ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΣΕΣ

(alternative technology )
(alternativa tecnología )

Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το βιβλίο του Γιώργου Βλάσση ( Σίμου Βλάσση 3 , 49080- ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , vlassis60@hotmail.com ) «Οικολογικές τρίπλες» στον οποίο οφείλουμε φόρο τιμής γιατί ήταν (εξ΄ όσον γνωρίζω ) ο πρώτος στην Ελλάδα που έγραψε βιβλίο με οικολογικές κατασκευές .
Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω τον ΔΕΛΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από την Αθήνα που μου έστειλε ένα αντίτυπο αυτού του βιβλίου .
Στην παρούσα ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται κατασκευές και ιδέες κατάλληλες για ένα οικολογικό χωριό .
Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν «οικολογικό» πρέπει από την στιγμή που θα αρχίσει η κατασκευή του έως την ημέρα που θα αχρηστευθεί από τη χρήση να μολύνει το περιβάλλον αισθητά λιγότερο από άλλα παρόμοια προϊόντα του εμπορίου . Δεν συμπεριέλαβα κατασκευές που έχουν πλαστικά εξαρτήματα εκτεθειμένα στον ήλιο . Αυτές οι κατασκευές δεν είναι οικολογικές γιατί το ηλιακό φώς θρυμματίζει τα πλαστικά και πρέπει να πεταχτούν στα   σκουπίδια . Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο εάν τα υλικά για την κατασκευή μπορούν να βρεθούν απο ανακύκλωση σκουπιδιών . Εάν κάποια ιδέα είναι δοκιμασμένη από τον γράφοντα αυτό θα αναφέρεται με κόκκινα γράμματα .

Οι  ημερομηνίες    δείχνουν   πότε  έγινε   η  τελευταία   προσθήκη - μεταβολή  στο  κείμενο  .  Οι    προσθήκες  των  τελευταίων  έξη  μηνών    επισημαίνονται  με  κόκκινο   χρώμα  . 
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   ΓΙΑ  ΤΟ    ΝΕΡΟ ( water , agua )

Αφαλάτωση με απόσταξη   http://lofos.info/laloslal/distil-desal.html     ( 19-11-2011 )

Αφαλάτωση με μύκητες    http://lofos.info/laloslal/sea-wat-irrig.html   ( sea water for plant irrigation , agua de mar para la irrigación de la planta )       (20-2-2009 )

Συσκευή αφαλάτωσης με αύξηση εντροπίας    
http://lofos.info/laloslal/entr-desal.html          ( 20-2-2009 )

Αφαλάτωση με μεταφορά ιόντων   
http://lofos.info/laloslal/ion-desal.html       (6-1-2007 )

Συσκευή αφαλάτωσης με συμπύκνωση ατμών 
http://lofos.info/laloslal/vap-compr.html   

Συσκευή αφαλάτωσης με διάχυση     
http://lofos.info/laloslal/dif-desal.html    

Αφαλάτωση με ψύξη                  
http://lofos.info/laloslal/cold-desal.html         (11-3-2008 )

Αφαλάτωση με χειμερινή ψύξη     
http://lofos.info/laloslal/wint-desal.html     ( 20-1-2008)

Αφαλάτωση με μαγνητικά πεδία  
http://lofos.info/laloslal/magn-desal.html        (14-2-2007 )

Αφαλάτωση με ηλεκτρικά πεδία     
http://lofos.info/laloslal/elec-desal.html           ( 30-3-2008 )


Αφαλάτωση με τις άγνωστες ιδιότητες του νερού 
http://lofos.info/laloslal/ukno-desal.html  ( 13-4-2008 )

Αφαλάτωση  με  ραδιοκύματα 
http://lofos.info/laloslal/radio-desal.html    ή 
   http://sites.google.com/site/laloslal/radio-desal       (  21-2-2009 )

Αριθμητικά δεδομένα για την αφαλάτωση    
http://lofos.info/laloslal/num-desal.html   (6-7-2007 )

Προσπορισμός νερού με "στίψιμο" ατμοσφαιρικού αέρα    
http://lofos.info/laloslal/stip-desal.html       (27-10-2012)
(
Αποθήκευση νερού για πότισμα φυτών   
http://lofos.info/laloslal/wat-depo.html         ( 9-6-2007 )

Συσκευή ανύψωσης νερού  http://lofos.info/laloslal/wat-elev.html    

Θέρμανση νερού με ηλιακή ενέργεια  
http://lofos.info/laloslal/solar-heat.html     (4-6-2007 )

Εξοικονόμηση νερού ποτίσματος 
http://lofos.info/laloslal/wat-save.html     
 

Προστασία του νερού από εξάτμιση  
http://lofos.info/laloslal/wat-prot.html      
 

Συλλογή βρόχινου νερού     
http://lofos.info/laloslal/rain-col.html       (3-8-2007 )

Κυκλοφορητής νερού σε μεγάλο ύψος   
http://lofos.info/laloslal/circul.html     ( 4-5-2008 )

Δεξαμενή εξάτμισης νερού για συλλογή αλατιού  
http://lofos.info/laloslal/sal-pool.html    (19-5-2007 )

Εξάτμιση θαλασσινού νερού υπό σκιάν  ή  μέσα  σε  σωλήνα  
http://lofos.info/laloslal/evap-shad.html     ( 19-8-2008 )

 

Οικολογικό κλιματιστικό με κουκουνάρες  
http://lofos.info/laloslal/con-con.html     (19-5-2007 )&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΡΟΦΗ ( food , alimento )

 http://lofos.info/laloslal/B12.html       Παραγωγή   βιταμίνης  Β12  απο  φυτικά  υλικά  ( 19-11-2023 )

  http://lofos.info/laloslal/poltos-elias.html    Αξιοποίηση   του  πολτού  της  ελιάς  ( 12-5-2020 ) 

  http://lofos.info/laloslal/filfood.html           Διατροφή  των  φιλοσόφων    (15-7-2014 )

  http://lofos.info/laloslal/agri-data-2014.html  
Καλλιέργεια   μέσα  σε   πευκοβελόνες (12-6-2014)

   http://lofos.info/laloslal/ypog-xor.html    Υπόγεια  αγροκτήματα   ( 24-12-3013 )

   http://lofos.info/laloslal/yg-diatro.html    Κανόνες   υγιεινής ( και  οικολογικής )   διατροφής   ( 18-10-2013 )

   http://lofos.info/laloslal/dioxeid.html    Συντήρηση  τροφίμων  σε   ατμόσφαιρα  διοξειδίου  του  άνθρακος  ( 18-4-2012 )

   
http://lofos.info/laloslal/low-cook.html    Μαγειρική   χαμηλού  ενεργειακού  κόστους   ( 28-1-2012 )

Μια κοινωνία ψαροφάγων ( A society of fish-eaters , Una sociedad de pescado-comedores )  http://lofos.info/laloslal/sea-eat.html          ( 26-8-2009 )
.................................................................
Παραγωγή τροφής απο αλόφιλους οργανισμούς ( food production from halophilic organisms , producción alimentaria de organismos halofílicos )  
http://lofos.info/laloslal/halophilic.html    ( 31-8-2008 )
..................................................................
Γρανιτική μαγειρική ( granite cooking , El cocinar del granito )  
http://lofos.info/laloslal/granit-cook.html      ( 12-6-2009 )
..................................................................
Προστασία σταφυλιών από έντομα και μύκητες ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΑΦΙΔΑΣ 
http://lofos.info/laloslal/grape-prot.html         ( 3-1-2010 )
..................................................................
Συντήρηση  τροφίμων  
http://lofos.info/laloslal/fru-prot.html         ( 27-8-2012)
..................................................................
Συντήρηση κρέατος   preservation  of  meat  , preservacion de  la  carne   
http://lofos.info/laloslal/meat-pres.html                (19-7-2009 )
..................................................................

Ο σωστός τρόπος μαγειρέματος κουκιών  
http://lofos.info/laloslal/brb-cook.html     (  15-2-2010 )

Τεχνικές για παρασκευή τραχανά    http://lofos.info/laloslal/traxanas.html     (  2-10-2009 )

  Καταπολέμηση   βλαβερών   εντόμων  ( οικολογικά  εντομοκτόνα - παγίδες ) 
http://lofos.info/laloslal/pesti.html     ( 13-8-2009 )

Οικολογικό μαγείρεμα πατάτας   
http://lofos.info/laloslal/pot-ecoc.html       ( 4-3-2009 )

Οικολογικά σκεύη κουζίνας   
http://lofos.info/laloslal/eco-kic.html    ( 6-7-2007 )

Μαγείρεμα βελανιδιών  
http://lofos.info/laloslal/val-cook.html    ( 29-9-2007 )

Πηγή (λίπασμα ) ιχνοστοιχείων  
http://lofos.info/laloslal/trace.html     (16-3-2008 )

Θαλασσοκαλλιέργεια στο Β. Αιγαίο  
http://lofos.info/laloslal/sea-cult.html       ( 11-5-2013)

Περί χαρουπιών και άλλων ψυχανθών 
http://lofos.info/laloslal/legumes.html   ( 8-8-2008 )

Όχι πιά ξυνό κρασί  
http://lofos.info/laloslal/no-vineg.html    ( 29-5-2008 )

Κρασί απο σχίνο   
http://lofos.info/laloslal/sx-win.html    ( 29-5-2008 )

Καλλιέργεια Spirulina     
http://lofos.info/laloslal/spirul.html      ( 29-5-2008 )

Μετατροπή περιττωμάτων σε λίπασμα  
http://lofos.info/laloslal/excr-fertil.html      ( 14-6-2009 )

Μετατροπή βιομάζας σε λίπασμα   
http://lofos.info/laloslal/organzomo.html       ( 11-4-2009 )

Απολύμανση κρασοβάρελων  
http://lofos.info/laloslal/win-barel.html     

Εκτροφή σαλιγκαριών      
http://lofos.info/laloslal/snail.html            (21-2-2010)

Παρασκευή τροφής από υδρογονοφάγα βακτήρια   
http://lofos.info/laloslal/h-bact.html    

Υδατοκαλλιέργειες  ( παραγωγή τροφής από «επαναφόρτιση» περιττωμάτων )   
http://lofos.info/laloslal/excr-char.html     (30-9-2009)

Υποκατάστατο του χούμου   
http://lofos.info/laloslal/sub-humus.html     ( 29-8-2008 )

Φούρνος   αφυδάτωσης   τροφίμων  (  
A  furnace    for  dehydration  of  food      Horno   para  la deshidratación del    alimento  )  http://lofos.info/laloslal/dehydro.html        ( 19-7-2009 )

Αφυδάτωση   τροφίμων  με  καυτό   αλάτι    (  A  method  of  dehydration   with  very  hot  salt   ,  Un método de deshidratación   con la sal muy caliente  )   http://lofos.info/laloslal/dehy-box.html        (  19-7-2009 )

Προμήθεια  οξυγόνου  στις  ρίζες  των  φυτών   ( 

 Wells   for  oxygen  supply    to  the   roots   ,  Pozos para el suministro de oxígeno a las raíces  )  
http://lofos.info/laloslal/oxygen-roots.html          (  25-7-2009 )

Λίπασμα  απο   κόκκαλα   ( 
Fertilizers  from  bones   ,   Fertilizantes de los huesos  )   http://lofos.info/laloslal/bones-fertil.html         (  25-7-2009 )

Βελτίωση    εδαφών     (   soil   improvement   ,   
mejora de suelo  )   http://lofos.info/laloslal/soil-improv.html       29-7-2009 ) 

Καλλιέργεια   σε  προβληματικά  εδάφη  
http://lofos.info/laloslal/conical.html        ( 27-9-2012 )

  
Τροφή  απο   πευκοβελόνες   και  αγριόχορτα  ( Decomposition of cellulose / descomposición de la celulosa)   http://lofos.info/laloslal/cell-decomp.html
    ( 28-8-2011 )ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   ΓΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ( machines , máquinas
)

Οικοτουριστικός   ξενώνας        http://lofos.info/laloslal/ecotour.html         (3-12-2017 )

Τεχνική  της    ξερολιθιάς            http://lofos.info/laloslal/xerolith.html                         ( 26-8-2017 )

Οικολογική  τουαλέττα              http://lofos.info/laloslal/toilet.html                         ( 26-8-2017 )

Παρασκευή  Ενεργών  μικροοργανισμών    http://lofos.info/laloslal/em.html      (6-8-2017 )

Ηλιακό   τζέτ ( εκμετάλλευη ηλιακής ενέργειας )  http://lofos.info/laloslal/sol-jet.html        (3-3-2013)

Σχέδια ανεμογεννητριών   http://lofos.info/laloslal/anem.html    (21-5-2012 )

Οικολογική κατοικία    
http://lofos.info/laloslal/eco-house.html         (  20-11-2020)

 Απομόνωση  και  συλλογή   ευγενών  αερίων απο  την  ατμόσφαιρα  http://lofos.info/laloslal/noblegas.html       ( 29-8-2009 )

Κατοικίες σε ελώδεις περιοχές   http://lofos.info/laloslal/swamp.html    ( 1-7-2009 )

Θερμομόνωση με σκουπίδια   http://lofos.info/laloslal/iso-debri.html   ( 15-3-2008 )

Μετατροπή χόρτων σε καυσόξυλα    http://lofos.info/laloslal/grass-conv.html     
 

Τηλεπικοινωνίες μεταξύ των οικολογικών χωριών    http://lofos.info/laloslal/telec.html     ( 27-12-2013 )

Τοπογραφικές εργασίες  
http://lofos.info/laloslal/topogr.html    ( 5-4-2008 )

Λεκάνη ηλεκτρόλυσης   
http://lofos.info/laloslal/electrol.html  

Ηλεκτρόλυση χωρίς εμβαπτιζόμενα ηλεκτρόδια 
http://lofos.info/laloslal/non-vapt.html  ( 27-6-2008 )

Επιδαπέδια θέρμανση 
http://lofos.info/laloslal/epid.html
 

Ξηραντήριο-αποθήκη  
http://lofos.info/laloslal/dry.html  
 

Παγίδα για ποντίκια   
http://lofos.info/laloslal/s-mouse.html  
 

Παγίδα για μεγάλα ποντίκια   http://lofos.info/laloslal/b-mouse.html  
 

Άναμμα φωτιάς χωρίς αναπτήρα 
http://lofos.info/laloslal/non-light.html 
 

Λάξευση  λίθινων  αντικειμένων   
http://lofos.info/laloslal/lax.html     ( 19-7-2009  )
 

Θερμαινόμενο κρεβάτι       http://lofos.info/laloslal/heat-bed.html  

Οικολογική οδοντόκρεμα      http://lofos.info/laloslal/eco-tooth.html  


Συλλέκτης ηλιακής θερμότητας    http://lofos.info/laloslal/sol-col.html  

Κήπος συλλογής ηλιακής ενέργειας  http://lofos.info/laloslal/sol-gard.html     (3-6-2007 )

Ηλιακό   χυτήριο              http://lofos.info/laloslal/sol-xyt.html    (6-6-2014 )

Ανεμόμυλος για άλεση ή τόρνευση  http://lofos.info/laloslal/wind-mil.html  
 

Οικολογικός τσιμεντόλιθος   
http://lofos.info/laloslal/tsimlith.html   (16-3-2008 )

Αξιοποίηση παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων   http://lofos.info/laloslal/old-tire.html

Κήπος διπλής λειτουργίας (αποθήκευση νερού – καλλιέργεια )  http://lofos.info/laloslal/doubl-gard.html  

Σκέψεις και παρατηρήσεις για το οικολογικό τσιμέντο   http://lofos.info/laloslal/eco-cem.html      (24-10-2009)

Έμβολο λαδιού      http://lofos.info/laloslal/oil-piston.html   (29-7-2007 )

Αντλία κενού με έμβολο λαδιού     http://lofos.info/laloslal/vac-pump.html   (29-7-2007 )

Αντλία νερού με έμβολο λαδιού  http://lofos.info/laloslal/wat-pump.html  ( 29-7-2007 )

Μυϊκή ενέργεια       http://lofos.info/laloslal/musc-ener.html   ( 6-10-2007 )

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ! 
http://lofos.info/laloslal/forbiden.html      ( 12-7-2010 )

Οικολογικό πινέλο  
http://lofos.info/laloslal/eco-brush.html  ( 2-3-2008 )

Οικολογική οδοντόβουρτσα  
http://lofos.info/laloslal/tooth-brush.html   ( 19-4-2008 )

Κλίβανος διάσπασης PVC   http://lofos.info/laloslal/pvc-kliv.html (2-3-2008 )

Μόνωση χάλκινων συρμάτων 
http://lofos.info/laloslal/coop-iso.html  ( 9-3-2008 )

Κατεδάφιση κτιρίων απο μπετόν  
http://lofos.info/laloslal/kated.html ( 15-3-2008 )

Τεχνητοί ύφαλοι με παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων   
http://lofos.info/laloslal/sub-tire.html  ( 15 -3-2008 )

Ήπια πυρηνικά                                
http://lofos.info/laloslal/soft-nucl.html  ( 29-5-2008 )

Ανατομικό στρώμα                  
http://lofos.info/laloslal/anat-bed.html   ( 28-5-2008 )

Ιδέες για παρασκευή υγρών καυσίμων από βιομάζα 
http://lofos.info/laloslal/biodiesel.html    ( 6-10-2007 )

Ιδέες για εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας   
http://lofos.info/laloslal/solar-energy.html  
 

Η τέλεια (υποθετική ) μέθοδος εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 
http://lofos.info/laloslal/perf-sol.html  
 

Κλίβανος καύσης σκουπιδιών με κατακεκλιμένη καπνοδόχο  http://lofos.info/laloslal/klivanos.html   ( 4-1-2008 )

Τσιμεντένιο πλοίο ( cement ship , nave del cemento
) http://lofos.info/laloslal/cement-ship.html  ( 31-8-2008 )

Διαχωριστής ατμοσφαιρικών αερίων (A separator for atmospheric gases .
Un separador para atmosférico gases ) 
http://lofos.info/laloslal/separator.html     ( 5-4-2009 )

Φούρνος κεραμικών και γυαλιού (An underground furnace for ceramics and glass .
Subterráneo horno para la cerámica y vidrio. )
http://lofos.info/laloslal/furnace.html    (5-4-2009 )


Οικολογικά  παπούτσια   (  ecological   shoes   ,   ecológico   zapatos    )
http://lofos.info/laloslal/eco-shoes.html      (10-7-2009 )

  Οικολογικά  ρούχα   (  ecological   clothesecologiko    ropa  )
http://lofos.info/laloslal/eco-cloth.html     (  2-8-2009 )

Παρασκευή   αμμωνίας   
http://lofos.info/laloslal/ammonia.html     ( 6-12-2009 )&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΑΛΛΑ ( others , otros )

  http://lofos.info/laloslal/geomechanics.html    Γεωμηχανική - Geomechanics     Ένα  τολμηρό  σχέδιο   για   το  μέλλον                                                                                                                                                                                ( 29-4-2015 )

Αλλαγή    του  κλίματος   στη  Θεσσαλία    (
   Black buckrams in the territory of Thessaly   increase the rainfalls  ,  Bocacies  negros en  el  territorio  de  Thessaly  aumente  las  precipitaciones  ) http://lofos.info/laloslal/clima-thessal.html  (  28-7-2009 )

Ανακύκλωση φωσφόρου στο γήϊνο οικοσύστημα ( Reciclaje de fosforado , Recycling of phosphorous )  
http://lofos.info/laloslal/phos-recycle.html    ( 9-6-2009 )

Απεξάρτηση από το χαρτί υγείας !   
http://lofos.info/laloslal/no-t-p.html     ( 24-11-2020 ) 

Θερμά λουτρά ( τεχνική εξοικονόμησης νερού ) 
http://lofos.info/laloslal/hot-bath.html    (18-6-2007 )

Απομόνωση της χρωστικής της ελιάς       
http://lofos.info/laloslal/olive-chr.html  ( 20-1-2008 )

Χρωστική του δαφνόμηλου    
http://lofos.info/laloslal/daph-chr.html  (20-1-2008)

Χρωστικές για βαφή ρούχων  
http://lofos.info/laloslal/cloth-chr.html   (30-3-2008 )

Οικολογική μελάνη  
http://lofos.info/laloslal/eco-ink.html    ( 3-8-2008 )

Καταπολέμηση πετρελαιοκηλίδων  
http://lofos.info/laloslal/oil-spill.html  ( 17-2-2008 )

Αειφορική Χημεία    http://lofos.info/laloslal/alter-chem.html  (3-4-2008 )

Σχετικά με το οικολογικό χαρτί   
http://lofos.info/laloslal/eco-pap.html   ( 24-8-2016  )

Προστασία εδαφών απο διάβρωση ( anti-errosion )
http://lofos.info/laloslal/anti-errosion.html    ( 20-2-2009 )

Διαχωρισμός    συστατικών  κραμάτων  σιδήρου  (  ferrum  alloy  component   separation   ,   separación del componente de aleación del ferrum )   
http://lofos.info/laloslal/fer-alloy.html    ( 3-8-2009 )

Σταθεροποίηση      υποθαλάσσιων  καλωδίων  ή  σωλήνων  (  stabilization  of  submarine  cables  or  pipes   ,      estabilizacion   del   submarino  cables  o  pipas   ) 
    http://lofos.info/laloslal/pontisi.html  (  7-8-2009 )

.....................................................................


     laloslal5@gmail.com 


Αρχική σελίδα :
http://lofos.info/laloslal/meletes.html