ENTROPY   REDUCERS
ΜΕΙΩΤΕΣ  ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ

Text  in  English
και 
κείμενο  στα  ΕλληνικάME   AND   NEW   WORLD  ORDER  (  agreements  and  disagreements )

I  AGREE: We need a   Global   Government to stop wars.

I  AGREE: Human overpopulation is an acute problem and needs urgent solution.

I  AGREE: Most people would gladly sacrifice the future generations to enjoy earthly pleasures today. So (if we want humanity to longevity) the  serious decisions (affecting the distant future) must  be obtained from an enlightened minority.


I  DISAGREE
The New  World Order excessively reduces  her entropy   while   increases  excessively  the  entropy   of  entire planet. In  other  words , they live in incredible luxury because they threw all the others into unbelievable misery.
 I propose  a  moderate   reduce  in   entropy   of  entire planet exploiting the   increasing entropy of   the sun. In  other  words , we will improve enough (not excessively) the   status for the whole biosphere making  a  more  sufficient  use  of  the  solar  light .


I DISAGREE
The New  World  Order believes that the minority who will administer mankind can have the same mind with the people (ie loves the luxurious material goods ). My opinion is that the governing minority should be indifferent to the luxury ( ascetics-philosophers).

I DISAGREE
The New World Order wants to mix races and religions within each city. Mixing races and religions within the same valley / town / neighborhood is a source of   problems  in my own mind.

I  DISAGREE
 The New World Order wants to eliminate any  diversity    by  mixing of races. My own opinion is that new sub-races  need to  be   created. For example, people with blue blood (there are few  of  them ), people with a great talent (in mathematics, music, painting, etc.) will be collected in a region and through inbreeding to create a new sub-race  having  an extreme  talent.

I  DISAGREE
The New Order says (but perhaps not believe it) that all races are the same and are good. My opinion: PERHAPS  races  are  not be the same in the brain. Anyway ,  I think that all races are INSUFFICIENT. A new, superior race should be created.

I DISAGREE
The New World Order wants to keep people quiet (not rebelling) with CITY-MONEY method. Ie, stacked people in ghettos away from the food source.  Give them food  in  exchange  of  electronic money. If somebody is undisciplined zero the counter of the bill and let it die of hunger.
My   opinion is that people should be kept quiet by the method VILLAGE- NON MONEY  SOCIETY   :  Build  the houses in the field. The more time the tenant is preoccupied with the production of food and can not do anything else. Remove  the money. So if he wants to travel to stir up unrest in the other,  he  must carries with him a large amount of food.   It  means   he can not travel.

I DISAGREE
The New Order (not admitting it openly) wants to stop here  the   Evolution. No   other creature smartest  than human. My opinion is that  the Evolution  should continue.  Creatures with  higher  intelligence  (either from cells or electronic  circuits ) must  be  created.


------------------------------------

The  top 10 bankers know that   they  are  leading  the planet to  the  destruction. Let's suppose that  they  give  the  power to those who can save the planet. The  bankers will die because too much hatred  is  accumulated against them. Therefore  they  prefer   to die on the throne rather than as prisoners.
The second  class ( in the pyramid  of  the  New World  Order ) is  not at risk from the accumulated hatred. They want a salvation for the world  to  be  found .

In a polluted planet nor rich can live.
A gradual decontamination of the world should start. From small countries first.
 
ΤΗΕ   "NUCLEAR   SANCTUARY"   PLAN 
(
How the New  World Order will deliver to us the power without fear of revenge and massacres )

Members of the New   World Order will keep some small areas of the world known as wealth centers:
 California, New York., some parts of France, Germany ,  United Kingdom, the Russian coast of the Black Sea, Shanghai and Hong Kong.
They will keep   all  the  nuclear weapons and all   the  areas with uranium deposits. The uranium enrichment facilities will be closed and nobody will be able to manufacture uranium for weapons.
They  will also keep the uranium  from   all nuclear power plants.

All the rest of the world will be given  to  the Movement of Miletus (see   http://lofos.info/pythas/miletus.html   ). The Movement of Miletus will shift  its  areas   to  sustainability (reduction of consumption and human population  , increase  of biodiversity).

The Movement of Miletus will supply the regions of the New World Order (let's call them   "Nuclear Sanctuary" ) with material goods to keep consumer lifestyles (eg sugar, oil, wood, leather, fuel). They  can live happily  consuming and traveling. They  will not have to work or work poorly. There will not  be in  danger  from the Movement of Miletus because they hold all nuclear weapons.  The   fewer in  the  Nuclear  Sanctuary  the more material goods will have. Their trashes  will  be  given  to  the  Movement of Miletus   for  recycling .

After several years   when   the  present   bosses of the New  World  Order  be  dead , will  be   forgotten  the  hatreds that exist between New  World Order   and the Movement of Miletus. The  children  of  the  present   bosses will have no responsibility for what suffers the world today. Therefore there will be no  provision for punishment and revenge  
(from the side of the Movement of Miletus) .
These children will deliver nuclear weapons and everyone will live peacefully and happily.

To ensure this smooth transition will be another measure: Women of the New World Order will give  birth to  at least one child (each) who  has  biological father a wise  man  from  the   Movement of Miletus. Today it is easy this "DNA flow" with the insemination, frozen semen etc. Of course they can spawn other children who have a biological father  a  man  from   the New  World Order. So enough of the grandchildren of today members  of  New  World  Order  will  be  also  biological grandchildren of the leaders of the Movement of Miletus! None available for revenge then. Instead, these children (with the DNA from the Movement of Miletus) will act as  mediators   and will deliver quicker nuclear weapons because they crave to leave the consumer lifestyle.

Are  we  sure that the grandsons of  the  bankers  will deliver nuclear weapons when the time comes? They  may require ( from  us ) to feed them  everlasting.
Then the Movement of Miletus can put other dilemmas: Whoever murders  the   grandson will have privileges for another 50 years!


-----------------------------------------------------------
κείμενο  στα   ελληνικά


ΠΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΩ  ΚΑΙ  ΠΟΥ  ΔΙΑΦΩΝΩ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΝΕΑ   ΤΑΞΗ

ΣΥΜΦΩΝΩ  :   Χρειάζεται  μια  Παγκόσμια  Κυβέρνηση   για  να  σταματήσουν  οι  πόλεμοι . Να  έχει  στην  κατοχή  της  μόνο  τα  πυρηνικά .  Δεν  εννοώ  να  αποφασίζει   ποιός  θα  είναι  ο  γιατρός  στον τάδε  Δήμο  ούτε  να  έχει  σε  έναν  κεντρικό  υπολογιστή   πληροφορίες  για  όλους  τους  ανθρώπους  του  κόσμου .

ΣΥΜΦΩΝΩ  :   Ο    ανθρώπινος  υπερπληθυσμός    είναι  οξύτατο  πρόβλημα  και  χρειάζεται   επείγουσα  λύση .

ΣΥΜΦΩΝΩ  :  Οι  περισσότεροι   άνθρωποι  ευχαρίστως  θα  θυσίαζαν  το  μέλλον των  επόμενων  γενεών   για  να  απολαύσουν  σήμερα  επίγειες  ηδονές .  Επομένως    (αν  θέλουμε  η  ανθρωπότητα  να  μακροημερεύσει )  θα  πρέπει   οι  σοβαρές  αποφάσεις  ( που επηρεάζουν  το  μακρυνό  μέλλον )  να  λαμβάνονται  απο  μια  φωτισμένη  μειοψηφία .

ΔΙΑΦΩΝΩ
Η  Νέα  Τάξη  μειώνει  υπερβολικά  την  εντροπία  της   αυξάνοντας  υπερβολικά  την  εντροπία   όλου  του  πλανήτη .
Με  απλά  λόγια  ,  αυτοί  ζούν  σε  απίστευτη  χλιδή   επειδή  έρριξαν  όλους  τους  άλλους  σε  απίστευτη  μιζέρια .
 Εγώ  προτείνω  να  μειώσουμε  μέτρια   την  εντροπία  όλου  του  πλανήτη  εκμεταλλευόμενη  την  αύξηση    εντροπίας  που  ούτως  ή  άλλως   υφίσταται  συνεχώς  ο  Ήλιος .
Με  απλά  λόγια  ,  θα  καλυτερεύσουμε  αρκετά (  όχι  υπερβολικά )  την  κατάσταση  για  όλη  την  βιόσφαιρα   εκμεταλλευόμενοι   στο  έπακρον  το  φώς  που  ούτως  ή  άλλως  μας  στέλνει  ο  Ήλιος .

ΔΙΑΦΩΝΩ
Η  Νέα   Τάξη  φρονεί  οτι   η  μειοψηφία  που   θα  διοικεί  την  ανθρωπότητα    μπορεί  να   έχει  τα  ίδια μυαλά  με  τον  λαό  (  δηλαδή  να  αγαπά  τα  πολυτελή  υλικά  αγαθά  όσο  και  ο  λαός ) .  Η  γνώμη  μου  είναι  οτι  η  διοικούσα  μειοψηφία  θα   πρέπει  να  αδιαφορεί  για  την  πολυτέλεια  ( να  είναι  δηλαδή  ασκητές-φιλόσοφοι ) .ΔΙΑΦΩΝΩ  
Η  Νέα  Τάξη   θέλει  να   αναμίξει  φυλές  και  θρησκείες  μέσα   σε  κάθε  πόλη .

  Η  ανάμιξη    φυλών  και  θρησκειών   μέσα    στην  ίδια    πεδιάδα/πόλη/γειτονιά    είναι  πηγή   αναταραχών   κατά  την  δική  μου  γνώμη .


ΔΙΑΦΩΝΩ   
 Η  Νέα  Τάξη   θέλει   να  εξαλείψει  κάθε  ποικιλότητα   με  την  ανάμιξη   των  φυλών . 

   Η  δική  μου  γνώμη  είναι   οτι  νέες  υποφυλές  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ .  Πχ  οι  άνθρωποι   με  μπλέ  αίμα  ( υπάρχουν  λίγοι  τέτοιοι )  ,  οι  άνθρωποι   με  κάποιο    εξαιρετικό  ταλέντο ( στα  μαθηματικά ,  στην  μουσική  ,  στην  ζωγραφική  κλπ  )  θα  πρέπει  να  συγκεντρωθούν  σε  κάποια  περιοχή  και   μέσω  της  ενδογαμίας   να   δημιουργήσουν  μια  νέα  υποφυλή  που θα  έχει  σε  ακραίο  βαθμό  αυτό το  ταλέντο .


ΔΙΑΦΩΝΩ   
 Η  Νέα  Τάξη   λέει  ( ίσως  όμως  δεν  το  πιστεύει  )   οτι  όλες  οι  φυλές   είναι  ίδιες  και  είναι  καλές .

  Η  γνώμη  μου :  ΠΙΘΑΝΟΝ  οι  φυλές  να  μην   είναι  ίδιες  στον  εγκέφαλο .  Όπως  και  να  έχει  το  πράγμα  θεωρώ  οτι  όλες  οι  φυλές   είναι  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ  .  Μια   νέα   ,  ανώτερη  φυλή  ΠΡΕΠΕΙ   να  δημιουργηθεί .


ΔΙΑΦΩΝΩ  
 Η  Νέα   Τάξη   θέλει  να  κρατήσει  τους  ανθρώπους   ήσυχους  (  να  μην  επαναστατούν  )  με  την  μέθοδο   ΠΟΛΗ-ΧΡΗΜΑ .  Δηλαδή  ,στοιβάζουμε  τους  ανθρώπους   σε  γκέτο   μακρυά  απο  την  πηγή  τροφής . Για  να  τους  δώσουμε  τροφή  απαιτούμε  να  μας  δώσουν  ηλεκτρονικό  χρήμα .  Εάν  κάποιος  είναι  απείθαρχος  του  μηδενίζουμε   τον  λογαριασμό   και  τον  αφήνουμε  να  πεθάνει  απο  πείνα .

Η  γνώμη  μου  είναι  οτι  οι  άνθρωποι   πρέπει  να  κρατούνται  ήσυχοι με  την  μέθοδο   ΧΩΡΙΟ-ΑΧΡΗΜΑΤΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ . Δηλαδή  ,  κάνουμε  το  σπίτι  ΜΕΣΑ   στο  χωράφι .  Τον  πιο  πολύ  χρόνο   ο  ένοικος  είναι  απησχολημένος  με  την  παραγωγή  της  τροφής  και  δεν  μπορεί  να  κάνει  τίποτα  άλλο .  Καταργούμε  το  χρήμα . Έτσι  εάν  θέλει  να  ταξιδέψει  για  να   ξεσηκώσει  σε   ταραχές   τους  άλλους ,  θα  πρέπει  να  κουβαλά  μαζί  του  μεγάλη  ποσότητα  τροφής  .  Δηλαδή  δεν  μπορεί  να  ταξιδέψει .


ΔΙΑΦΩΝΩ 
Η  Νέα  Τάξη    (δεν  το  ομολογεί   ανοικτά )   θέλει  να  σταματήσει   εδώ  η  Εξέλιξη . Να μην  εμφανισθεί    άλλο  πλάσμα   εξυπνότερο   του ανθρώπου .   Η  γνώμη  μου  είναι   οτι  η   Εξέλιξη  θα  πρέπει  να  συνεχισθεί  .  Τελειότερα  πλάσματα  ( είτε  απο  κύτταρα είτε  απο   ηλεκτρονικά  κυκλώματα )   ΠΡΕΠΕΙ   να  δημιουργηθούν .


--------------------------------------------

Η   θεωρία      Πυρηνικού   Άβατου 


Οι  δέκα   κορυφαίοι  τραπεζίτες γνωρίζουν ότι οδηγούν τον πλανήτη στην καταστροφή. Ας υποθέσουμε ότι δίνουν τη δύναμη σε εκείνους που μπορούν να σώσουν τον πλανήτη. Οι τραπεζίτες θα πεθάνουν επειδή πάρα πολύ μίσος  έχει  συσσωρευθεί  εναντίον τους. Ως εκ τούτου, προτιμούν να πεθάνουν στο θρόνο  και  όχι ως κρατούμενοι.
Η δεύτερη  βαθμίδα  (στην πυραμίδα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης) δεν είναι σε κίνδυνο από το  συσσωρευμένο  μίσος. Θέλουν  να βρεθεί  μια σωτηρία για τον κόσμο .
Σε  έναν  μολυσμένο  πλανήτη  ούτε  οι  πλούσιοι  μπορούν  να  ζήσουν .
Μια   βαθμιαία  απορρύπανση   του  πλανήτη  πρέπει  να  αρχίσει .  Απο  τις   μικρές  χώρες  πρώτα .

 
Πώς  θα   μπορούσε   η  Νέα  Τάξη  να  παραδώσει  την  εξουσία   σε  εμάς  χωρίς   να  κινδυνεύει    απο   πράξεις    εκδίκησης .
Βλέπε      http://lofos.info/pythas/paignia.html   
*********************************************
          
            pitago99@gmail.com  

  Αρχική   σελίδα  του  Πυθαγόρα  Πυθαγορίδη   :     http://lofos.info/pythas/index.html  

--------------------------------------------------------------------
Προς  τον  υπάλληλο   που   ελέγχει  τις  σελίδες   και  τις  "καρφώνει"    στα  αφεντικά  :

  Αυτά    ΠΡΕΠΕΙ   να  τα  πείς   στα  αφεντικά !