Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ
  
( πιο   πολλοί  αριθμοί  :     http://lofos.info/laloslal/gr-num.html      )

        laloslal5@gmail.com

--------------------------------------------
ΝΕΡΟ -  ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ


Ειδήσεις   SKY  22-3-2011

145  λίτρα  νερό  καταναλώνει  ημερησίως   κάθε   Έλληνας .

Θεωρείται  πιθανόν  οτι  θα  μπορούσαμε  να  το  μειώσουμε  σε  50  λίτρα .

( προφανώς   εννοεί μόνο   για  οικιακή  χρήση και  δεν  συμπεριλαμβάνει  αυτό  που  πάει  για  πότισμα  στα  χωράφια )

---------------------------------


ΚΟΣΜΟΣ   ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  3-4/1/2009
Κατα  μέσο  όρο  κάθε  άνθρωπος  χρησιμοποιεί   ημερησίως  για   πόση , μαγείρεμα , καθαριότητα  50  λίτρα  νερού .
Οι  Έλληνες  είναι  δεύτεροι  σε  σπατάλη  μετά  τις  ΗΠΑ .  Αιτία  η  σπατάλη  νερού  στη  γεωργία  και  το  απηρχαιωμένο  αρδευτικό  και  υδρευτικό  δίκτυο .
Ένα  δίς  άνθρωποι  δεν  δεν  έχουν  καθαρό  νερό .
2,6  δίς  άνθρωποι δεν  έχουν  επαρκές   πόσιμο  νερό .
80 %  των  ασθενειών  σχετίζεται  με  την  έλλειψη  νερού .
Παγκοσμίως  το  10 %  του  πόσιμου  νερού  χρησιμοποιείται  για  πόση ,   20 %  για  την  βιομηχανία    και  το  70 %  για  την  γεωργία .
..................................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  1-6-2008
32 - 40 %  του  πόσιμου  νερού  στις  πόλεις  καταλήγει  στην  τουαλέτα

................................................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  22-3-008
Μέση  ετήσια  βροχόπτωη  σε  μερικούς  μετεωρολογικούς  σταθμούς  (  σε  χιλιοστά ) :
Σητεία  479    ,     Χανιά  642    ,   Νάξος  361    ,    Μήλος   411    ,   Λήμνος  470      ,   Ιόνια  νησιά  837 - 1729   , 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  29-6-2008
Είμαστε  δεύτεροι  σε  κατανάλωση  νερού  παγκοσμίως ( καταναλώνουμε   2.389   κυβ.  μέτρα  ετησίως  ανά  άτομο )  !  Πρώτη  θέση  κατέχουν  οι  ΗΠΑ  με   2.483   κυβ.  μέτρα  ετησίως  ανά  κάτοικο .  Αυτοί  οι  αριθμοί  περιλαμβάνουν  το  νερό  που  πίνουμε , που  ποτίζουμε  τα  χωράφια  αλλά  και  το  νερό  που  δαπανούμε  για  παραγωγή  βιομηχανικών  προϊόντων .  Για  τα  κάθε  λογής   προϊόντα  που  παράγουμε   εντός   Ελλάδος   δαπανούμε  19,835  δίς   κυβικά  μέτρα  νερό . Τα  εισαγόμενα  προϊόντα   χρειάσθηκαν   5,375  δίς   κυβικά  μέτρα  νερό  για  να  παραχθούν .  (  ΣΥΝΟΛΟ :  25,21   δίς  κυβικά  μέτρα  νερό )  .

14  εκατομμύρια  στρέμματα  αρδευόμενα  στην  Ελλάδα .

Κατανάλωση  ανά  στρέμμα  στην  Ελλάδα    :  Απο  500  κυβικά  μέτρα  ανά  στρέμμα   ετησίως   ( όταν  είναι  απο  ιδιωτική  γεώτρηση )  έως   1000   ή  1700   κυβ. μέτρα  ετησίως  ( όταν  έρχεται  το  νερό  απο  συλλογικά  αρδευτικά  έργα  άρα  ο  αγρότης  δεν   ενδιαφέρεται  για  την  ορθολογική  διαχείριση )  .  (  Δείτε   την     http://lofos.info/laloslal/water.html   όπου    υπολογίζουμε  οτι  το  αναγκαίο  νερό  ανά  κάτοικο  είναι  μόνο  200  κυβικά  μέτρα  ετησίως !   ) 

Η  στάγδην   άρδευσις   είναι  η  πιό  οικονομικά  .  Οι  άλλες  μέθοδοι  έχουθν  απώλειες   που  μπορούν  να  ξεπεράσουν το  50 %  . 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ :
Για  το  πότισμα  του  βαμβακιού  η  σπατάλη  νερού  είναι   21,2  έως  35,6 %   .
Για  το  καλαμπόκι    38,6   έως  48 %  .
Για  την  πατάτα    57,1  έως  66,7 % .

Στην  Αθήνα  οι  απώλειες  του  δικτύου  ύδρευσης  ανέρχονται    σε  12- 15 %  του  νερού    (  100.000   κυβικά μέτρα  ημερησίως ) .

Οι  παράνομες  γεωτρήσεις  σε  όλη  τη  χώρα  είναι  απο  170.000   έως  250.000  .

Νησιά   Αιγαίου  ( πλήν  Κρήτης   )  : 455.000  κάτοικοι  .   15.000.000   διανυκτερεύσεις   τουριστών   απο  Μάϊο  έως  Σεπτέμβριο  . Για  το  ίδιο  διάστημα   καταναλώνουν  100.000.000  κυβ.  μέτρα  νερό .

Υφαλμύρωση
Αργολίδα  :   6 - 7  χιλιόμετρα  μακρυά  απο  την ακτή  .
Κορινθία :   1 - 4  χιλιόμετρα  μακρυά  απο  την  ακτή .

...............................................................................
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  22-3-2008
ΕΥΔΑΠ  :  τον  Μάρτιο  του 2007  καταναλωνόταν  1,142  κυβικά  μέτρα  νερού  ημερησίως   ( στο  Λεκανοπέδιο  Αττικής ; )
.................................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  16-3-2008
53,9  εκατομμύρια  κυβ.  μέτρα  ετήσια  ζήτηση  για  ύδρευση  στα  νησιά  του  Αιγαίου .
1568,7  εκατομμύρια  κυβ.  μέτρα  καταναλώνονται  ετησίως  για  άρδευση  στη  Θεσσαλία    ( αρδεύονται  2,36  εκατομμύρια  στρέμματα ) . Για  ύδρευση  χρειάζονται  68,48    εκατομμύρια  κυβ.  μέτρα  ανα  έτος .
Μόνο  το  10%  της  βροχόπτωσης  στα  νησιά  φθάνει  στον  υδροφόρο  ορίζοντα .
12.500.000   αρδευόμανα  στρέμματα  στην  Ελλάδα .  Περισσότερα  απο  τα  μισά  ποτίζονται  με  καταιονισμό  -  ψεκασμό  και  οι  απώλειες  φθάνουν   απο  10 %   έως  70 % .

................................................................................
ειδήσεις   ΣΚΥ    Απρίλιος   2008
 7000   χιλιόμετρα   το  μήκος  δικτύου  ύδρευσης    της   Αθήνας .
.................................................................................
ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΗ  12-13/4/2008
Η  Ισπανία  έχει   950   μονάδες  αφαλάτωσης  και  παράγει   δύο  εκατομμύρια  κυβικά  μέτρα  νερού  ημερησίως  ικανά  για  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  δέκα  εκατομμυρίων  ατόμων . ( Πληθυσμός  Ισπανίας  περί  τα  40 εκατομμύρια )
............................................................................
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  16-12-2001
Ανυδρο  τοματάκι  Σαντορίνης  :  απαιτεί  200  κιλά  νερό  ανά  στρέμμα .
Βιομηχανική  τομάτα :   απαιτεί    μέχρι  και  10.000  κιλά  νερό  ανά  στρέμμα  !
..........................................................................
ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΕΥΧΟΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1993
Ανάγκες  των  φυτών  στην  Κρήτη  : 
ΕΛΙΑ :  Νερό :  0,4  κυβ. μέτρα  ανά  εβδομάδα  ανά  δένδρο    ή  10  κυβ.  μέτρα  ανά  καλοκαίρι  ανά  δένδρο   .  Λίπασμα :  ένα  κιλό  άζωτο  ετησίως   ανά  δένδρο   και  0,5  κιλά  φωσφόρου  ετησίως  ανά  δένδρο  .
...........................................................................
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ  :  Νερό :   0,6  κυβικά  μέτρα   ανά  εβδομάδα  ανά  δένδρο   ή  15  κυβικά  μέτρα  ανά  καλοκαίρι  ανά  δένδρο  .  Λίπασμα :  ένα  κιλό  αζώτου  ετησίως  ανά  δένδρο  και  0,5  κιλά  φωσφόρου  ετησίως  ανά  δένδρο .