ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΓΙΑ ΑΛΕΣΗ Ή ΤΟΡΝΕΥΣΗ


wind mil 

Ένας ανεμόμυλος κάθετου άξονα στηρίζεται με δύο ρουλεμάν (σημεία Α και Β ) σε έναν πύργο . Στο κάτω μέρος του άξονα υπάρχει μια κεφαλή που μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί . Μέσα στον κάδο βάζουμε είτε δημητριακά είτε αλάτι (για να το κάνουμε λεπτόκοκκο ) είτε ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεται άλεση . Ο κάδος ανυψώνεται είτε με μοχλό και υπομόχλιο (Υ) είτε με άλλο μηχανισμό , ώστε η κεφαλή να βυθισθεί μέσα στο προς άλεση υλικό . Αντί για κάδο μπορούμε να έχουμε τραπέζι με κομμάτι ασβεστολίθου που θα τορνεύεται από κεφαλή τόρνευσης .
Το πλεονέκτημα της κατασκευής αυτής είναι το μικρό κόστος γιατί καταργούμε την ηλεκτρογεννήτρια και το ηλεκτρικό μοτέρ που στοιχίζουν (έχουν χαλκό ) και μετατρέπουμε την αιολική ενέργεια κατ΄ ευθείαν σε χρήσιμο έργο . Στο κάτω μέρος του άξονα μπορούμε να έχουμε (αντί κεφαλή άλεσης ) μηχανισμό ανύψωσης νερού ή εμβολοφόρο μηχανισμό που θα κάνει αφαλάτωση (μέθοδος συμπύκνωσης ατμού ) .  ************************************

             laloslal5@gmail.com

Αρχική  σελίδα   Εναλλακτικής   Τεχνολογίας  :   
http://lofos.info/laloslal/lasses.html 

Αρχική   σελίδα  για  το  οικολογικό   χωριό   : 
http://lofos.info/laloslal/biocall.html