ΠΑΡΑΚΕΥΗ  ΕΝΕΡΓΩΝ  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΩΤΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
  Γεμίζουμε  ένα   τρύπιο  βαρέλι  με    ξυλάκια  ή  άχυρα .   Τα  μουσκεύουμε   .  Μετά  απο  24  ώρες    έχει  γεμίσει  με  μικροοργανισμούς  που  διασπούν  την  κυτταρίνη .  Ρίχνουμε  απο  πάνω  νερό  και  μαζεύουμε  το  νερό  που  βγαίνει  απο  κάτω  .  Είναι  γεμάτο  με   μικροοργανισμούς  και  μπορούμε  να  ψεκάσουμε  με  αυτό  .  Δεν  είναι  δοκιμασμένο  και  δεν  γνωρίζουμε  σε  ποιές  εφαρμογές  έχει  καλά  αποτελέσματα .
Όσο   πιό  μεγάλο  το  βαρέλι  ,  τόσο  συχνότερα  μπορούμε    να  έχουμε   "συγκομιδή"    μικροοργανισμών .
Οι   ΕΜ  που  κυκλοφορούν  στο  εμπόριο  λένε  ( όσοι  έχουν  ασχοληθεί )   οτι  είναι  ικανοί  να  διασπούν την  κυτταρίνη .

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
  Βρίσκουμε    ακαλλιέργητο    έδαφος  πλούσιο  σε   φυτά  .  Παίρνουμε  τα   πάνω-πάνω  10   εκατοστά  του  εδάφους  και  τα  ρίχνουμε  σε  νερό .  Ανακατεύουμε  καλά  και  στραγγίζουμε   μέσα  απο  λεπτό  στρώμα  άμμου .  Το  νερό  τώρα  περιέχει  πάρα  πολλούς  μικροοργανισμούς    και  μπορούμε  να  ψεκάσουμε  με  αυτό  .  Δεν  είναι  δοκιμασμένο  και  δεν  γνωρίζουμε  σε  ποιές  εφαρμογές  έχει  καλά  αποτελέσματα .

ΤΡΙΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
  Στα  σεμινάρια  για  τους  ΕΜ  λέγεται  οτι    ο  εφευρέτης  των  ΕΜ   παρετήρησε   ετοιμοθάνατα    φυτά  καρπουζιάς   να  αναζωογονούνται  όταν  μεταφυτεύτηκαν  σε    έδαφος  που  υγραινόταν  απο  τα   νερά  μιας  εγκατάστασης    βιολογικού  καθαρισμού  .  Προφανώς   τα  οργανικά  υλικά  απο  τις   αποχετεύσεις  έγιναν  τροφή   για  τους  μικροοργανισμούς  του  εδάφους   ,  αυτοί  πολλαπλασιάστηκαν  και  έκαναν  το  έδαφος    γόνιμο . 
Τότε  δεν  χρειάζεται    να  ρίχνουμε  έτοιμους  μικροοργανισμούς  .  Ρίχνουμε    ΟΡΓΑΝΙΚΟ  ΖΩΜΟ    και  οι   μικροοργανισμοί  του  εδάφους  θα  πολλαπλασιαστούν ! 
Σχετικά  με  τον  οργανικό   ζωμό  βλέπε  στην    http://lofos.info/laloslal/organzomo.html


----------------------------------------------
laloslal5@gmail.com


        Αρχική   σελίδα    Εναλλακτικής   Τεχνολογίας  :  
http://lofos.info/laloslal/lasses.html     


       Αρχική    σελίδα  οικολογικού  χωριού   : 
http://lofos.info/laloslal/biocall.html