ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    


 Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ
(για  πιό  πολλούς  αριθμούς  , για  άλλα  θέματα ,  δείτε
   
http://lofos.info/laloslal/gr-num.html        )

laloslal5@gmail.com


Στοιχεία  απο   το  Δασαρχείο ( 31-3-2018  )  :
Έκταση  Ελλάδος  :  131.990.000    τετραγωνικά  χιλιόμετρα
Δάση  :  το  19 %   αυτής  της  έκτασης   ( 25.124.180  στρέμματα )
Μερικώς  δασοσκεπείς    εκτάσεις  :  24,6 % 
Φρυγανότοποι    :   2,1 % 
Αλπικές    εκτάσεις  (  κορυφές   βουνών )   :  3,3 % 
Χορτολίβαδα  :    13,3  % 
Έλη - λίμνες - ποταμοί :   2,1  % 
Άγονα   :        5,6  % 
Γεωργικές  καλλιέργειες   :   30 %   (  39.638.500   στρέμματα )  


Δάση  :  25.124.180  στρέμματα  (  το  19 %   της    Ελλάδος )
Ελάτη-Ερυθρελάτη    :   Το   13,1  %    (  το  100 %  είναι  τα    25.124.180   στρέμματα )
Χαλέπιος- Τραχεία   Πεύκη  :     18,9  % 
Μαύρη  Πεύκη  :        5,5  % 
Κοιπά  κωνοφόρα  :     0,9 % 

Δρύς   :  29,8  %  
Οξυά  :    8,7  % 
Λοιπά  φυλλοβόλα  :    4,1  % 
Αείφυλλα    (  αειθαλή )   :   19 %  


Διαδίκτυο  6-5-2017

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι παγκοσμίως παράγονται περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι πολυαιθυλενίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε ποικίλες χρήσεις, όπως πλαστικές σακούλες και συσκευασίες. Αποτελεί σχεδόν το 40% των πλαστικών προϊόντων που παράγονται στην Ευρώπη
---------------------------------------------

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  18-9-2016
Πρόστιμα   απο  την  Ε.Ε.   για  τις   37  ενεργές   ελληνικές    χωματερές   :  27.280.000   ευρώ . 

----------------------------------------------------

500.000   στρέμματα  γίνονται  στάχτη  κάθε  χρόνο   (  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  7-8-2016 )
-------------------------------------------------------

12  εκατομμύρια  τόνους  σκουπίδια  παράγει  η  Ελλάδα  ετησίως  ( Ελευθεροτυπία   24-3-2011  )

--------------------------------------------------------------------------------

Πληθυσμός Ελλάδας (απογραφή 2001 ) : 10.939.605 κάτοικοι ( http://www.mediainfo2004.gr/cgibin/hweb?-A=313&-V=greece&-w= )

 Έκταση   Ελλάδας   :  132.000.000  στρέμματα   ( 132.000   τετραγ.  χιλιόμετρα )

...............................................................................
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  3-6-2012
  Κόστος  διαχείρισης  απορριμμάτων  :  200  ευρώ   ανά  τόνο .

  Σκουπίδια  Ελλάδας :  20 %  του  βάρους  είναι  πλαστικό .  Στην  Ευρώπη  μόνο  2%  του  βάρους  είναι  τα  πλαστικά .

--------------------------------------------------------------

ΤΟ  ΒΗΜΑ   15-2-2009
Τριαντ.  Αλμπάνης  ( Τμήμα  Χημείας  Πανεπιστημίου   Χημείας  Ιωαννίνων ) :
Το  70 %  των  τροφίμων  δεν  έχει  υπολείμματα   φυτοφαρμάκων  .
Το   27  %  περιέχει  υπολείμματα   κάτω  απο  τα  επιτρεπτά   όρια  (  αυτό  μας  καθησυχάζει ; )
Το    3 %   περιέχει  πάνω  απο  μία  ουσίες  σε  μη  επιτρεπτά  όρια  .
...........................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   15-2-2009
Έξη  χιλιάδες  τόνοι  απορριμμάτων  ημερησίως  καταλήγουν  στη   χωματερή  της  Φυλής  ( Αττική ) .

Κατά    33 %  αυξήθηκε  στην  Ελλάδα  η  παραγωγή  απορριμμάτων  τα  τελευταία  20  χρόνια  (  1986 - 2006 ) .

45  ΧΥΤΑ  ( Χώροι  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων ) λειτουργούν  σε  όλη  τη  χώρα .  56  νέοι  ΧΥΤΑ  υλοποιούνται  (  οι  18 είναι  επεκτάσεις  ήδη  υπαρχόντων ) . 
Άγνωστος  ο  αριθμός  των  ΧΑΔΑ  ( Χώροι  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Απορριμμάτων ) . Στους  ΧΑΔΑ  τα  σκουπίδια  απλώς  απορρίπτονται .  Στους  ΧΥΤΑ   προηγουμένως  έχουν  γίνει  αποστραγγιστικά  έργα  ώστε  να  συλλέγονται  τα  ζουμιά  απο  τα  σκουπίδια  ( πού  τα  πηγαίνουν  όμως  κανείς  δεν  μας  λέει ! )


...............................................................................

ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  20-21/9/2008
Ετησίως   απορρίπτονται  42.000  τόνοι  μπαταριών  μολύβδου  στην  Ελλάδα . Το  2007  ανακυκλώθηκαν   απο  τον  φορέα  ΣΥΔΕΣΥΣ  μόνο  6.995  τόνοι
................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  7-9-2008
2430  οικοδομικές   άδειες  ετησίως   στις  Κυκλάδες  . 
............................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  5-10-2008
 1.200.000  άδειες  κατοχής  κυνηγετικών  όπλων  στην  Ελλάδα . Άλλο  ένα  εκατομμύριο  υπολογίζονται  οτι  είναι  τα  παράνομα   πυροβόλα  όπλα

Μόνο  στον  Νομό  Ηλείας  καίγονται  ετησίως  περί  τους   1000   τόνους  πλαστικού  (  στις  χωματερές )

Το  κοινωνικό  κόστος  λειτουργίας  του  ΧΥΤΑ    Άνω  Λιοσίων   ( έτη  1968 - 2006 )  υπολογίζεται  σε  δύο   δίς  ευρώ  περίπου  ( δηλαδή  πόσο  μόλυνε  τον  αέρα , το  υπέδαφος  , πόσο  συνέβαλε  στην αλλαγή  του  κλίματος  κλπ )
..................................................................................

NATIONAL  GEOGRAPHIC Σεπτέμβριος  2008
#  Το  χώμα  που  δεν  οργώνεται  είναι  πιο  γόνιμο

#   20  εκατομμύρια  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ   ( 20  δίς  στρέμματα ! ) καλλιεργήσιμων  εδαφών  έχουν  υποβαθμίσει  οι  άνθρωποι ( έκταση  όσο  ΗΠΑ  + Καναδάς  μαζί )

#  Λάκκοι  και  σειρές  απο  πέτρες  συγκρατούν  το  νερό  και  δημιουργούν  βλάστηση . Τεχνική  δοκιμασμένη  στην  υποσαχάρια  Αφρική .

#  Ξυλάνθρακας   και  οργανικό  υλικό  μέσα  στο  έδαφος  κάνουν  το  χώμα  γόνιμο .

#  Στα  ευρωπαϊκά  χωράφια  το  βάρος  των  γεωργικών  μηχανημάτων  έχει  συμπιέσει  ( και  υποβαθμίσει  )  330  εκατομμύρια  στρέμματα  .

...............................................................................

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΤ  3-7-2008
35.000  στρέμματα  καταλαμβάνουν  οι   ανεξέλεγκτες  χωματερές στην  Ελλάδα .
440  κιλά  σκουπίδια   ετησίως  παράγει  κάθε  Έλληνας
..........................................................................................
ΟΙΚΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  Ιούνιος  2008
Για  τους   υποστηρικτές  της  ατομικής  ενέργειας :  Η  Διεθνής  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας   εκτιμά  οτι  τα     αποθέματα ουρανίου  επαρκούν  για  65  χρόνια  ενώ  άλοι μιλούν  για   25 - 30  χρόνια .

..........................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  6-7-2008
35.000.000  υπολογιστές  θα  πεταχτούν  στα  σκουπίδια  σε  όλο  τον  κόσμο  μέσα  στο  2008 .  140.000.000  θα  ανακυκλωθούν  ή  θα  πωληθούν .
........................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  5-6/1/2008
Ετησίως  στην  Ελλάδα   παράγονται  40.000  τόνοι  απόβλητα  απο  μπαταρίες  μολύβδου  και  νικελίου - καδμίου . Το  2006  ανακυκλώθηκαν   35.000  τόνοι .
 Μέσα  στο  2007   πουλήθηκαν  στην  αγορά  περίπου  2000  τόνοι  μικρές    μπαταρίες .  Συλλέχθηκαν  για  ανακύκλωση   μόνο οι  370 - 400  τόνοι   .
52.500   τόνοι  παλαιά  ελαστικά  απορρίπτονται  ετησίως . Το  2006  ανακυκλώθηκαν   47.000  τόνοι . Τα  σύρματα  ου  περιέχουν  όμως  πετιούνται  σε  ΧΥΤΑ .
.....................................................................................
ΠΡΩΤΟ  ΘΕΜΑ   5-11-2006
Τρύπα  του  όζοντος :  έκταση  26.000.000  τετραγ.  χιλιόμετρα  (  μεγαλύτερη  απο  τη  Β.  Αμερική  ) .
ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  3-4/5/2008
2,2  δίς  ευρώ  το  μήνα  θα είναι  το  πρόστιμο  που  θα  πληρώνουμε  άν  δεν  καταφέρουμε  να  αποκαταστήσουμε  μέχρι  τέλους  του  έτους  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  παράνομων  χωματερών . Για  κάθε  παράνομη  χωματερή  34.000  ευρώ  ημερησίως ! Υπάρχουν  2.960  τέτοιες  στην  Ελλάδα !
.....................................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  7-10-2007
Αξιός  ποταμός :  απο  700.000  κυβ. μέτρα  νερού  ανά  ώρα  το  1975  ,  έπεσε  στα  80.000    κυβ.  μέτρα  νερού  . Το  νερό  του  είναι  μή πόσιμο  εξ'  αιτίας  των  φυτοφαρμάκων   του  σιδήρου  και   ψευδαργύρου  που  περιέχει  . Υψηλές  είναι  και  οι  συγκεντρώσεις   μολύβδου , καδμίου , βαρίου , νικελίου , ουρανίου   και  αρσενικού  .
..................................................................................
ΤΑ  ΝΕΑ 3-4/5/2008
Έως  οκτώ  βαθμούς  πάνω  η  θερμοκρασία  Ελλάδος  το 2070 .
Η  καλλιέργεια   καλαμοκιού  και   βαμβακιού  προβληματική  λόγω  λειψυδρίας . Το  σιτάρι  και  τα  αμπέλια  λιγότερα  προβλήματα .

.......................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  25-5-2008
ΕΛΛΑΣ :
84 %  του  χρησιμοποιούμενου  νερού   πάει  στην  γεωργία .
145 λίτρα  η  καθημερινη  κατά  κεφαλήν  κατανάλωση  για  καθαριότητα  και  πότισμα  των  λουλουδιών

..................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  18-5-2008
τον  20ο  αιώνα  η  θερμοκρασία  του  πλανήτη  ανέβηκε  0,7 βαθμούς
το  2100  η  θερμοκρασία  του  πλανήτη  θα  είναι   1,8  έως  6,4  βαθμούς υψηλότερη   απο  τα  προβιομηχανικά  επίπεδα .
Απο  το  1979  έως  το  2007 έχει  λιώσει  πάγος  έκτασης  ίσης  με  το  άθροισμα  "Αλάσκα + Τέξας "
Το  25%  της  παγκόσμιας  κατανάλωσης  ενέργειας  πάι  στις  μεταφορές .

..................................................................
ΤΑ  ΝΕΑ  1-2/3/2008
Ετησίως  παράγονται  στην  Ελλάδα :  1  εκατομμύριο  τόνοι  φωσφογύψος    ,  2  εκατομμύρια  τόνοι  σκωρίες      ,  1 - 1,5   εκατομμύρια  τόννοι   κόκκινη  λάσπη  με  βαρεά μέταλλα     ,  9 -10  εκατομμύρια  τόννοι  τέφρα  απο  ορυκτά  καύσιμα .

.........................................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   4-5-2008
Για  να  παραχθεί  ένα  κιλό  κρέας  χρειάζονται   3000  λίτρα νερό  και  παράγονται  2,5  τόνοι  κοπριάς

......................................................................................
ΠΡΩΤΟ  ΘΕΜΑ  15-10-2006
40  γέφυρες  έπεσαν  στη  δεκετία  1996 -2006  λόγω  πλημμυρών
......................................................................................

ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ   18-3-2007
Το  2006  διατέθηκα  για  μεταφορά  νερού   9  εκατομμυρια  ευρώ  εκ  των οποίων  οι  600.000  (  ή  μήπως  6.000.000  )  για  τις  Κυκλάδες

......................................................................................
ΕΘΝΟΣ  5-7-2008
.Ο  ΧΥΤΑ  στον  Δήμο  Φυλής   θα  καταλαμβάνει  έκταση  3.000  στρέμματα  και  θα  γεμίσει  σε  εννέα  χρόνια .

........................................................................................

ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  13-15/6/2008
Απο  1000 κιλά  οργανικά  απορρίμματα  μπορούμε  να  βγάλουμε :   150  κιλά  βιοαέριο ,     520  κιλά  λίπασμα  (  55% περιεκτικότητα  σε  νερό )       και    330  κιλά  νερό  (οργανικός  ζωμός ) .

.........................................................................................

Τα  ΝΕΑ  3-4/5/2008

20 %  μείωση  βροχοπτώσεων  θα  έχουμε  ώς  το  2070 .
Η  Σαχάρα  επεκτείνεται   κατά  6  ( έξι )  χιλιόμετρα  ετησίως .

..............................................................................
ΕΛ. ΤΥΠΟΣ  10-2-2008
Το  παραποτάμιο  δάσος  του Νέστου  ήταν  κάποτε  125.000  στρέμματα  και  τώρα  είναι  4500  στρέμματα .
...........................................................................................
ΟΙΚΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2008
Ο  ΧΥΤΑ  στο  Πρασσιανό  φαράγγι  Ρεθύμνου  στοίχισε  πάνω  απο  1  δίς   δραχμές .
Η  φωτιά  στη  χωματερή  Ταγαράδων  θεσσαλονίκης  έκαιγε  10  μέρες  και  μόλυνε  φυτά  και  ζώα  σε  έκταση  40  χιλιομέτρων  (ακτίνα ; )

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  24-2-2008
Αθήνα :  2000  υπάλληλοι  στην  καθαριότητα .
75  απορριμματοφόρα.
Το  2007  δόθηκαν  4.300.000  ευρώ  για  την  καθαριότητα .
............................................................................

ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  17-2-2008
46.000   κομμάτια  πλαστικού  υπάρχουν  σε  κάθε  τετραγωνικό  μίλι  ωκεανού .
1.000.000  θαλασσοπύλια   και  100.000   θαλάσσια  θηλαστικά   πεθαίνουν  ετησίως  επειδή  έφαγαν  πλαστικά .
251  τεμάχια  πλαστικού  άνά  στρέμμα  πυθμένα  στον  Σαρωνικό   ( 251.000   ανά  τετραγ.  χιλιόμετρο ) 
...............................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  23-3-2008

3.000.000  τόνους  σκουπίδια  παράγουμε  ετησίως  (Ελλάς ) .

40.000  τόνοι  πλαστικά  θάβονται  στις  ελληνικές  χωματερές  ( ετησίως ; )
45  χώροι  υγειονομικής  ταφής  λειτουργούν  στην  Ελλάδα .

2000  δρομλόγια  ημερησίως  κάνουν  τα  απορριμματοφόρα  στην  Αθήνα .
......................................................................

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΤΥΠΟΣ   29-3-2008
Στη  Δανία  περί  το  5%  των  σκουπιδιών  καταλήγει  στους  ΧΥΤΑ  .  Στην  Ελλάδα    γύρω  στο  89%    !!!

Η  Ε.Ε.   προτίθεται να  μας  δώσει  150.000.000  ευρώ  για  έργα   σχετικά  με  διαχείτιση  σκουπιδιών .

.................................................................................

Αδιασταύρωτη   πληροφορία 
Ένα  κατάστημα  γεωργικών  εφοδίων     στην  πεδιάδα  της  Θεσσαλονίκης  πούλησε  το  2005   1000  τόνους   φυτοφάρμακα  .  Το  2007  πούλησε  40.000   τόνους  φυτοφάρμακα !
...............................................................................

ΟΙΚΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  Ιανουάριος  2008
Παγκόσμια  καταναλώνονται  1,2  τρίς  πλαστικές  σακκούλες  ετησίως .  κατά  μέσο  όρο  300  σακκούλες  ανά  ενήλικο . Το  1/3  απο  αυτές    (  50  δίς  τόνοι )  καταλήγει  στη  θάλασσα .


ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΧΑΝΙΩΝ : 
1700  μπλέ  κάδοι   ανακύκλωσης   και  100  κίτρινοι  κάδοι  για  γυαλί .
Το  καλοκαίρι  οι  κοινοί  κάδοι  μαζεύουν  330-350  τόνους  σκουπίδια  ημερησίως  και  οι  μπλέ  κάδοι  45  τόνους .  Το  εργοστάσιο  ανακύκλωσης  επεξεργάζεται  τους  45  τόνους  απο  τους  μπλέ  κάδους  και  μόνο  90  τόνους  απο  τους  κοινούς  κάδους .
Απο  τους  90   τόνους  κοινών  σκουπιδιών   παράγονται  :
1)    45 - 50  τόνοι  οργανικών    που  πηγαίνουν  για  κομποστοποίηση  (  δίνουν  15  τόνους  κομπόστ  ημερησίως )  
2)    4 - 5  τόνοι  υλικά (  σιδηρος , αλουμίνιο , χαρτί , πλαστικά )

Απο  τους  45  τόνους  των  μπλέ  κάδων  ανακυκλώνεται  το  80 - 85 % .

61  άτομα  εργάζονται  στο  εργοστάσιο   και  27  στη  διαλογή  στην  πηγή  .

Από  όλα  τα  σκουπίδια  που  παράγονται (  στην  περιοχή  ευθύνης   του  εργοστασίου  ανακύκλωσης )  ανακυκλώνεται  το  25 - 30 % .
Τα  έσοδα    (  για  το  2007 )  :  344.000   απο  πωλήσεις  των  ανακτώμενων  υλικών   και  177.000   απο ενισχύσεις   της    Ελληνικής  Εταιρείας  Αξιοποίησης  και  Ανακύκλωσης  Α.Ε.   ΟΛΑ  ΑΥΤΑ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ  ΜΟΝΟ  ΣΤΟ   1/ 7     ΤΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ !
( Μετα  βίας  θα  επαρκούσαν  για  τους  μισθούς  52  εργατών . Τα  καύσιμα  και  η  συντήρηση  των  μηχανών  θα  πρέπει  να  προέρχονται  απο  τα  δημοτικά  τέλη )


..............................................................................

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  20-1-2008
Παγκόσμια  αποθέματα  δημητριακών  :  12  εβδομάδες  κατανάλωσης  ( 18  εβδομάδες  πριν  το  2005 )
Παγκόσμια  αποθέματα  καλαμποκιού   :  8   εβδομάδες  (  11  εβδομάδες   πρίν  το  2005 )

439  εργοστάσια  πυρηνικής  ενέργειας  παγκοσμίως ( σύν  34  υπό  κατασκευή )
...............................................................................
ΦΥΛΛΑΔΙΟ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Απο  το  1900  έως  το  1974  η  Ελλάδα  έχασε  το  61%  των  υγροτόπων  της .

............................................................................
ΙΣΟΤΙΜΙΑ  19-20/1/2008
Ευρωπαϊκή ένωση  :  147  πυρηνικοί  αντιδραστήρες ( 130  γιγαβάτ )
Παγκοσμίως  :  448 πυρηνικοί  αντιδραστήρες .
Η  Διεθνής  επιτροπή  Ενέργειας  προτείνει  την  ανέγερση   200  νέων  πυρηνικών  σταθμών  τα  επόμενα  25  χρόνια !

400  κιλά  σκουπίδια  ανά  Έλληνα  ετησίως  παράγουμε (  πηγή  :  ΟΟΣΑ )
ΗΠΑ  :  2  κιλά  ημερησίως  ανά  κάτοικο .
Ευρώπη :  δύο  δίς  τόνοι  σκουπίδια ετησίως .

...........................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  20-1-2008
Το  εργοστάσιο  της  ΕΜΑΚ   (Λιόσια )  παράγει  το  υλικό  RDF  ( μίγμα  :  37%  έντυπο  υλικό ,     23%  πλαστικά  συσκευασίας ,       18%  χαρτί  συσκευασίας ,      11%  ύφασμα ,      7%  λοιπά  χαριά ,   2% λοιπά  πλαστικά ,      1,3%  οργανικά   ,       0,4 %  ξύλο    . 
Ποσότητα  RDF   ετησίως  :  100.000  τόνοι  ( το  25 - 40  %   των  απορριμμάτων  που  επεξεργάζεται  η  ΕΜΑΚ ) .
..........................................................................

Ελευθεροτυπια  12-1-2008

Σχετικά  με  τις  πλαστικές  σακκούλες
Το  1977  εμφανίσθηκαν  για  πρώτη  φορά  οι  πλαστικές  σακκούλες   ( με  πρώτη  ύλη  το  πετρέλαιο ) .
1460  πλαστικές  σακκούλες  χρησιμοποιεί  ετησίως μια  οικογένεια  4  ατόμων  στις  ΗΠΑ  .
12  εκατομμύρια  βαρέλια  πετρέλαιο  απαιτούνται  για  να  κατασκευαστούν  οι  πλαστικές  σακκούλες  που  χρησιμοποιούν  οι  Αμερικανοί .
500  δισεκατομμύρια  πλαστικές  σακκούλες  πωλούνται  ετησίως  παγκοσμίως .
0,15    ευρώ  φόρο  επέβαλε  η  κυβέρνηση  της  Ιρλανδίας  σε  κάθε  πλαστική  σακκούλα  .


............................................................................

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   29-30/12/2007
Σενάρια  για  άνοδο  της  στάθμης  των  θαλασσών  απο  μισό  έως  δύο  μέτρα . Προβλέπεται  να  χαθούν  τα  παρακάτω  στρέμματα  στις  παραθαλάσσιες  περιοχές :
Αλεξανδρούπολη :  52.100  έως  150.740
Δέλτα  Νέστου  :  76410  έως  91640  
Δέλτα  Γαλλικού    έως  Δέλτα  Αλιάκμονα  :  63970  έως  103460  
Περιοχή  Παγασητικού  :  1840  έως  4210 
Λήμνος  :  4440  έως  8220 
Ρόδος  :  3760  έως  8740 
Κρήτη  :  650  έως  1940
Κόλπος  Κυλλήνης ( Πελοπόννησος )  6740  έως  23450 
Περιοχή  Μεσολογγίου  :  43000  έως  50230 
Αμβρακικός  :  43780  έως  94580 
Κέρκυρα  :  3810  έως  7800 


Παραγωγή  διοξειδίου  του  άνθρακα  απο  ανθρώπινες  δραστηριότητες  παγκοσμίως :  29  γιγατόνοι   (  1  γιγατόνος  =  1.000.000.000  τόνοι )
Αναλυτικά  :
ΗΠΑ    6  γιγατόνοι
Λατινική  Αμερική     1,4  γιγατόνοι
Ευρωπαϊκή  Ένωση      4  γιαγατόνοι
Αφρική       1,2  γιγατόνοι
Ινδία       1,3  γιγατόνοι
Ρωσία    1,5  γιγατόνοι 
Κίνα    5  γιγατόνοι
Ιαπωνία     4,3  γιγατόνοι

Το  2007  ήταν  η  έβδομη  θερμότερη  χρονιά  απο  τότε  που  τηρούνται  μετεωρολογικά  αρχεία  ( 1850 )

...........................................................................

ΤΑ  ΝΕΑ  22-23/12/2007
139  εκατομμύρια  τόνοι  η  συνολική  εκπομπή  διοξειδίου  του  άνθρακα  στην  Ελλάδα  ετησίως .  Τα  σχεδιαζόμενα  5  επιπλέον  εργοστάια  της  ΔΕΗ  θα  παράγουν  16,8  εκατομμύρια  τόνους  διοξειδίου  του  άνθρακα  ετησίως .
...........................................................................

Ελευθεροτυπία  22-12-2007
Πόσα  ζώα  σκοτώνονται  για  ένα  γούνινο  παλτό
Μοσχαράλια  6 - 8
Μίνκ                30  -  70
Σκίουροι        200 - 400
..............................................................................

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΤΥΠΟΣ   9-12-2007
#   Ετησίως  30  δισεκατομμύρια  τόνοι  διοξειδίου  του  άνθρακα  εκλύονται  απο  την  καύση  ορυκτών  καυσίμων (πετρέλαιο , άνθρακας , φυσικό  αέριο ) . Μέσα  στα  επόμενα  80  χρόνια  οι  επιπτώσεις  θα  είναι :
- Αύξηση  μέσης  θερμοκρασίας  Γής  απο  2  έως  4,5  βαθμούς  Κελσίου .
-  Άνοδος  στάθμης  θάλασσας   30 - 50  εκατοστά . Τον  Εικοστό  Αιώνα  η  στάθμη  της  θάλασσας  υψώθηκε  κατά  17  εκατοστά .
-   Έντονα  καιρικά  φαινόμενα  και  αύξηση  μολυσματικών  ασθενειών .
-  Έλλειψη  πόσιμου  νερού  για  3  δίς  ανθρώπους .
-  Πάνω  απο  το  30 %  χλωρίδας  και  πανίδας  θα  εξαφανισθεί .

#   70.000  έως  80.000  αδέσποτα  ζώα  στην  Αττική .

............................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  2-12-2007
3.066  χωματερές  στην  Ελλάδα
..............................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  4-11-2007
#   100.000  τόνοι  μπάζων  παράγονται  ημερησίως  στην  Αττική . Απο  αυτούς  οι  30.000  τόνοι  πετιούνται  παράνομα  σε  δάση , ρέματα , άδεια  οικόπεδα ή  στη  θάλασσα .

#   Πρίν  τη  βιομηχανική  επανάσταση  :  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  στην  ατμόσφαιρα  ήταν  280  μέρη  στο  εκατομμύριο .  Σήμερα  είναι  430  μέρη/εκατομμύριο . Αυτή  η  διαφορά  έφερε  αύξηση  της  παγκόσμιας  θερμοκρασίας  μισό  βαθμό  Κελσίου .  Λόγω  αδράνειας  του  κλιματικού  συστήματος  περιμένουμε  άλλο  μισό  βαθμό  αύξηση  στις  επόμενες  δεκαετίες .
............................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  (πιθανόν  4-11-2007 )
Παγκοσμίως  (;)  πετιούνται  στα  σκουπίδια  20-50  εκατομμύρια  ηλεκτρονικές  συσκευές ( σκούπες , κινητά  τηλέφωνα , φούρνοι  μικροκυμάτων , εκτυπωτές , τηλεοράσεις , DVD ,  ψυγεία  ,  υπολογιστές ) .
Μέσα  στο  2004  πουλήθηκαν  183  εκατομμύρια  υπολογιστές .
Μέσα  στο  2004  πουλήθηκαν  παγκοσμίως    674  εκατομμύρια  κινητά  ( κατα  30%  περισσότερα  απο  το  2003 ) .

Στην  Ελλάδα  :  1.200.000  χρήστες  υπολογιστών  .
Η  εταιρεία   "Ανακύκλωσης Α. Ε. "  πληρώνει  140 - 180  ευρώ  ανά  τόνο  ηλεκτρονικού  υλικού  που  συλλέγει .
170.000  τόνοι  ηλεκτρονικά  απόβλητα  παράγονται  ετησίως  στην  Ελλάδα .   Οι  20.000  ανακυκλώνονται  και  οι  υπόλοιποι  καταλήγουν  στις  χωματερές . Υποχρεούμαστε  να  ανακυκλώνουμε  44.000  τόνους .
................................................................
ΘΕΜΑ   30-9-2007
150.000  τόνοι  λυματολάσπης  στην  Ψυττάλλεια .
................................................................
ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  2-6-2007
380.000  τόνοι  λυματολάσπης  στην  Ψυττάλεια .
................................................................
ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  17-6-2007
49 %  της  ελληνικής   γής  απειλείται  απο  την  ερημοποίηση  ( λόγω  εντατικής  εκμετάλλευσης , λειψυδρίας  και  διάβρωσης )
...............................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  22-2-2005
Ψυττάλεια :  δέχεται  750.000  κυβικά  μέτρα  λύματα  την  ημέρα  ( είναι  ο  μεγαλύτερος  ποταμός  της  Ελλάδας !) .
Παράγει  400  τόνους  λυματολάσπης  ημερησίως .
Σωρευμένοι  στο  νησί   120.000  τόνοι  λυματολάσπης .
Κόστος  εναπόθεσης  λυματολάσπης  στον  ΧΥΤΑ  Α.  Λιοσίων   = 15,4  ευρώ  ανά  τόνο
Το  εργοστάσιο  ξήρανσης  της  λυματολάσπης  θα  στοιχίσει  48,5  εκατομμύρια  ευρώ .
...............................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   3-4-2005
Αλουμίνιον  της  Ελλάδος (εταιρεία ) : Καταναλώνει  το  5 %  του  ελληνικού  ρεύματος  και  πετά  680.000  τόνους  λάσπης  ετησίως στον  Κορινθιακό  κόλπο ( τριπλάσιο απο  τα  φυσικά  ιζήματα του  Κορινθιακού ) .
................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  14-15/4/2001
Παροχές  ποταμών      έτος  1987-88             έτος 2000
Στρυμόνας                    4 δίς κυβ. μέτρ          2 δις κυβ. μετρ.
Αξιός                             3,5 δις κυβ. μετρ.       2,5 δίς κυβ. μετρ.
.................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  10-6-2001
Καμμένα  στρέμματα  :            1997 : 354880              1998 : 1016545           1999: 190000           2000: 2200000
Η  Ελλάδα έχει  57  εκατομμύρια   στρέμματα  υποβαθμισμένων  δασικών  συστημάτων  ( συνλική  έκταση  Ελλάδας : 132 εκατομμύρια  στρέμματα ) /
..................................................................
ΒΗΜΑ  10-6-2001
Σε  έρημο  θα  μετατραπεί  το  35 %  της  ελληνικής  γής  τα  επόμενα χρόνια
..................................................................
ΒΗΜΑ  3-6-2001
Κατά  12%  έχει  αυξηθεί  η  επιβλαβής  υπεριώδης  ακτινοβολία .
...................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  20-9-1998

Στερεά  απόβλητα  στην Ελλάδα .

Ιπτάμενη  τέφρα  απο  καύση  λιγνίτη   7.700.000  τόνοι  ανά  έτος .

Εκμετάλλευση  σιδηρονικελίου             1.500.000  τόνοι  ανά  έτος .

Βιομηχανία  αλουμινίου                        1.100.000  τόνοι  ανά  έτος .

Ορυχεία  αμιάντου                               3.900.000  τόνοι  ανά  έτος .

Φωσφόγυψος  απο  βιομηχ.  λιπασμάτων    1.200.000  τόνοι  ανά  έτος .

Οικιακά  απορρίμματα                         3.500.000  τόνοι  ανά  έτος .

 

Ετήσια  παραγωγή  στερεών  ημίρευστων   αποβλήτων  στην  Ελλάδα     :  19.000.000  τόνοι

 

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ   13-14/9/1997

Μόνο   το 3 %  του  ύδατος που  καταναλώνει   ένα  νοικοκυριό  στη  Δ.  Ευρώπη   αφορά  την  πόση .
...............................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  8-9-1996

  ΚΥΝΗΓΙ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  :
#  300  δίς  δρχ  ο  ετήσιος  τζίρος  κυνηγετικών  ειδών .
#    Για  φυσσίγια  ξοδεύονται  4,2 - 5  δίς  δρχ  (  60 - 70  δρχ  / φυσίγγι )  Άρα  70 - 71,4  εκατομμύρια  φυσίγγια  το  χρόνο  πέφτουν  στην  ελληνική  γή
..............................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   1-12-1996
 40   τόνοι  ημερησίως  τα  νοσοκομειακά  απόβλητα  στην Ελλάδα
.............................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   22-1-1995
Κατανάλωση  δημοσιογραφικού  χαρτιού  στην  Ελλάδα  :  70 - 80.000  τόνοι  ετησίως
...........................................................

ΒΗΜΑ  12-2-1995
#  Περί  τα  4 εκατομμύρια  τροχοφόρα  στην  Ελλάδα .
#   Περί  τα  3  εκατομμύρια  ελαστικά  ετησίως  πετιούνται ( γύρω  στους  20.000  τόνους )
# Περί  τα  33.500  κυβικά  μέτρα   χρησιμοποιημένα  λιπαντικά  παράγουμε ( γύρω  στα  10  εκατομμύρια  πλαστικά δοχεία  ορυκτελαίων )
..................................................................

 

ΕΛ.  ΤΥΠΟΣ  7-8-1994

Σε  ένα  πευκοδάσος  η  διάβρωση  είναι  100  φορές  μικρότερη  απο  γεωργικά  εδάφη .

Στην  Ελλάδα  φεύγουν  ( με  τη  διάβρωση )  ετησίως  100.000.000   κυβ.  μέτρα  παραγωγικού  εδάφους  και  660.000  τόνοι  θρεπτικών  ουσιών .

 

ΒΗΜΑ  12-3-1995

Καταναλώσαμε  720.000  συσσωρευτές  αυτοκινήτων  σε  ένα  χρόνο .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  7-8-1994

Παράγουμε   ετησίως   100  κυβ.  μέτρα  ραδιενεργά  κατάλοιπα  ( απο  ιατρικά  εργαστήρια , έρευνα  , βιομηχανία ) .

 

ΒΗΜΑ  22-8-1993

ΕΛΛΑΣ  1991  :  ανακυκλώθηκαν  2.800  τόνοι  αλουμινίου .

 ..............................................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  9-8-1998

Στο  Τσέρνομπιλ    ελευθερώθηκαν   200    φορές  περισσότερη  ενέργεια  απο  τη   Χιροσίμα  και  το  Ναγκασάκι  μαζί .
.........................................................................

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΤΥΠΟΣ  25-11-2007

90  φορές  πρισσότερη  ραδιενέργεια  εκλύθηκε  απο το  Τσέρνομπιλ  σε  σύγκριση  με  την  ατομική  βόμβα  της  Χιροσίμα
......................................................................

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ  197  τεύχος (Ιουλ-Αυγουστος  1996 )

Το  1/3  της  συνολικής  παραγωγής  πλαστικών  πάει  σε  είδη   συσκευασίας .

 

ΒΗΜΑ  12-12-1993  (Πειράματα  Μάργαρη  σχετικά  με  διάβρωση  εδαφών )

Πλαγιά  λόφου  χωρίς  θυμάρια  : 2,5  φορές  μεγαύτερη  διάβρωση  απο αντίστοιχη  πλαγιά  με  θυμάρια .

ΦΡΑΓΜΕΝΗ  ΕΚΤΑΣΗ  ΚΟΝΤΑ  ΣΤΟΝ  ΝΕΣΤΟ : Έξω  απο τον  φράχτη  (βοσκούσαν  ζώα )   90  γραμμάρια  ξηρής  φυτικής  ουσίας  ανά  τετραγ.  μέτρο . Μέσα  στο  φράκτη   170   γραμμάρια  ξηρής  φυτικής  ουσίας  ανά  τετραγ.  μέτρο. Η  διάβρωση  μέσα στο  φράχτη  τρείς  και  πλέον  φορές  μικρότερη .

Έξω  απο το  φράχτη  χάθηκε  λόγω  διάβρωσης   ένα  κιλό  χώμα  στα  80  τετραγ.  μέτρα .  Μέσα  απο τον  φράχτη  χάθηκαν   300  γραμμάρια  χώματος  στα  80  τετραγ.  μέτρα .

 

ΒΗΜΑ  29-1-1995

1994  :  800.000  μπαταρίες  αυτοκινήτων  πουλήθηκαν  στην  Ελλάδα .

1993  :   720.000  μπαταρίες  αυτοκινήτων  πουλήθηκαν .

 

ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  15-8-1993

1992  :  Στην  Ελλάδα  καταναλώθηκαν  56.000  τόνοι  απορρυπαντικά   πλυντηρίου .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  20-6-1993

Ο  Αχελώος  απο  το  1950  έως  το  1991  έφερε   1,67  δίς  κυβικά  μέτρα  νερού ανά  έτος (  μέσος  όρος  :   53,66  κυβ.  μέτρα  ανά  δευτερόλεπτο ) .

 

ΒΗΜΑ  27-11-94

10 %  του  δάσους  του  Αμαζονίου  έχει  κοπεί .

 

ΒΗΜΑ  4-12-1994

1100  βιομηχανίες  και  βιοτεχνίες  στην  Αττική  παράγουν  20.000.000  τόνους  υγρά  απόβλητα  ετησίως .

 

ΒΗΜΑ  27-11-1994

Στο  ατύχημα  του  THREE  MILE  ISLAND  ελευθερώθηκαν   50   curie  ραδιενέρεγειας.

Στο  Τσέρνομπιλ  ελευθερώθηκαν    50.000.000  curie

Θαμένα  ρωσικά  πυρηνικά  απόβλητα   3  δις  curie .

 

ΤΑ  ΝΕΑ  8-11-1994

Σε  25  περιοχές  της  Ελλάδος  έχουν  ταφεί  απαγορευμένα  φυτοφάρμακα . Δεν  είναι  όλες  γνωστές .

 

ΒΗΜΑ   13-11-94

500.000  τόνοι  επικίνδυνων  αποβλήτων  και  βιομηχανικών  λασπών  ετησίως  παράγονται  στην  Ελλάδα . Μόνο  500  τόνοι  εξάγονται  για  θερμοκαταστροφή .

 

Άγνωστη  πηγή   2-10-1994

Ελλάς : 1.000.000  τόνοι  απορρίμματα  συσκευασίας  ετησίως .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  30-10-1994

Κόστος  καταστροφής  χημικών  όπλων :  10πλάσιο  του  κόστους  παραγωγής .

 

Αγνωστη  πηγή

1.600.000.000  κυβικά  μέτρα  ανά  έτος  κατέβαζε  ο  Νέστος ( 50,73  κυβ.  μέτρα ανά  δευτερόλεπτο )

Φέτος  (ποιά  χρονιά ; )   μόνο  620.000  κυβικά  μέτρα  κατέβασε .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  11-8-2007

7  μέτρα  θα  ανέβει  η θάλασσα  αν  λιώσουν  οι  πάγοι  της  Γροιλανδίας .

Απο 1996  έως  το  2006  η  στάθμη  της  θάλασσας  ανέβηκε   36 - 45  χιλιοστά ( να  χρησιμοποιηθεί  με  επιφύλαξη ).

Το  25 %  των  παγκόσμιων  αποθεμάτων πετρελαίου  δεν  έχει  ακόμη  ανακαλυφθεί .

 

(Περιοδικό  ΟΙΚΟ  της  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  11-8-2007 ) :

Νεκρή  θάλασσα  έγινε  ο  Θερμαϊκός  Κόλπος  απο  το  1976  έως  το  2006 .

100.000  τόνοι  πετρελαίου  πέφτουν  ετησίως  στις  ελληνικές  θάλασσες  ( 635.000  τόνοι  σε  όλη  τη  Μεσόγειο ) .

2002 - 2005  : 579  πετρελαιοκηλίδες  στο  Αιγαίο .

Ποτίζοντας  με  "κανόνι"  χάνεται  απο  10 %  έως  70 %  του  νερού ..

12.500.000  αρδευόμενα  στρέμματα  στην  Ελλάδα .

170.000  ΝΟΜΙΜΕΣ  γεωτρήσεις  στην  Ελλάδα .

Νερό  που  καταναλώνεται  στη  Θεσσαλία = νερό  που  καταναλώνεται  σε  όλο  το  Ισραήλ

 

Στοιχεία  για  τις  πλαστικές  σακκούλες  χωρίς  να  διευκρινίζεται  αν  είναι  μόνο  για  την Ελλάδα  ή  για  όλο  τον κόσμο  :

1,2 τρισεκατομμύρια  πλαστικές  σακκούλες  χρησιμοποιούνται  κάθε  χρόνο . Κάθε  ενήλικας  καταναλώνει  300  σακκούλες  ετησίως .

100  δις  τόνοι  πλαστικού  ρυπαίνουν  τις  θάλασσες ( αποτελούν  το 98 %  της  θαλάσσιας  ρύπανσης ) .

Το  πλαστικό  παραμένει  στο περιβάλλον  για  500  έως  1000  χρόνια .

Ένα  εκατομμύριο  θαλασσοπούλια  πεθαίνουν  ετησίως  απο  πλαστικό .

35  κομμάτια  πλαστικού  υπάρχουν  στα  στομάχια  του  98 % των  θαλασσοπουλιών  της  Ευρώπης .

4175.000.000  είναι  η   "πλαστική  κληρονομιά"  σε  τσάντες  που  αφήνει  κάθε  ένας  μας  πίσω  του ( να  χρησιμοποιηθεί  με  επιφύλαξη ) .

 

ΒΗΜΑ  20-11-94

Οι  ελληνικές  εφημερίδες απορροφούν  περί  τους   80.000  τόνους  χαρτιού ετησίως ( 25 - 40 %  της  τιμής  της  εφημερίδας ) .

 

ΕΛ.  ΤΥΠΟΣ  17-7-1994

Μέση   ταχύτητα  ανέμου  στην  Ελλάδα . Ελάχιστη  :  Ιανουάριος  2,3  μέτρα  ανά  δευτερόλεπτο  . Μέγιστη  :  Ιούλιος  3,3  μέτρα  ανά  δευτερόλεπτο .

(Δεν  διευκρινίζεται  πώς  έγιναν  οι  μετρήσεις  και  πόσα  σημεία  μετρήσεων  χρησιμοποιήθηκαν )

 

ΒΗΜΑ  16-4-1995

Περιεκτικότητα  μακεδονικών  λιγνιτών  σε  τέφρα :  απο  28,8 %   έως  41,6  %  .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  14-5-1995

Το  1994   καταναλώθηκαν    στην  Ελλάδα  15.000  τόνοι  ζωοτροφών  ( 7  δίς  δραχμές ) .

 

Περιοδικό  EXPERIMENT  ( γύρω  στο  1995 )

Σύσταση  σκουπιδιών :  Διάφορα  6 %  ,  χαρτί  20 %    ,  πλαστικά  10 %     ,  μέταλλα  4 %    ,  γυαλί  3 %   ,  οργανικά  57 %  .

Τα  υλικά  συσκευασίας  αποτελούν  το  20 %  του  βάρους   τω  σκουπιδιών .

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  ( άγνωστη  ημερομηνία )

Κατανάλωση  πετρελαίου  ανάμεσα  στο  1972  και  το  1985  :  Κυμάνθηκε  απο  52,8   έως  61,65   εκατομμύρια  βαρέλια  ανα  ημέρα    (προφανώς  εννοεί  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ )

 

ΒΗΜΑ  5-6-94

Απόβλητα  στην  Ελλάδα  ετησίως :

αποφρύγματα  σιδηροπυρίτη    155.000  τόνοι

αρσενικούχες  λάσπες    30.000  τόνοι

λάσπες  βιομηχανιών  λιπασμάτων    50.000  τόνοι

λάσπες  διυλιστηρίων  πετρελαίου   28.000  τόνοι

λάσπες  μπαταριών  μολύβδου       3000  τόνοι

όξινες  λάσπες  απο  αναγέννηση  ορυκτελαίων     3500  τόνοι 

άχρηστο  αμιαντοτσιμέντο  1600  τόνοι 

καμμένα  ορυκτέλαια   50.000  έως  60.000  τόνοι 

 

Σε  όλη  την  Ελλάδα  παράγονται  ετησίως   448.540   τόνοι  επικίνδυνων  αποβλήτων

 

Μέχρι  σήμερα  στην  Ελλάδα   έχουμε  600.000   ηλιακούς  θερμοσίφωνες .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  28-7-1996

Πτολεμαϊδα   1957  έως  1996  :   Μετακινήθηκαν   1.600.000.000  κυβ.  μέτρα  χώματα .  Ελήφθησαν   625.000.000  τόνοι  λιγνίτη  ( κυρίως  για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας ) .  Καταστράφηκαν   83.000   στρέμματα   καλλιεργήσιμη  γή .

Αμύνταιο  ( 1957-1996  ; )   :  Μετακινήθηκαν    340.000.000   κυβ.  μέτρα  χώματα .  Ελήφθησαν  65.000.000  λιγνίτη  .  Καταστράφηκαν   46.000  στρέμματα  γής .

 

Άγνωστη  πηγή  12-11-1992

Γύρω  στα  156.000  έλατα  κόβονται  για  τα  Χριστούγεννα  (για  την  ελληνική  αγορά ) .

 

Οι  υπόγειες  πλαστικές  σωλήνες  είναι  η  καλύτερη  μέθοδος  άρδευσης .

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  10-9-2006

1996 - 2005 :  106  ημέρες  με  θερμοκρασία  πάνω  απο  37  βαθμούς . Εως  τώρα  τέτοιες  μέρες  ήταν  λιγότερες  απο  απο  40  ανά  δεκαετία .

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  13-14/1/2007

Στην  Ελλάδα  ανακυκλώνεται  το  8 %  των  σκουπιδιών  (Ολλανδία  65 %     ,  Βρεταννία   18 %   ).

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  1-7-2001

Τρείς  τόνοι  απεμπλουτισμένου  ουρανίου  έπεσαν  στη  Βοσνία .   10  τόνοι  έπεσαν  στο  Κόσοβο  (  στη  διάρκεια  των  βομβαρδισμών  απο  τους  αμερικανούς )

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  31-3-2002

Σήμερα  καταναλώνουμε  ( στα  σπίτια ; )  200  λίτρα  νερό  ανά  άτομο  ημερησίως   .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  5-1-2003

ΕΛΛΑΣ  1970  :  παρήγαγε  22.000.000  τόνους  διοξειδίου  του  άνθρακα .

ΕΛΛΑΣ  2002  :  παρήγαγε   108.000.000   τόνους  διοξειδίου  του  άνθρακα .

Δεσμευτήκαμε  στο  Κιότο  να  μειώσουμε  τις  εκπομπές  κατά  8 %  στα  έτη   2008-2012  .

Για  να  το  πετύχουμε  χρειαζόμαστε  επενδύσεις  7,7  δίς  δολλάρια  . Το  40 %  απο  αυτά  ούτως  ή  άλλως  θα  τα  δίναμε .

Αν  αγοράζουμε  δικαιώματα  ρύπανσης   πρέπει  να  δίνουμε   351.000.000  δολλάρια   ετησίως  (  30  δολλάρια  ανά  τόνο ) .

Όλα  τα  αέρια  θερμοκηπίου  που  παράγονται  στην  Ελλάδα   φθάνουν  τους  135.000.000  τόνους  ετησίως .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  29-6-2003

Ανακυκλώνουμε στην  Ελλάδα  το  8 %  των  σκουπιδιών .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  22-6-2003

ΕΛΛΑΣ  : Κατανάλωση  νερού  8,5  δίς  κυβικά  μέτρα   ετησίως ( προφανώς  εννοεί  και  για  άρδευση  και  για  πόση ) .

Καμμένες  εκτάσεις : 100.000  στρέμματα  έως  1.300.000  στρεμμ.  ετησίως . Το  40 %  αυτών  είναι  δάση .

Αναδασώσεις  2000  :     15.000  στρέμματα .

Δεσμευτήκαμε  έως  το  2010  το  20,1 %  της  ηλεκτρικής ενέργειας που  καταναλώνουμε   να  προέρχεται  απο  ανανεώσιμες  πηγές .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  13-7-2003

Νηπιοτροφείο  ψαριών  ο Τορωναίος  κόλπος  Χαλκιδικής .

40.000  επαγγελματίες   ψαράδες  . 20.000  σκάφη  αλιείας .

Θρακικό  Πέλαγος  : Ο  καλύτερος   ψαρότοπός  μας . Ακολουθούν  : Θερμαϊκός  ,  Πατραϊκός   ,  Σαρωνικός  .

Τα  φράγματα  των  ποταμών  κάνουν  τις θάλασσες  φτωχότερες  σε  ψάρια .

 

ΤΑ  ΝΕΑ 14-15/6/2003

Ένας  ανεμιστήρας  καταναλώνει   50 - 100  Watt  .  Το  κλιματιστικό  καταναλώνει  1000  Watt  .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  8-6-2003

Σύσταση  ελληνικών  σκουπιδιών :   51 % υπολείμματα  τροφών   ,  18 %  χαρτί   ,    4 %  υφάσματα  ,   10 %  γυαλί    ,   3 %  γυαλί - μέταλλα   .

Η  Ε. Ε.  μας υποχρεώνει  έως  το  2010  να  ανακτούμε  το 50 %  των  υλικών  συσκευασίας .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  7-9-2003

Ο  20ος  αιώνας  είχε τις ψηλότερες μέσες  θερμοκρασίες  των  τελευταίων  2000  ετών .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  28-12-2003

Πρόβλημα  ερημοποίησης  στο  20 % της Ελλάδας . Νοτιοανατολικές  Κυκλάδες  και  Ανατολική  Κρήτη   σε  σοβαρή κατάσταση .  Η  κατάσταση  μή  αναστέψιμη  σε  πολλά  νησιά .

Στο  Ανατολικό  Αιγαίο  παίρνουν  επιδοτήσεις  για  τα  κεφάλια  των  ζώων  και  όχι  για  το παραγόμενο  γάλα ή  τυρί .  Έτσι  τους  συμφέρει  να  εγκαταλείπουν  τα  ζώα  μόνα  τους  και να   καταστρέφουν  τα πάντα  με τη  βόσκηση .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  7-12-2003

2.200.000  Ι.Χ.  στην  Αθήνα .

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  23-11-2003

Οι  θάνατοι  απο  θρομβοεμβολικά  αίτια  διπλασιάστηκαν  στη  βιομηχανική  περιοχή  Θεσσαλονίκης  μέσα  σε   40 χρόνια .

Σύμφωνα  με  έρευνα  του  ΑΠΘ  , τα  θρομβοεμβολικά   νοσήματα  σε  όλη  τη  Β. Ελλάδα  πολλαπλασιάστηκαν  κατά  60  φορές  τα  τελευταία  50  χρόνια  ενώ  τα  περιστατικά  καρκίνου  οκταπλασιάστηκαν .

 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  16-11-2003
Στον  υδροφόρο  ορίζοντα  της  Αθήνας  καταλήγουν  ετησίως  192  τόνοι  υγρών  επικίνδυνων   ρύπων .
1300  παράνομες   χωματερές  στην  Ελλάδα .
Πάνω  απο  300  τόνοι  ( ημερησίως ; )  λάσπης  ( λυματολάσπης ; )  φθάνουν  στη  χωματερή  Α. Λιοσίων  .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  9-11-2003
Πρίν  100   χρόνια  η  Μήλος  είχε  35 - 40.000   αιγοπρόβατα  και  δεν  υπήρχε  υπερβόσκηση . Σήμερα  με  5.000  αιγοπρόβατα  υπάρχει  υπερβόσκηση .
Το  40 %  των  ελληνικών  αγροτικών  γαιών   αρδεύεται .
Παλαιά  , οι  αναβαθμίδες  ( πεζούλες )  ήταν  το  10 %  της  ελληνικής  έκτασης .

ΚΥΡΙΑΚ .  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  22-2-2004
Στην  Ελλάδα  παράγονται  ετησίως  300.000  τόνοι  επικίνδυνων  αποβλήτων . Οι  100.000  καταστρέφονται  . Οι  υπόλοιποι  200.000  ουδείς  γνωρίζει  τί  γίνονται .
50  τόνοι  νοσοκομειακά   απόβλητα  ημερησίως  στην  Αττική .

ΚΥΡΙΑΚ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   24-10-2004
Χωματερή  Ταγαράδων  Θεσ/νίκης :  18.250.000  τόνοι  σκουπιδιών  τα  τελευταία  25  χρόνια .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  11-1-2004
35.000.000   τόνοι  αδρανών  υλικών  (χαλίκια  κλπ )  ετησίως  παράγονται  στην  Αττική .

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  5-12-2004
Χειμώνας  2001-2002 :  Ξοδέψαμε   11.000.000 τόνους  καύσιμα   θέρμανσης  . Οι  4.100.000  τόνοι  ήταν  σπατάλη .   124.000.000  κιλοβατώρες  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  θέρμανση  ήταν  σπατάλη .
Το  40 %  της  συνολικής  κατανάλωσης  ενέργειας  πηγαίνει  στη  θέρμανση .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  10-5-1998
Μέση  ημερήσια  παραγωγή  οικιακών  απορριμμάτων  στην  Ελλάδα    :  8.000  τόνοι .
Στερεά  απόβλητα  στην  Ελλάδα  ετησίως  :  3.500.000   τόνοι  .
Μέση  ημερήσια  παραγωγή  στερεών  αποβλήτων  σε  Αττική   :  4.000  τόνοι .  Περίπου   1000  ακόμη  τόνοι  ανεξέλεγκτων  αποβλήτων  ημερησίως .

ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  19-2-1995
Πετάμε  στα  σκουπίδια   πάνω  απο  3.000.000   ελαστικά   αυτοκινήτων .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   26-4-1998
Ετησίως  καταναλώνονται  στην  Ελλάδα    9.027    τόνοι   φυτοφαρμάκων  .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  26-7-2002
Εισάγουμε  ετησίως  200.000  τόνους   μεταχειρισμένα  ορυκτέλαια  για  να  τα  "διαχειρισθούμε"  !

ESPRESSO  8-7-2002
Η  WWF   λέει  οτι  το  τέλος  της  Γής  έρχεται  σε  50  χρόνια .

ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   ΤΕΥΧΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   1993
1.400.000  τόνοι  ελαιολάδου  ετησίως  παγκόσμια  παραγωγή .  Παράλληλα  παράγονται   και  7.000.000  τόνοι  κατσίγαρου  ( ρυπαίνει  έντονα  το  περιβάλλον  άν  δεν  το  χειρισθούμε  σωστά )

ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  1996  ( αφιέρωμα : Βιολογική  Αμπελουργία  )
Το  40 %  των  οικιακών   αποβλήτων   είναι  ζυμώσιμα  ( φυτικά - ζωϊκά )

Προσθήκες   30-9-2007  ************************************************************

 Περιοδικό  ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ( Μάρτιος  1994 )
Πόση  τροφή  χρειάζονται  ημερησίως :
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ :   150 - 160  γραμμάρια  καρπού  ανά  κεφαλή
ΚΟΥΝΕΛΙΑ   :   100 - 500    γραμμ.  καρπού  / κεφαλή
ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ :  0,5 - 2  κιλά  χόρτο  ( ξηρό ; ) και  0,5 - 1  κιλό  καρπού   ανά  κεφαλή
ΒΟΟΕΙΔΗ - ΑΛΟΓΑ : 5 - 15  κιλά  χόρτο  ( ξηρό ; ) και  0,5 - 2  κιλά  καρπού   ανά  κεφαλή
ΧΟΙΡΙΝΑ :               3 - 5  κιλά  χόρτο  και  2-5  κιλά  καρπό  ανά  κεφαλή

( καρπός = βελανίδια , καλαμπόκι , κριθάρι , βαμβακόπιττα )
ΠΡΟΣΟΧΗ !  Χρειάζονται  και  αλάτι .


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  15-9-2002  (ένθετο  ΟΙΚΟ )
850.000  τόνοι  υλικών  συσκευασίας  μπαίνουν  στην  ελληνική  αγορά  ετησίως .
Μόνο  το  1/3  αυτών  θα  ανακυκλωθεί  τελικά .
Η  συλλογή - επεξεργασία - διάθεση  ενός  τόνου  ανακυκλώσιμου  υλικού  στοιχίζει  απο  44  έως  74  ευρώ .

ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ  (περί  το  2002 )
600.000  τόνοι  χαρτιού  καταλήγουν  ετησίως  στους  ελληνικούς  σκουπιδότοπους   .  Αντιστοιχούν  σε  10.000.000  δένδρα  ή  σε  14.000  τόνους  πετρελαίου  ( θα  γλυτώναμε  αν  κάναμε  ανακύκλωση ; )

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  25-11-2001
Ανδρέας  Τρούμπης  (καθηγητής  Πανεπιστημίου  Αιγαίου ) .  Απέδειξε  αυτό  που  υποπτευόταν  όλοι  οι  βιολόγοι  :  Όσο  μειώνεται  η  βιοποικιλότητα , τόσο  μικραίνει  και  η  παραγόμενη  βιομάζα  . Συγκεκριμένα . όταν  χάνονται  τα  μισά  είδη  των  λειβαδικών  συστημάτων  μειώνεται  και  η  παραγωγή   βιομάζας  κατά  80  γραμμάρια  ανά  τετραγ.  μέτρο  ετησίως .


ΒΗΜΑ  17-2-2002
#  Στην  Ελλάδα  έχουν  εξαφανισθεί  το  95 %  των  παραδοσιακών  φρούτων  και  λαχανικών  .
#  Τα  τελευταία  37  χρόνια  χάθηκαν  απο  λοφώδη  περιοχή  της  Θεσσαλίας    30  εκατοστά  εδάφους  .
#  0,4  έως  1,4   εκατοστά   χώματος  φεύγει  ετησίως  απο  τις   καλλιεργούμενες  πλαγιές .


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  17-2-2002
# Η  Θεσσαλία  χρειάζεται  ετησίως  1,8  δίς  κυβικά  μέτρα  νερό  .
# Για  να  είναι  γόνιμο  το  χωράφι  χρειάζεται  να  περιέχει  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  3%  οργανική  ουσία . Σε  πολλά  μέρη  της  Θεσσαλίας  είναι κάτω  απο  1,5 %  .


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  16-6-2002
#  Φρούτα , λαχανικά , δημητριακά  :  σε  ποσοστό   6 %  έχουν  υπολείμματα  φυτοφαρμάκων  πάνω  απο  τα  νόμιμα  όρια .
#  8  κιλά  τροφής  χρειάζεται  το  μοσχάρι  για  να  βάλει  ένα  κιλό  κρέας  (  απο  αυτά , τα    2,7  κιλά  πρέπει  να  είναι  δημητριακά ) .
#  μόνο  το  11 %  της  τροφής  των  βοοειδών  γίνονται  κρέας .
#  Παγκόσμια :  το  36 %  των  δημητριακών  πάει  για  ζωοτροφή .

Περιοδικό  ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  (Απρίλιος  2001 )
Το  όργωμα  των  χωραφιών  δεν  είναι  απαραίτητο  Γίνεται  αιτία  να   διαφύγουν   χίλια κιλά  άνθρακα  ανά  δέκα  στρέμματα   ετησίως .
( Τό  όργωμα  διευκολύνει  το  ατμοσφαιρικό  οξυγόνο  να  "κάψει"  την  οργανική  ουσία  του  εδάφους .  Πρωτοπόρος  στην  καλλιέργεια  χωρίς  όργωμα  είναι  ο  Μανώλης  Παπαδημητρόπουλος  , Παχειά  Άμμος  , 72200 - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  , τηλ . 28420 93144   και  694 5454548   )


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  28-10-2001
Νότια  Ιταλία  απο  το  1950  έως  1980  :
Σχεδόν  100 %  απώλειες  στις  παλιές  ποικιλίες  σιταριού , κρεμμυδιού , τομάτας  μελιτζάνας .
71 %  απώλειες  σε  ποικιλίες  δημητριακών (πλήν  σιταριού  ;)
81 %  απώλειες  στα  λαχανικά

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  29-7-2007
ΕΛΛΑΔΑ  2006 :  Καταναλώσαμε   147.000  τόνους  αλουμινίου  . Το  16 %  σε  συσκευασίες και  αλουμινόχαρτα ,  το  70 %  (105.000  τόνοι )  σε οικοδομές  , το  7 %  σε  μηχανολογικές  και  ηλεκτρικές  εφαρμογές  και  το  7 %  σε  άλλες  χρήσεις .
ΕΛΛΑΔΑ  2006  :  Πουλήθηκαν  2.000.000  τόνοι  βωξίτη  ( το  66 %  στην  εσωτερική  αγορά ) .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  29-7 (ή  9 ) -2007
  #  Το  1/3  των  κατοικιών    ( 1,5 - 1,7  εκατομμύρια  )  είναι  αυθαίρετες .
  #  Απο  το  1955  έως  σήμερα  κάηκαν  33.000.000  στρέμματα .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  29-8-2007   και  1-9-2007
Σύμφωνα  με  απόψεις  αμερικανών  επιστημόνων  , ένα  δένδρο  στα  πενήντα  χρόνια  της  ζωής  του  παράγει  υπηρεσίες  προς  την  ανθρωπότητα   αξίας  9.600  ευρώ . Άρα  στην  φωτιά  της  Πάρνηθας  κάηκαν  36  δίς  ευρώ .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  19-8-2007
Σπουδαίες  πυρκαγιές  δασών  συμπίπτουν  με  αξιόλογα  πολιτικά  γεγονότα  :  1922  (Μικρασιατική  Καταστροφή ) , 1945  (τέλος  Κατοχής ) . Μεταξύ  1965-1974  δεν  είχαμε  πυρκαγιές . Μετά  την  μεταπολίτευση  σχεδόν  όλες  οι  χρονιές  εκλογών  έχουν  και  πολλές  πυρκαγιές : 1977 , 1981 , 1985 , 1988 ,  1992-93 , 1998 , 2000 , 2007   .


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  18-2-2007
Ετήσιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων 2004 : 5.500.000 τόνοι (502 κιλά ανά κάτοικο )

ΑΓΝΩΣΤΗ  ΠΗΓΗ  (γύρω  στο  2007 )
Αλουμίνιο στην Ελλάδα : Καταναλώνουμε
17,1 κιλά ετησίως κατά άτομο . Αυτά γίνονται κυρίως κουφώματα αλουμινίου , αλουμινόχαρτα κουζίνας και κουτάκια αναψυκτικών και μπύρας . Εάν είχαμε κάποια οικολογική λογική θα κάναμε αλουμινένιες στέγες ξηραντηρίων . Αυτή η ποσότητα επαρκεί για φύλλο αλουμινίου πάχους ενός ( 1) χιλιοστού και εμβαδού 6,333 τετραγ. μέτρων .


EUROSTAT  , ΕΘΝΟΣ  21-2-2007 
433  κιλά  σκουπίδια  παράγει  ο  κάθε  Έλληνας  ετησίως .

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18-3-2006 )
Κατανάλωση νερού στην
Αττική το 2005 : 395.000.000 κυβικά μέτρα νερού .
Περίπου
100 κυβ. μέτρα ανα κάτοικο ετησίως . Ένας άνθρωπος χρειάζεται 200 κυβικά μέτρα νερού ετησίως ( βλέπε
http://www.geocities.com/laloslal/water.html ) για να εξασφαλίσει την τροφή του . Δηλαδή ξοδεύουμε την μισή ποσότητα για τα καζανάκια της τουαλέττας , την μπουγάδα , το ντούς , το πλύσιμο του αυτοκινήτου χωρίς να παράγουμε ούτε ένα γραμμάριο τροφής !


( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-3-2007 )
Το
86% του νερού που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πηγαίνει στην άρδευση χωραφιών . Το 11% πηγαίνει για βιομηχανική χρήση και το 3% για οικιακή .


(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14-8-2005 )
Πάνω απο
50.000 παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων ετησίως πετιούνται στην Ελλάδα .
Προφανώς  εννοεί  50.000  τόνους  και  όχι  τεμάχια  . Εάν  ήταν  τεμάχια  θα  σήμαινε  οτι  μόνο  12500  οχήματα  αλλάζουν τα  λάστιχά  τους  κάθε  χρόνο .
Στον  ΟΔΔΥ  καταλήγουν  ετησίως  45.000  τόνοι  ελαστικών (δήλωση  του  Διευθύνοντα  Συμβούλου  του  ΟΔΔΥ  το  2003  ) .

...............................................................

 ΤΟ ΒΗΜΑ 18-2-2007
Κόστος επεξαργασίας σκουπιδιών :

Βιοξήρανση και αεριοποίηση : 175 έως 130 ευρώ ανά τόνο

Καύση : 100 έως 65 ευρώ ανά τόνο

Αερόβια μηχανική - βιολογική επεξεργασία : 62 έως 35 ευρώ ανά τόνο

Βιοξήρανση (προεπεξεργασία ) : 80 ευρώ ανά τόνο .

Όπου αναγράφονται 2 τιμές , η μεγάλη αφορά ποσότητα κάτω απο 100.000 τόνους ετησίως ενώ η μικρή τιμή αφορά ποσότητες 500.000 τόνων ετησίως ή μεγαλύτερες.

 

ΒΗΜΑ Science 29-1-2006

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει απόσβεση της αγοράς τους:

ΑΙΟΛΙΚΑ : 12 χρόνια

Φωτοβολταϊκά 50 χρόνια

(Απόσβεση : η αξία της ενέργειας που μας προσέφεραν να είναι ίση με την αξία αγοράς τους )ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18-3-2007

Αύξηση θερμοκρασίας ελληνικών θαλασσών :

Στο Βαθύ Ρόδου ( 4500 μέτρα βάθος )

Πύλος (4000 μέτρα βάθος )

Νότια της Κρήτης ( 4000 μέτρα βάθος )

Και στα τρία σημεία βρέθηκε ανύψωση θερμοκρασίας κατά μισό βαθμό . Θεωρείται πολύ μεγάλη θέρμανση διότι στα βάθη αυτά δεν είχαμε ποτέ , έως τώρα , αυξομειώσεις της θερμοκρασίας .


ΤΑ ΝΕΑ 21-22/10/2006

Ετήσια κατανάλωση χαρτιού τουαλέττας ανά Ευρωπαίο : 13 κιλά . Ετησίως 25 εκατομμύρια δένδρα γίνονται χαρτί τουαλέττας , χαρτοπετσέτες , χαρτομάντηλα ,


 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18-5-2006
900.000 τόνοι ρούχα ετησίως πετιούνται στις χωματερές της Αγγλίας  .
 


 ΤΟ ΒΗΜΑ 6-3-2007
Οι Έλληνες ανησυχούν πιό πολλοί απο τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για τις κλιματικές αλλαγές .

Το 70% δηλώνει πολύ ανήσυχο και ένα άλλο 25% δηλώνει ώς ένα βαθμό ανήσυχο .

Πάντως στην καθημερινή πρακτική τους το αντίθετο δείχνουν !ΒΗΜΑ SCIENCE 11-3-2007

 Ώρες ηλιοφάνειας στην Ελλάδα : 2600 ώρες ανά έτοςΕλευθεροτυπία 17-3-2007

Ο χειμώνας 2006-2007 ήταν ο θερμότερος απο τότε που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία ( απο το 1880 ) . Η μέση θερμοκρασία του ήταν 14,62 Κελσίου . Ο ψυχρότερος χειμώνας ήταν το 1893 ( μέση θερμοκρασία 13,39 Κελσίου ) .
Οι
10 πιό θερμές χρονιές (απο το 1880 μέχρι σήμερα ) ήταν μετά το 1995 .


( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 25-9-2005 )
Σκουπιδότοπος Άνω Λιοσίων : Καθημερινά αποτίθενται 6000 τόνοι σκουπιδιών και 400 - 500 τόνοι λυματολάσπης απο τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυττάλειας .Στοιχεία για την αλιεία απο το περιοδικό NATIONAL GEOGRAPHIC (Απρίλιος 2007 ) :

1950 : Συνολικό αλίευμα παγκοσμίως 22,2 εκατομμύρια τόνοι

2004 : Συνολικό αλίευμα παγκοσμίως 100 εκατομμύρια τόνοι

Αλιευτικά σκάφη παγκοσμίως : 4 εκατομμύρια . Θα έπρεπε να υπάρχουν τα μισά για να έχουμε αειφορία στην αλιεία .

ΕΛΛΑΣ (1995 ) : 31000 άτομα ασχολούνταν με την αλιεία και είχαμε 17578 αλιευτικά σκάφη .
                            ( Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  EUROSTAT  η  Ελλάδα  έχει  18.275   αλιευτικά  σκάφη  . ( Ένθετο  "BILLION"  σε  εφημερίδα  της  29-4-2007 )

ΕΛΛΑΣ (1988) : 151650 τόνοι αλίευμα

ΕΛΛΑΣ (2004 ) : 119000 τόνοι αλίευμα

ΕΛΛΑΣ (2005 ) : Εφ άπαξ πρόστιμο ( απο Ευρωπαϊκή Ένωση ) 20 εκατομμυρίων ευρώ και κάθε εξάμηνο πρόστιμο 57.761.250 ευρώ για όσο χρόνο δεν παίρνουμε μέτρα ιχθυοπροστασίας .
............................................................................................

Απο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4-3-2007 :

ΕΛΛΑΣ : Το έτος 2000 οι βιολογικές καλλιέργειες κάλυπταν το 0,9 % των καλλιεργήσιμων εκτάσεων ενώ το 2007 καλύπτουν το 3,5 έως 4% .

....................................................................................................................

Κάθε  χρόνο  δύο  τόνοι  υλικού  ανά  στρέμμα  ελληνικής  γής  καταλήγουν  στη  θάλασσα  παρασυρόμενα  απο  το  βρόχινο  νερό  ( ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  13-14  Ιανουαρίου  2007 ) . Πρόκειται  για  πολύ  μεγάλη  ποσότητα . Εάν  έλειπε  το  όργωμα  των  χωραφιών  η  κατάσταση  θα  ήταν  πολύ  καλύτερη .
.............................................................................................


Στοιχεία  για  το  κλίμα  απο  τον  ΚΟΣΜΟ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  14-1-2007   :
Το  διοξείδιο  του  άνθρακα  στην  ατμόσφαιρα  είναι  στα  υψηλότερα  επίπεδα  των  τελευταίων  650.000  χρόνων .
Τον  τελευταίο  αιώνα  ανυψώθηκε  η  στάθμη  των  ωκεανών  κατά  10  έως  20  εκατοστά .
Στα  τελευταία  140  χρόνια  η  θερμοκρασία  της  επιφάνειας  της  Γής  αυξήθηκε  κατά  0,3  με  0,6  βαθμούς .
5,2  δίς  εκτάρια  η  χρήσιμη  για  καλλιέργεια  έκταση  του  πλανήτη  μας ( 1 εκτάριο = 10  στρέμματα ) . Απο  αυτά  , τα  3,6  δίς  εκτάρια   απειλούνται άμεσα  με  ερημοποίηση .


...........................................................................................................................
441  πυρηνικοί  σταθμοί  υπάρχουν  στον κόσμο ( ΒΗΜΑ  25-2-2007 )
..............................................................................................................


Την  υψηλότερη  τιμή  , των  τελευταίων  30  χρόνων  ,έχουν  φέτος  τα  σιτηρά  . Αναμένεται  αύξηση  τελικής  τιμής  των  αλεύρων  απο  10%  έως  40%  (ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  17-18  μαρτίου  2007 ) . Πιθανές  αιτίες : Αύξηση  ζήτησης  λόγω  αύξησης  πληθυσμού , μείωση  παραγωγής  λόγω  κακών  καιρικών  συνθηκών  και λόγω  στροφής  των  καλλιεργητών  προς  ενεργειακά  φυτά

...................................................................................................................................

Λεκανοπέδιο  Αττικής  : Παράγει  ετησίως  2.500.000  τόνους  σκουπίδια  (περίπου  625  κιλά  ανά  κάτοικο ετησίως    ή  1,71  κιλά  ημερησίως  ) . Ο  χειρισμός  αυτών  των  σκουπιδιών  κοστίζει  ετησίως  90.000.000  ευρώ  ( 22,5  ευρώ  ανά  κάτοικο  ετησίως  ή   36  ευρώ  ανά   τόνο  σκουπιδιών  ετησίως )   ( ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  22-4-2007  )
Εάν  υποθέσουμε   οτι   γινόταν  διαλογή    των  σκουπιδιών  με  το  χέρι  , θα  χρειαζόταν   6850   εργάστες  οι  οποίοι  θα  έπρεπε   να   ξεχωρίζουν  ένα  τόνο  σκουπιδιών ,  ο  καθένας ,  μέσα  σε  ένα  οκτάωρο  ( φαίνεται   εφικτό )   και  θα  είχαν  ημερομίσθιο κάτω  απο  36  ευρώ  σύν  τα  έσοδα  απο  την  πώληση   των  υλικών που  θα  διαχώριζαν . Δεν  θα  επέμενε  σχεδόν  τίποτα  για   θάψιμο  στον  ΧΥΤΑ .  Χαρτί   , μέταλλα  , γυαλί   και  κάποια  πλαστικά   ανακυκλώνονται  . Αποφάγια , φύλλα , χόρτα , υφάσματα   απο  φυσικές  ίνες   γίνονται  λίπασμα .  Τα  γεώδη  ( τούβλα , πέτρες , τσιμέντα ) μπορούν  να  απορροφηθούν  σε  λιμενικά  έργα .  Τα  μή  ανακυκλώσιμα  πλαστικά   μπορούν  να  τεμαχισθούν  σε  πολύ  μικρά  κομμάτια  και  να  χρησιμοποιηθούν  σαν   μονωτικό . Απλά  νομοθετικά  μέτρα  όπως  η  απαγόρευση  του   πλαστικού  PVC   και   των  συσκευασιών  απο   διογκωμένα  πλαστικά  ( φελιζόλ )  θα   μείωναν  θεαματικά   τα  προβλήματα  διαχείρισης   των  σκουπιδιών . Και  για  τα  δύο  αυτά  υλικά  υπάρχουν  υποκατάστατα . Αυτό  που  δεν  υπάρχει  είναι   η  θέληση  των  κυβερνήσεων  να  λύσουν  το  πρόβλημα   (  είναι  πολύ  πιό  απλό  να  το  μεταβιβάζεις  στην επόμενη  κυβέρνηση ! ) .
.......................................................................................

Ελλάδα   2004  :  Πουλήθηκαν  170.000   φορητοί   υπολογιστές   και  347.000   σταθεροί  υπολογιστές . (Κυριακάτικη  Ελευθεροτυπία   6-5-2007  )
                                   Σε  10  χρόνια  περίπου  θα  βρίσκονται  όλοι  αυτοί  στους  σκουπιδότοπους !  Υποθέτοντας  οτι  ξεκινάμε  με  μηδενικές  πωλήσεις  το  1984  , συμπεραίνουμε  οτι  έχουν  πωληθεί ,  έως  και  το  2006  , περίπου    6.281.550  υπολογιστές . Οι  μισοί  τουλάχιστον   απο  αυτούς   πρέπει  ήδη να  βρίσκονται  στους σκουπιδότοπους  . Οι   μπαταρίες  νικελίου-καδμίου  που  περιέχουν   αποτελούν    ένα  απο  τα  "δώρα"  που  αφήνουμε  στους  απογόνους  μας !  Εκτός  απο  τις  μπαταρίες  , ένα  άλλο  , πολύ  επικίνδυνο  , υλικό  που  περιέχει   ο  εξοπλισμός  πληροφορικής  είναι   το πλαστικό PVC   ( η  πλαστική  πρόσοψη του  υπολογιστή  , το  πλαστικό  κέλυφος  των  οθονών  και  εκτυπωτών  ) .  Εάν  καεί  το   PVC    ( όπως  συμβαίνει  σε  πολλές  μικρές  χωματερές )  παράγονται   οι   διοξίνες  ( το  ισχυρότερο   δηλητήριο   μετά  τα  ραδιενεργά ) . Το  PVC    δεν  είναι  απαραίτητο  για  τη  λειτουργία του  υπολογιστή .  Απλώς  εξυπηρετεί  την  καλή  εμφάνιση . Θα  μπορούσε  να  αντικατασταθεί  απο  πολυαιθυλένιο , αλουμίνιο , πεπιεσμένο  χαρτί  . Αυτή  η  ανικανότητα  των  εταιρειών  να  συνεννοηθούν  και να  υιοθετήσουν  (όλες  μαζί )  μια  πιό  οικολογική  πρακτική  (προς  χάριν  των  αφεντικών  τους !)  δείχνει  την   αναρχία  που  επικρατεί  στον  καπιταλιστικό  κόσμο  .
Ελλάδα  2005 :  Πουλήθηκαν  221.108  φορητοί  και  301.547  σταθεροί  υπολογιστές  ( ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   6-5-2007 )

............................................................................................
Εθνος  της  Κυριακής  29-4-2007
396.360   στρέμματα  βιολογικοί  ελαιώνες   υπήρχαν  στην  Ελλάδα  το  2005

..........................................................................
150.000.000  ευρώ  θα  κοστίσει  το  κέντρο  διαχείρισης   απορριμμάτων  στη  Δ. Μακεδονία  ( Ειδήσεις  SKY    21-5-2007 )

............................................................................
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  26-27/5/2007   :
Βιολογικές  καλλιέργειες  στην  Ελλάδα  το  2006  :  620.147  στρέμματα
Βιοκαλλιεργητές  :  16.433


ΝΕΑ  ( περιοδικό  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ  )  14-4-2007
Ετησίως  εισάγουμε  280.000   ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ   Ι.Χ.  αυτοκίνητα  .


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  6-7/1/2007
Περίπου  700.000  Ι.Χ.  κυκλοφορούν  με  χαλασμένους  καταλύτες .
Το  40%   των  αυτοκινήτων  δεν  έχει  περάσει  ΚΤΕΟ .
Το  42%   δεν  έχει  βγάλει  κάρτα  καυσαερίων .

..........................................................
ΤΑ  ΝΕΑ   26-27/5/2007
Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  GREENPEACE   καταναλώνουμε  ημερησίως   150-200  λίτρα  νερού  ανά  άτομο  για  την  ικανοποίηση των  βασικών  αναγκών   (Ελλάδα) .  Προφανώς  εννοεί  πόσι , μαγείρεμα , πλύσιμο και  όχι  παραγωγή  τροφής .
Ημερήσια  κατανάλωση  ανά  άτομο  (Ελλάδα ) :
Δημητριακά  και  ψωμί  :  504  γραμμάρια
ζάχαρη , γλυκά , σοκολάτα , αναψυκτικά  :  127  γραμμάρια 
απλοί  υδατάνθρακες (γλυκά , έτοιμες  σάλτσες  κλπ )   :  327   γραμμάρια 

......................................................
ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  (ένθετο  ΕΙΚΟΝΕΣ )  3-6-2007
159  τετραγωνικά  χιλιόμετρα   τροπικού  δάσους  εξαφανίζονται κάθε  μέρα  παγκοσμίως . Το  17%  του  τροπικού  Αμαζονίου  έχει  αποψιλωθεί .

Ένα  τρίς  δολλάρια  ετησίως  για  αμυντικές  δαπάνες .

Οι  μισοί  κάτοικοι  του  πλανήτη  ζούν  με  λιγότερα  απο   δύο  δολάρια   ημερησίως .

Ελλάδα :  ένα  δίς  μπουκάλια  νερού  και  ένα  δίς  μπουκάλια  αναψυκτικών  ετησίως . Απο  τους  300.000  τόνους  πλαστικού  που  καταναλώνονται  , οι  25000 - 30000  τόνοι  προέρχονται  απο  πλαστικά  που  ανακυκλώνονται . Αυτό  σημαίνει οτι  το    μέσο  βάρος  ενός  μπουκαλιού  είναι  150  γραμμάρια .

Παγκοσμίως   κάθε  χρόνο  ένα  δίς  ελαστικά  αυτοκινήτων  φθάνουν  στο  τέλος  της  ζωής  τους . Στην  Ελλάδα  ετησίως  εισάγονται  47-50.000  τόνοι  ελαστικών . Το  57 %  είναι  για  επιβατικά  και  το  43 %  για  φορτηγά .
(δεδομένου  οτι  ένα  ελαστικό  επιβατικού  αυτοκινήτου  ζυγίζει  5-6  κιλά  , συμπεραίνουμε  οτι  5.700.000  ελαστικά  επιβατικών  εισάγονται  ετησίως  και  άλλα  τόσα   καταλήγουν  στα  σκουπίδια ) .
..............................................................

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  24-6-2007
Στη  Θεσσαλία  καταναλώνονται  1,8  δίς  κυβικά  μέτρα  νερού  ( κυρίως  για  το  πότισμα ).
Σε  ολόκληρο  το    Ισραήλ   η  ετήσια κατανάλωση  νερού  δεν  ξεπερνά  το  1,5  δίς  κυβικά  μέτρα .


ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  20-11-2005
Παγκοσμίως  χάνονται  κάθε  χρόνο     128.000.000  στρέμματα δάσους  ( έκταση  Ελλάδας  132.000.000  στρέμματα )ΦΥΛΛΑΔΙΟ  ΟΤΑ  ΜΕΙΖΟΝΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (2007 )
# Καθένας  μας  πετά  ετησίως  90  κιλά  χρήσιμα υλικά  στα  σκουπίδια .
#  Θεσσαλονίκη  :  ετησίως  παράγει  400.000  τόνους  σκουπίδια  . Το  1/3  μπορεί  να  ξαναχρησιμοποιηθεί .
#  Ένας  τόνος  ανακυκλωμένο  χαρτί  σώζει  17  δένδρα .
#  Για  να  ανακυκλωθεί  ένα  κουτί  αλουμινίου  απαιτείται  μόνο  το  5 %  της  ενέργειας που  χρειάζεται  για  να  παραχθεί  το  ίδιο  κουτί  απο  βωξίτη .
#  200  τόνους  χαρτί  ανακύκλωσης  συλλέγεται  μηνιαίως  στη  Θεσσαλονίκη .


περιοδικό EXPERIMENT  (άγνωστη  ημερομηνία )
Ένας  τόνος  χαρτί  απο  δένδρα  παράγει  έξη  φορές  μεγαλύτερη  μάζα  υγρών  αποβλήτων  ( με  216  φορές  μεγαλύτερο  ρυπαντικό  φορτίο )  απο  όσο  ένας  τόνος  χαρτιού  απο  ανακύκλωση .