΘΕΛΟΥΜΕ ; ---------------------------------------------------
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

  Προτείνω   να  υπάρξει  μια  Παγκόσμια  Κυβέρνηση  Φιλοσόφων  (  ΠΚΦ )  με  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά  :

1)   Θα  κατέχει   όλα  τα  πυρηνικά   και  συμβατικά  όπλα  ( για  να  μην  μπορεί  πλέον να  υπάρξει  πολεμος   μεταξύ  κρατών ) .
 

2)  Θα  κατέχει  όλο  τον  ορυκτό  πλούτο  (  ορυκτά  καύσιμα  και  μέταλλα ) .  Τα  υπόγεια  νερά   ,  εάν  είναι  κατάλληλα  για  πόση  ή  άρδευση   ,  θα  ανήκουν σε  αυτούς  που  θα  ζούν  πάνω  απο   το  κοίτασμα  .  Αυτά  που  δεν  είναι  κατάλληλα  για  πόση και  άρδευση  θα  ανήκουν  στην  ΠΚΦ  . Τον  ορυκτό  πλούτο  θα  τον  μετατρέπει   σε   ανεμογεννήτριες  ή  ηλιακούς  συλλέκτες   και  θα  τον  μοιράζει  δωρεάν   στην  ανθρωπότητα .

3)  Η  ΠΚΦ   δεν  θα  κρατά  σε  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές    στοιχεία  για  τον  κάθε  άνθρωπο  στον  πλανήτη .

4)  Η  ΠΚΦ   δεν  θα   υποδεικνύει   στις  εθνικές   κυβερνήσεις   τί  να  κάνουν  .  Η  ΠΚΦ   θα   ζητά  την  εφαρμογή  τριών κανόνων : 
-   Μην  δημιουργείς  προβλήματα  στα  υπόλοιπα   πλάσματα  του  πλανήτη .  Δηλαδή  μην  καταπατάς   εκτάσεις   που  ανήκουν  στην  ΠΚΦ  . Αυτές  οι  εκτάσεις  προορίζονται   για  τα  υπόλοιπα   ζωντανά  πλάσματα  .  Μόνον  επιστημονική  έρευνα  μπορεί  να  γίνεται  εκεί .  Οι  εκτάσεις  αυτές  θα φρουρούνται  απο   ένοπλο  προσωπικό  της  ΠΚΦ  .
-   Μην  δημιουργείς   προβλήματα  σε γειτονικά  έθνη . Παράδειγμα : Μην  αυξάνεις    τον  πληθυσμό σου  πέρα  απο  το  όριο  που  σου  θέσαμε .  Οι  δικοί  σου  πεινασμένοι   θα  εισβάλλουν  σε  περιοχές  γειτόνων  .
-   Μην   δημιουργείς   προβλήματα   στις  επόμενες  γενεές  .  Παράδειγμα :  Μην  θάβεις  σκουπίδια  στο  έδαφος .  Οι  επόμενες  γενεές  θα  την  πληρώσουν  . 
Όποιος   δεν  τηρεί  αυτούς   τους  κανόνες  δεν  θα  λαμβάνει  δωρεάν  ανεμογεννήτριες   και  ηλιακούς  συλλέκτες  .  Εάν  δεν  συμμορφωθεί  θα  υπάρχουν και  άλλα μέτρα  πιό  επώδυνα . 

5)   Η  ΠΚΦ  θα  καθορίζει   σε  ποιές   περιοχές   μπορούν  να  εγκατασταθούν  άνθρωποι   και  ποιές   περιοχές   θα  προορίζονται  για  τα  υπόλοιπα  πλάσματα  του  πλανήτη .   Σε  κάθε  περιοχή  θα  ορίζει   ποιός  είναι  ο  μέγιστος  αριθμός  ανθρώπων  που  μπορεί  να    συντηρείται  εκεί  . 

6)  Η  ΠΚΦ   δεν  θα  εκλέγεται   απο  τους   απλούς  ανθρώπους .  Οι  Φιλόσοφοι   θα  επιλέγουν ,  μέσα  απο  την ανθρωπότητα ,  αυτούς  που  έχουν  τα  προσόντα  να  γίνουν  Φιλόσοφοι . 
Η  διαδικασία  θα  είναι   αυτή  :
-  Οι  εκπαιδευτικοί    όλων  των  βαθμίδων  θα  είναι   προσωπικό   της   ΠΚΦ  .  Θα  επιλέγουν   απο  κάθε  έθνος  όσους  δίνουν  ενδείξεις  οτι  μπορεί  να  γίνουν  Φιλόσοφοι  .  Θα  τους   διδάσκουν  την  Παγκόσμια  Γλώσσα  Φιλοσόφων   και  θα  τους  στέλνουν  στην  Παγκόσμια  Σχολή  Φιλοσόφων .
Μια  παγκόσμια  Γλώσσα  των  Φιλοσόφων   είναι  απαραίτητη  διότι  θα  μαζεύονται  στην  Σχολή   άτομα  απο  όλα  τα  έθνη .  Πώς  θα  μιλούν  μεταξύ  τους  ; 

-  Οι νέοι θα μπαίνουν σε ηλικία 16 ή 18 ετών στην  Σχολή  . Επι μία εικοσαετία θα εκπαιδεύονται σε Φυσική , Χημεία , Μαθηματικά , Βιολογία , Γεωλογία , Ιατρική , Ιστορία , Διπλωματία , Φιλοσοφία , βιοκαλλιέργειες . Θα ζούν σπαρτιατικά . Θα λαμβάνουν εκπαίδευση Ανορθόδοξου Πολέμου .
Θα είναι στο μικροσκόπιο κάθε μέρα : Αντέχουν στην λιτή ζωή ; Τους φοβίζει ο σωματικός κόπος ; Λένε ψέμματα ; Είναι λακωνικοί ή φλύαροι ; Πώς φέρονται στους συμμαθητές τους ; Έχουν ευστροφία ; Έχουν ηγετικές ικανότητες ; Μπορούν να συνεργάζονται ; Είναι ψυχολογικά υγιείς ;
  Συγχρόνως  θα  εργάζονται   στα χωράφια της  Σχολής   Φιλοσόφων  . Θα  παράγουν  την  τροφή  που  θα  χρειάζονται   οι   Φιλόσοφοι .
Θα  στέλνονται  σε  διάφορες  αποστολές  σαν  γραμματείς  των  Φιλοσόφων  .

Μέσα   στα   20   αυτά   χρόνια θα  εξετάζεται  η  πορεία  τους  και  θα  εκτιμάται  η  ποιότητά  τους .

Όσοι δεν έχουν  ικανοποιητική   ποιότητα  θα  στέλνονται   πίσω  στον  τόπο  καταγωγής  τους  .
Οι  υπόλοιποι   θα  γίνονται   Φιλόσοφοι - Ηγέτες  της   Ανθρωπότητας .

Αυτοί  οι   ηγέτες    θα  έχουν  κανόνες   στην ζωή  τους  :
 -  Θα  ζούν  όλοι  μαζί   σε  κοινόβιο  (  μαζί  με  τους  μαθητές  της  Σχολής ) .
-   Θα  τρώνε  όλοι  μαζί  σε  κοινά  συσσίτια  ( μαζί  με  τους μαθητές  της  Σχολής )  . Έτσι   κανένα  ελάττωμμα  δεν  θα  μπορεί  να  μένει  κρυφό .
-  Δεν  θα  έχουν  πάνω τους   κανένα  στολίδι   απο   πολύτιμο μέταλλο  ή  πολύτιμη  πέτρα .  Τα ρούχα  τους  δεν  θα  έχουν  καμμία  πολυτέλεια . 
-  Δεν  θα  υπάρχει  γάμος  .  Οι  ερωτικές   σχέσεις  θα  είναι  ελεύθερες   όχι  όμως  και  η  τεκνοποιϊα  .
-  'Οταν   οι Φιλόσοφοι  γίνουν  60   ετών  και   είναι  ακόμη υγιείς   ( σε σώμα  και  πνεύμα )  θα  δίνουν  σπερματοζωάρια   με τα  οποία  θα  γονιμοποιούνται    κάποιες    γυναίκες   ( άγνωστες  σε  αυτούς )  .  'Ετσι   δεν  θα  προλαβαίνουν  να  γνωρίσουν  τα  βιολογικά  παιδιά  τους   και  να  τα  προωθήσουν   με  πλάγια   μέσα  σε   υψηλές  θέσεις  .  Τα  παιδιά  αυτά  θα  ξεκινούν  την  ζωή  τους  όπως  και  τα  παιδιά  των  απλών  ανθρώπων . Δεν  θα  έχουν  κάποια  ιδιαίτερη  μεταχείριση  . Λίγοι   μόνον  θα  γνωρίζουν  οτι  είναι  παιδιά  Φιλοσόφων .  Αν  γίνουν  ποτέ  Φιλόσοφοι  θα  γίνουν  με  την  αξία  τους .  Αυτοί  που  θα  κάνουν  την  μεταφορά  των  σπερματοζωαρίων   (  και  θα  ξέρουν  τίνος  είναι  τα  παιδιά )  θα  είναι  Φιλόσοφοι   αρκετά  νεώτεροι  απο  την  ηλικία   των  60 .  Όσες   γυναίκες  Φιλόσοφοι   θέλουν  να  γίνουν  μητέρες  θα  λαμβάνουν  σπερματοζωάρια  χωρίς  να  γνωρίζουν τον δότη .  Θα  διαμένουν  στο  κοινόβιο  των  Φιλοσόφων   μέχρι  το  παιδί    γίνει  τριών  ετών .  Μετά  θα  αναχωρούν  για  κάποια  κοινότητα  απλών  ανθρώπων  .  Όταν  το  παιδί  γίνει  12   ετών  (  και   το  αναλάβει  πλέον  η  κοινωνία )   θα  μπορούν  να  επιστρέψουν   μόνες  στο  κοινόβιο .ΤΙ  ΑΛΛΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΘΑ  ΕΧΟΥΝ  ΟΙ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

1) Θα είναι χορτοφάγοι
2) Δεν θα έχουν καμμιά πολυτέλεια στο ντύσιμο , στο φαγητό και στον χώρο διαμονής τους . Θα ζούν πολύ πιο ασκητικά απο τους κυβερνώμενους . Καμμία ομοιότης με τους τραπεζίτες που κυβερνούν τον πλανήτη σήμερα !
3) Δεν θα καπνίζουν .
4) Δεν θα έχουν καμμία εξάρτηση απο ποτό ή ουσίες .
5) Δεν θα έχουν τα συνήθη πάθη του μέσου ανθρώπου ( τζόγος , ποδόσφαιρο ) .
6) Δεν θα υπάρχουν αργίες για τους Φιλοσόφους . Κάθε μέρα θα συνεδριάζουν και θα έχουν άγρυπνο μάτι πάνω στην ανθρωπότητα . Και όταν δεν συνεδριάζουν θα εργάζονται οι ίδιοι στον κήπο τους για να παράγουν την τροφή τους . Και όταν δεν θα εργάζονται στον κήπο θα μελετούν την σοφία που άφησαν οι προηγούμενοι γίγαντες του πνεύματος .

Βλέπουμε λοιπόν οτι η ζωή των Φιλοσόφων- Ηγετών θα είναι τραχειά .  Έτσι θα αποφεύγουν την εξουσία οι τεμπέληδες , οι απατεώνες , οι εαυτούληδες , οι μαλθακοί , οι ανώμαλοι .
Οι Φιλόσοφοι - Ηγέτες θα είναι φωτεινά παραδείγματα προς μίμησην . Πολλοί θα προσπαθούν να τους φθάσουν , λίγοι όμως θα τα καταφέρνουν .

Ενδεχομένως  κάποιοι   νομίσουν  οτι   η   ΠΚΦ   είναι   μία  απο  τα  ίδια  με  την  παγκόσμια  κυβέρνηση   που  θέλουν  οι  τραπεζίτες  .  Αυτό  δεν  είναι  αλήθεια . 

 Τα  δόγματα των  τραπεζιτών   είναι  :

# Ο πλανήτης είναι ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ και υπάρχει για την δική μας απόλαυση .
# Να ζήσουμε εμείς καλά και μετά απο εμάς ας γίνουν όλα στάχτη .

  Οι  Φιλόσοφοι   έχουν  αντίθετα δόγματα :
# Ο πλανήτης δεν είναι υπηρέτης μας . ΕΜΕΙΣ είμαστε υπηρέτες του πλανήτη .
# Να παραδώσουμε τον πλανήτη καλύτερο απ' όσο τον παραλάβαμε .

Σε δύο σημεία και οι Φιλόσοφοι και οι Τραπεζίτες συμφωνούν :
1) Χρειάζεται μια Παγκόσμια Κυβέρνηση . Οι Τραπεζίτες όμως την θέλουν για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερα . Οι Φιλόσοφοι την θέλουν διότι μόνον έτσι θα μπορέσουν να βάλουν μια τάξη στον πλανήτη .
2) Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο απορροφημένοι με την εξυπηρέτηση του σαρκίου τους που ούτε ενδιαφέρονται ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ να έχουν γνώμη για την διοίκηση του πλανήτη .

Στα  πιό    πολλά   σημεία όμως αυτές οι δύο κυβερνήσεις   (  τραπεζιτών   και  Φιλοσόφων )  διαφωνούν :

 
1)  Οι Αστοί χρησιμοποίησαν τον ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟ σαν εργαλείο διακυβέρνησης . Δηλαδή εάν οι άνθρωποι είναι πολλοί και αν αρχίσει να πέφτει πείνα είναι εύκολο να τους κυβερνήσεις τάζοντας ένα κομμάτι ψωμί . Αν είναι όλοι χορτάτοι στο χωραφάκι τους ποιός θα δουλέψει για να σου κατασκευάσει το κότερο , το ακριβό πούρο , το χρυσό ρολόϊ ; Ποιά γυναίκα θα γίνει πόρνη πολυτελείας ; Ποιός θα γίνει ρεσεψιονίστ στο πολυτελές ξενοδοχείο ;
Η ΠΚΦ πρεσβεύει οτι ο ανθρώπινος πληθυσμός πρέπει να μειωθεί διότι αποτελεί ακραίο κίνδυνο για την ανθρωπότητα .


2)  Η Νέα Τάξη φρονεί οτι η μειοψηφία που θα διοικεί την ανθρωπότητα μπορεί να έχει τα ίδια μυαλά με τον λαό ( δηλαδή να αγαπά τα πολυτελή υλικά αγαθά όσο και ο λαός ) . Η ΠΚΦ λέει είναι οτι η διοικούσα μειοψηφία θα πρέπει να είναι παγερά αδιάφορη για την πολυτέλεια ( να είναι δηλαδή ασκητές-φιλόσοφοι ) .

 
3)   Η Νέα Τάξη θέλει να αναμίξει φυλές και θρησκείες μέσα σε κάθε πόλη (διότι εφαρμόζει το ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ )
Η ΠΚΦ πιστεύει οτι η ανάμιξη φυλών και θρησκειών μέσα στην ίδια πεδιάδα/πόλη/γειτονιά είναι πηγή αναταραχών .


4)   Η Νέα Τάξη θέλει να εξαλείψει κάθε ποικιλότητα με την ανάμιξη των φυλών .
Η ΠΚΦ πρεσβεύει οτι νέες υποφυλές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ . Πχ οι άνθρωποι με κάποιο εξαιρετικό ταλέντο ( στα μαθηματικά , στην μουσική , στην ζωγραφική κλπ ) θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε κάποια περιοχή και μέσω της ενδογαμίας να δημιουργήσουν μια νέα υποφυλή που θα έχει σε ακραίο βαθμό αυτό το ταλέντο .

 
5)   Η Νέα Τάξη λέει ( μάλλον όμως δεν το πιστεύει ) οτι όλες οι φυλές είναι ίδιες και είναι καλές .
Η ΠΚΦ λέει : ΠΙΘΑΝΟΝ οι φυλές να μην είναι ίδιες στον εγκέφαλο . Οι επιστήμες του εγκεφάλου δεν έχουν δώσει ακόμη μια ξεκάθαρη απάντηση και δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να μιλάμε δογματικά ( όπως οι Μαρξιστές ) . Όπως και να έχει το πράγμα θεωρούμε οτι όλες οι φυλές είναι ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ . Μια νέα , ανώτερη φυλή ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργηθεί .


6)  Η Νέα Τάξη δίνει μέγιστη προσοχή στο ΧΡΗΜΑ και τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ . Αυτά τα δύο τα θεωρεί πιό πολύτιμα και απο τους ανθρώπους και απο τον πλανήτη . Θεωρεί φυσικό κάποιος να πλουτίζει όχι με την προσωπική του εργασία αλλά επειδή ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Γ Ι' ΑΥΤΟΝ ! Τερατώδες !
Η ΠΚΦ θεωρεί τελείως ασήμαντη εφεύρεση το χρήμα και την τράπεζα και πιστεύει οτι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ζήσει ( καλύτερα ) και χωρίς αυτά .


7)  Η Νέα Τάξη δίνει μεγάλη σημασία στα ΙΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των αναπήρων και στο ΙΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ τεκνοποίησης των βλακών . Διότι αυτές οι δύο ομάδες ( εάν είναι πλειοψηφία ) δεν επαναστατούν ποτέ . Η ΠΚΦ δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των έξυπνων και υγιών .


8)   Η πολιτική της Νέας Τάξης απέναντι στους βλάκες ( αυτούς δηλ. που δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ) είναι "ΤΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΞΕΖΟΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΡΤΥΡΙΟ" .
Η πολιτική της ΠΚΦ είναι "ΤΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΑΜΕ . ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" .


9)    Η Νέα Τάξη (δεν το ομολογεί ανοικτά ) θέλει να σταματήσει εδώ η Εξέλιξη . Να μην εμφανισθεί άλλο πλάσμα εξυπνότερο του ανθρώπου . Η ΠΚΦ λέει οτι η Εξέλιξη θα πρέπει να συνεχισθεί . Τελειότερα πλάσματα ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργηθούν .


10)    Η Νέα Τάξη εφαρμόζει το οικονομικό δόγμα "ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΤΩΧΟΣ" .
Η ΠΚΦ πιστεύει στο δόγμα "ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΤΩΧΟΣ" διότι και οι δύο αυτές ομάδες ( υπερβολικά πλούσιοι και υπερβολικά φτωχοί ) γίνονται εχθροί της κοινωνίας .

11) Η Νέα Τάξη διατυμπανίζει την αγάπη της για την "δημοκρατία" ( δηλαδή ο βλάξ και ο απατεώνας να έχουν ψήφο ίσης αξίας με τον σοφό και τίμιο ) . Διότι οι βλάκες είναι πάντα περισσότεροι και τους κατευθύνει μέσω της τηλεόρασης .
Η ΠΚΦ υποστηρίζει οτι για τα πολύ σοβαρά θέματα δικαίωμα γνώμης πρέπει να έχουν μόνο οι σοφοί .

12) Η Νέα Τάξη θέλει τις τερατουπόλεις ( για πολλούς και διαφόρους λόγους ) . Η ΠΚΦ πιστεύει οτι οι άνθρωποι πρέπει να ζούν σε μικρές κοινότητες κοντά στην πηγή τροφής τους .


*********************************************

Επικοινωνία    :    pitago99@gmail.com    

  Ήρθατε  απο  την   http://lofos.info/pythas/ideologia.html 


--------------------------------------------
   Μπορείς  να  σχεδιάσεις μια  ανθρωπότητα   που  να πληρεί  τα  κάτωθι  ; 

-  Να  μην  εξαρτάται  η  επιβίωσή  της  απο  υλικά που  τελειώνουν  ( πχ  πετρέλαιο ) .
-  Να  ξανακάνει  το  οικοσύστημα  τόσο  υγιές   όσο  ήταν  πρίν  την εμφάνιση  του  ανθρώπου   και  μετά  κάθε   χρόνο  να  το  βελτιώνει  ακόμη  περισσότερο .
- Να προστατεύει   το  οικοσύστημα  απο  εξωτερικές  απειλές .
-  Να  μήν  εμποδίζει  την  εξέλιξη  της  ζωής  (  να  επιτρέπει   την  δημιουργία    όντων  ανώτερων  απο  τον άνθρωπο )
- Να  διασπείρει  την  ζωή  και  έξω απο  την  Γή .
- Να  μην  έχει  πολέμους 
- Να  μην  έχει  φτώχεια  και  πείνα .
- Να   λαμβάνει  αποτελεσματικά μέτρα  κατά  της  υπερθέρμανσης  του  πλανήτη  . 

Εγώ  έκανα  μια  προσπάθεια  .  Διάβασε  
  την   http://lofos.info/pythas/ideologia.html   και  ,  αν  μπορείς ,  γράψε  κάτι  καλύτερο  . 
-----------------------------------------------------------
 

Αρχική  σελίδα     http://lofos.info/pythas/index.html 

------------------------------------------------------------

Προς  τον  υπάλληλο   που   ελέγχει  τις  ιστοσελίδες   και  τις  "καρφώνει"    στα  αφεντικά  :

 ΝΟΜΙΖΕΙΣ   ΟΤΙ  Η       ν e Α     e . Π Ο Χ .Η      ΕΣΕΝΑ   ( που γνωρίζεις  ΠΟΛΛΑ )  ΘΑ   ΣΕ  ΑΦΗΣΕΙ  ΝΑ  ΖΗΣΕΙΣ  ;