Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ  ( ή   Η  ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΤΗΣ   ΠΑΡΑΚΜΗΣ ) :  Όλο  μας  το  χάλι   σε  αριθμούς  . Μαζεύτηκαν  απο  αφημερίδες   απο  το  1992  μέχρι  σήμερα .  Με  κόκκινα  γράμματα   είναι  σχόλια  που  δεν  υπήρχαν  μέσα  στο  άρθρο  της  εφημερίδας .  Δεν  υπάρχει  καμμία  εγγύηση   οτι  οι  αριθμοί  είναι  σωστοί .  Χρησιμοποιείστε  την  κοινή  λογική  για  να  ελέγξετε  την  ορθότητα  των  πληροφοριών . Τα  κείμενα  θα  εμπλουτίζονται  συνεχώς  όταν  θα  προκύπτουν  νέα  στοιχεία . Τα  στοιχεία  που  εκτίθενται  στα  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ   κάποια  στιγμή  ( στο  μέλλον )  θα  μεταφερθούν  εδώ .


       http://lofos.info/laloslal/gr-num-envir.html    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    ( 16-2-2009 )
   

       http://lofos.info/laloslal/gr-num-nutrition.html       ΔΙΑΤΡΟΦΗ   ( 14-7-2008 )

       http://lofos.info/laloslal/gr-num-agri.html     ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ( + κτηνοτροφία , αλιεία , δασοκομία )   ( 23-1-2009  )

       http://lofos.info/laloslal/gr-num-energy.html    ΕΝΕΡΓΕΙΑ     (  15-2-2009  ) 


       http://lofos.info/laloslal/gr-num-build.html     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   (15-2-2009 )


       http://lofos.info/laloslal/gr-num-consum.html     ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ  ( 20-8-2008 )


    
http://lofos.info/laloslal/gr-num-water.html    ΝΕΡΟ   (  22-3-2011 )


       http://lofos.info/laloslal/gr-num-society.html    ΚΟΙΝΩΝΙΑ    ( 18-1-2011 )     
http://lofos.info/laloslal/gr-num-scandals.html    ΣΚΑΝΔΑΛΑ   ( 16-2-2009 )


      http://lofos.info/laloslal/gr-num-health.html    ΥΓΕΙΑ   (  24-1-2009 )       
http://lofos.info/laloslal/gr-num-educ.html     ΠΑΙΔΕΙΑ   (1-3-2009 )      
http://lofos.info/laloslal/gr-num-economy.html     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   ( 12-4-2009 )


        http://lofos.info/laloslal/gr-num-criminal.html     ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  (20-4-2008 )


---------------------------------------------
          laloslal5@gmail.com


Αρχική  σελίδα     :    http://lofos.info/laloslal/index.html